Kontakt 

mzuk@kozminski.edu.pl

 

 

Jeśli nie możesz czegoś zmierzyć, nie możesz tym zarządzać”

                                      Robert S. Kaplan, Harvard Business School


 

Zaproszenie na konferencje naukową

"Jak mierzyć efekty innowacji społecznych?"

Warszawa, 28 października 2016 roku

Miejsce: siedziba Ministerstwa Rozwoju w Warszawie


Akademia Leona Koźmińskiego wspólnie z Instytutem Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwem Rozwoju oraz partnerem merytorycznym - Better.Social Design Company organizuje czwartą już z, cyklu, "Innowacje społeczne w Polsce", ogólnopolską konferencję naukową pt. Jak mierzyć efekty innowacji społecznych?

Honorowe patronaty nad wydarzeniem objęli: Wicepremier, Minister Rozwoju, Minister Finansów - Mateusz Morawiecki oraz Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Jarosław Gowin.

Konferencja odbędzie się 28 października 2016 r. (piątek) o godz. 10.00, w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w Warszawie, Pl. Trzech Krzyży 3/5, Sala „ABC”

Tegoroczna konferencja poświęcona innowacjom społecznym w Polsce, skoncentruje się na problematyce mierzenia efektów tych innowacji.

W trakcie konferencji odbędą się trzy panele problemowe:

  • W pierwszym zaplanowano dyskusję poświęconą ocenie innowacji społecznych przez ich beneficjentów.
  • W drugim panelu poruszona będzie problematyka mierzenia efektów innowacji społecznych w administracji państwowej, instytucjach samorządowych, organizacjach pozarządowych i pozabiznesowych.
  • Trzeci panel skupi się na problematyce monitorowania i mierzenia efektów innowacji społecznych realizowanych z udziałem organizacji biznesowych.

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli podmiotów uczestniczących w procesach kreowania, rozwoju i dyfuzji innowacji społecznych oraz wszystkich zainteresowanych tą problematyką. Udział w konferencji jest bezpłatny. Wymagana jest rejestracja. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 25 października 2016 r.

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie Formularza Rejestracji Internetowej

Szczegółowy program konferencji 

9.30-10.00

 

Rejestracja uczestników

 

10.00-10.15

 

Powitanie uczestników i otwarcie konferencji


10.15-10.30

Wystąpienie gościa specjalnego – prof. dr hab. inż. Michał Kleiber

 


                                                         DYSKUSJA PANELOWA

10.30-11.45

I. Panel „Innowacje społeczne w ocenie ich beneficjentów”
Agata Stafiej-Bartosik, ASHOKA Polska

  • Wpływ innowacji społecznych na poprawę jakości życia osób zdrowych i osób z dysfunkcjami
  • Wpływ innowacji społecznych na jakość życia społeczeństwa i społeczności lokalnej
 
11.45-12.00


Przerwa kawowa

12.00-13.15

II. Panel „Mierzenie efektów innowacji społecznych w ocenie organizacji pozarządowych i pozabiznesowych” –

prof. dr hab. Bolesław Rok, Akademia Leona Koźmińskiego

  • Rozwój i kreowanie innowacji społecznych przez organizacje pozarządowe i pozabiznesowe
  • Koszty i efekty innowacji społecznych w organizacjach pozarządowych i pozabiznesowych

 

13.15-14.30

III. Panel „Biznes o rozwoju i mierzeniu efektów innowacji społecznych”–

prof. dr hab. Witold Orłowski,

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

  • Udział w organizacjach biznesowych w kreowaniu i rozwoju innowacji społecznych.
  • Monitorowanie i mierzenie efektów realizowanych innowacji społecznych. Wybrane przykłady.
14.30-14.45

Podsumowanie konferencji

14.45


Lunch

  

 

 

Organizatorzy: 

Partner merytoryczny: 

Patronat honorowy:  

         

 

Konferencja jest dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.