Doktorzy honoris causa ALK 

Aktualności  

 • 22.10.2020

  W związku z wprowadzeniem na terenie Warszawy strefy czerwonej zgodnie z nowymi zasadami bezpieczeństwa przeciw COVID-19 od 17 października 2020 szkoły wyższe przechodzą w tryb nauki zdalnej.

  więcej

 • 22.10.2020

  Projekt „GREEN HEAT – towards collaborative local decarbonization”, którego współautorką jest dr Agata Dembek, otrzymał dofinansowanie w konkursie NCBiR IdeaLab „Cities for the Future: Services and Solutions”.

  więcej

 • 19.10.2020

  Prof. Wojciech Gasparski oraz prof. Dariusz Jemielniak otrzymali nagrody Prezesa Rady Ministrów 2020, przyznawane za działalność naukową, wdrożeniową lub artystyczną.

  więcej

DOKTORZY HONORIS CAUSA AKADEMII LEONA KOŹMIŃSKIEGO 

Prof. Witold Kieżun 

Data uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa: 23 maja 2006 r.

Pierwszy w Polsce doktorat honoris causa nadany przez uczelnię niepubliczną

Profesor Witold Kieżun to teoretyk prakseologicznej teorii organizacji i zarządzania. Pełnił funkcję Kierownika Zakładu Prakseologii PAN i Zakładu Teorii Organizacji Wydziału Zarządzania UW. Z Akademią Leona Koźmińskiego związany od początku jej istnienia, tzn. od roku 1993.

Prof. Kieżun był żołnierzem Armii Krajowej, w czasie Powstania Warszawskiego został udekorowany orderem wojennym Virtuti Militari. Po wojnie więziony w radzieckim obozie śmierci na pustyni Kara Kum.

W latach 1980–1998 wykładał na uniwersytetach amerykańskich i kanadyjskich, był kierownikiem projektów reform administracyjnych ONZ.

Jest autorem ponad 70 książek i skryptów oraz około 300 artykułów i referatów w językach: polskim, angielskim, francuskim, hiszpańskim i czeskim. Należy do wielu organizacji naukowych, w tym International Academy of Management, jest członkiem Rady Fundacji Ius et Lex.

Więcej o prof. Kieżunie na Jego stronie osobistej

Galeria zdjęć z uroczystości

Prof. Hermann Simon 

Data uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa: 14 lipca 2012 r.

Profesor Hermann Simon to światowej sławy ekspert zarządzania, przedsiębiorca, założyciel firmy konsultingowej Simon-Kucher & Partners, autor ponad 30 książek i 1000 artykułów.

Prowadzi w Polsce projekty badawcze, ukazują się tu jego książki i artykuły. Wykłada także gościnnie w ALK i uczestniczy w pracach Międzynarodowej Rady Konsultacyjnej Biznesu ALK.

W krajach niemieckojęzycznych Profesor Simon jest uznawany za najbardziej wpływowego – po nieżyjącym już Peterze Druckerze – autora z obszaru zarządzania, według stale aktualizowanego rankingu Managementdenker.com.

W latach 1985-1988 był dyrektorem  Universitatsseminar der Wirtschaft (USW) w Kolonii, największej instytucji zajmującej się badaniami zarządzania w Niemczech. W latach 1989-1995 był profesorem na Uniwersytecie Johannesa Gutenberga w Mainz. Prowadził badania i wykładał za granicą: w Massachusetts Institute of Technology, w INSEAD, był profesorem wizytującym w Keyo University w Tokio i w Stanford University. Przez rok pracował w Harvard Business School, a przez kilkanaście lat prowadził zajęcia w London Business School.

Jego zainteresowania badawcze obejmują zarządzanie cenami, z uwzględnieniem ich dynamicznych modeli i związku z innymi zmiennymi rynkowymi. Prace Profesora Simona są podręcznikami do zarządzania cenami w krajach niemieckojęzycznych, zostały też przetłumaczone na 15 języków.

Innym obszarem badań Profesora Simona są tzw. „tajemniczy mistrzowie” („hidden champions”), firmy doskonale radzące sobie we własnych niszach i utrzymujące czołowe pozycje przez długie lata. Profesor Simon jest twórcą tego terminu, a jego prace i osobę spopularyzowały pisma biznesowe, jak “BusinessWeek” i inne znane periodyki. Profesor Simon jest pierwszym autorem z Niemiec, który tak często publikuje w cenionych amerykańskich pismach naukowych z dziedziny zarządzania.

Katalog wydany z okazji nadania tytułu doktora honoris causa (pdf)

Galeria zdjęć z uroczystości

Ingvar Kamprad 

Data uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa: 4 października 2013 r.

Ingvar Kamprad jest twórcą firmy IKEA.

Po raz pierwszy w historii uczelni doktorat honoris causa wręczono osobie, która nie jest akademikiem. Jednak praktyczne rozwiązania, których autorem jest Ingvar Kamprad, stały się tematem wielu prac naukowych i wniosły ogromny wkład do nowoczesnego marketingu i strategii biznesu.

W przypadku IKEA lista innowacyjnych rozwiązań jest wyjątkowo długa. Należą do nich: dbałość o środowisko naturalne i zrównoważony rozwój, rozbudowane sieci powiązań kooperacyjnych, równe szanse dla producentów mebli, w tym z Polski, i uniwersalny model sprzedaży, który sprawdza się w na każdym kontynencie.

Dziękując Akademii za nadanie tytułu doktora honoris causa, Ingvar Kamprad powiedział, że w każdym kraju, w którym IKEA rozpoczynała działalność, kierował się przesłaniem, że korzyści z tego ma wynosić zarówno firma, jak i ten kraj.

Katalog z okazji nadania tytułu doktora honoris causa (pdf)

Galeria zdjęć z uroczystości

Prof. Jerzy Dietl 

Data uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa: 17 grudnia 2015 r.

Profesor Jerzy Dietl to wybitny naukowiec, wielki społecznik, bezkompromisowy orędownik wolnego rynku. Pracował naukowo w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, na Uniwersytecie Łódzkim oraz w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University w Nowym Sączu. Od wielu lat jest członkiem Rady Powierniczej Akademii Leona Koźmińskiego, a władze uczelni wysoko cenią jego opinie, uwagi i wnioski na temat zarządzania i rozwijania działalności naukowo-badawczej.

W czasie wojny Jerzy Dietl walczył w AK. W latach 1980. był ekspertem „Solidarności”. W stanie wojennym miał zakaz pracy ze studentami, angażował się natomiast w działalność opozycyjną. Współorganizował Fundację Kościelną mającą na celu wspieranie rozwoju polskiej wsi. W latach 1989-1991 był senatorem.

W 1990 r. powołał do życia Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości, która działa do dziś w Łodzi i zajmuje się pomocą stypendialną dla młodzieży akademickiej.

Katalog z okazji nadania tytułu doktora honoris causa (pdf)

Galeria zdjęć z uroczystości

Prof. Edward C. Prescott 

Data uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa: 8 października 2018 r.

Profesor Edward C. Prescott to wielka postać współczesnej ekonomii, laureat Nagrody Banku Szwecji - Nobla w dziedzinie ekonomii w 2004 r. za wkład w badania realnych cyklów koniunkturalnych.

Prof. Edward C. Prescott był przez lata związany z Carnegie Mellon University, a później z University of Minnesota, był profesorem wizytującym w Northwestern University i University of Chicago. Obecnie jest profesorem ekonomii w University od Arizona i doradcą w Federal Reserve Bank of Minneapolis. Tytuł doktora honorowego przyznały mu już wcześniej uczelnie z Włoch, Izraela, Chin i Grecji. Reprezentuje analityczno-matematyczną gałąź nauk ekonomicznych zakorzenioną w tradycyjnej makroekonomii, ale jego publikacje dotyczą też problemów demograficznych, wzrostu gospodarczego i wartości pieniądza.

Od 2009 r. Edward C. Prescott jest członkiem Międzynarodowej Rady Konsultacyjnej Biznesu w ALK.

Uroczyste nadanie tytułu doktora honoris causa Profesorowi Prescottowi nastąpiło podczas jubileuszowej inauguracji roku akademickiego 2018/2019 w 25. rocznicę powstania ALK.

Katalog z okazji nadania tytułu doktora honoris causa (pdf)

Galeria zdjęć z uroczystości