Kontakt 

ORGANIZATOR:

Studenckie Koło Naukowe
Macroeconomics Club
macroeconomicsclub@kozminski.edu.pl


Konferencja odbędzie się w Akademii Leona Koźmińskiego (Warszawa, ulica Jagiellońska 57/59). 


Wskazówki dojazdu

Parking dla uczestników: możliwość skorzystania z bezpłatnego parkingu ALK


 

KONFERENCJA STUDENCKA - 12 MAJA 2015

Celem konferencji jest przeprowadzenie debaty wśród młodych ludzi nad perspektywami dla współczesnej gospodarki i społeczeństwa. Chodzi o podjęcie dyskusji nad procesami gospodarczymi oraz społecznymi, które kształtują stan gospodarki i społeczeństwa zarówno w ujęciu krajowym jak i międzynarodowym. Przede wszystkim chodzi o znalezienie odpowiedzi na pytania jak obecni studenci, którzy tworzyć będą w przyszłości elitę intelektualną, patrzą na zmieniający się świat:

 • jakie widzą szanse dla siebie i swoich krajów, społeczności lokalnych?
 • jakie zagrożenia uważają na najbardziej niepokojące?
 • jakie procesy społeczne i gospodarcze będą decydujące dla kształtu świata w perspektywie kilkunastu najbliższych lata?

Dyskusja będzie prowadzona w trzech obszarach, tj.: gospodarka, społeczeństwo, polityka. W poszczególnych obszarach poruszane mogą być problemy takie jak m.in.:

Gospodarka: 

 • stan gospodarki światowej po kryzysie finansowym,
 • skuteczność polityki gospodarczej w przezwyciężaniu kryzysu,
 • nowe podejścia do badania zjawisk gospodarczych (ekonomia behawioralna, ekonomia wiedzy niedoskonałej, ekonomia instytucjonalna itd.),
 • kryzys państwa vs. kryzys rynku,
 • globalne źródła niestabilności ekonomicznej,
 • zarządzanie gospodarką na szczeblu międzynarodowym.

Społeczeństwo: 

 • czynniki narodowe i religijne determinujące zachowania społeczne,
 • kształtowanie się ponadnarodowych podziałów społecznych,
 • rzeczywistość wirtualna – sprzyja integracji czy raczej alienacji?
 • wpływ zmian demograficznych na funkcjonowanie społeczeństw.

Polityka: 

 • zmiana pokoleniowa na scenie politycznej i co z niej wynika,
 • scena polityczna w warunkach powszechności internetu,
 • zagrożenie populizmem w debacie publicznej,
 • kontrola społeczna nad instytucjami publicznymi.

Równie ciekawe, a może nawet ciekawsze, jest spojrzenie interdyscyplinarne, tj. łączące różne obszary współczesności. Wielu bieżących problemów nie można analizować z punktu widzenia pojedynczej dyscypliny, bo takie kwestie jak np. rozwój zrównoważony, spójność społeczna, rzeczywistość wirtualna, rola mediów we współczesnej gospodarce i polityce itd., wymagają łączenia metodyki z różnych nauk społecznych.

Wskazane wyżej przykłady poruszanych tematów nie należy traktować jako zbiór zamknięty. Organizatorzy liczą na kreatywność uczestników, którzy zaproponują nowe obszary do dyskusji.

WSKAZÓWKI DOJAZDU 


Wyświetl większą mapę

PARTNERZY  

Zapraszamy do kontaktu firmy, organizacje i media zainteresowane współpracą przy organizacji Konferencji w charakterze partnera merytorycznego, strategicznego, medialnego lub sponsora.

 

PATRONAT: