Dni otwarte 


Kontakt: 
Adam Miziołek

Spotkania informacyjne dla kandydatów na studia wyższe i podyplomowe  

Terminy dni otwartych w 2020:
(w sobotę)

 • 27 czerwca, godz. 12:00
  Dzień otwarty dla kandydatów na studia I stopnia odbędzie się w formule ONLINE na profilu facebookowym ALK: facebook.com/kozminski

  Program:
 • Krótka prezentacja o uczelni
 • Słowo od Rektora
 • Oferta edukacyjna - schematowo
 • O kierunku zarządzanie w j. polskim i angielskim oraz studiach prawno-biznesowych na administracji
 • O kierunkach: finanse i rachunkowość oraz ekonomia w j. polskim i angielskim
 • O kierunku prawo oraz dwukierunkowych studiach prawo i finanse
 • Studia i uczelnia w oczach studentów
 • O zasadach rekrutacji i stypendiach
 • Spotkania z kierownikami poszczególnych kierunków studiów na grupach facebookowych. LINKI DO GRUP NA FB

Dla osób zainteresowanych mamy do rozdania vouchery na badanie predyspozycji zawodowych.


Kolejne terminy dni otwartych:

 • 18 lipca
 • 5 września

Program dnia otwartego:

 • Najważniejsze informacje o uczelni – prezentacja 
 • Spotkanie z władzami uczelni – informacje na temat kierunków studiów, w tym programów prowadzonych
  w języku angielskim
 • Słowo od studentów
 • Pytania i odpowiedzi 
 • Rozmowy indywidualne w strefie konsultacyjnej z opiekunami wybranych kierunków/zakresów
 • Wykład

A ponadto:

 • Spacer po uczelni
 • Do rozdania osobom zainteresowanym: badania predyspozycji zawodowych*
 • Loteria – do wygrania lewki-maskotki ALK

 

* Badanie (w dogodnym dla obu stron terminie) to dwugodzinna sesja, podczas której będzie przeprowadzony test predyspozycji zawodowych, pomocny przy określeniu mocnych obszarów zawodowych oraz konkretnych zawodów. Może on stanowić inspirację przy podejmowaniu edukacyjnych i zawodowych planów. Wyniki testu zidentyfikują Twoje mocne strony, określą również Twoje najważniejsze wartości oraz kompetencje przedsiębiorcze. Badanie przeprowadzi Magdalena Wolfart-Samselska.

Magdalena Wolfart-Samselska z wyboru i z wykształcenia doradca zawodowy, coach, trenerka umiejętności miękkich. Posiada dziesięcioletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą, studentami, kobietami przewlekle chorymi oraz osobami po 50-tym roku życia. Doświadczenie zdobyła m.in. w projektach unijnych: „Reaktywacja 45+”, „Przedsiębiorcza Uczelnia” oraz „Moje Życie Mój Projekt” . Jest wolontariuszką w Fundacji Inicjatyw Badawczo-Szkoleniowych FIBS przy WSP TWP w Warszawie, gdzie oferuje sesje coachingu kariery i doradztwa zawodowego. Dotychczas przeprowadziła kilkaset godzin indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego i coachingu. Prowadzi również zajęcia ze studentami z zakresu rozwoju zawodowego, rekrutacji
i selekcji pracowników oraz rozwoju osobistego coacha. Pasjonuje się porozumieniem bez przemocy
i Zen Coachingiem.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!