Prestiż

Wysoka jakość kształcenia

 • Potrójna akredytacja przyznawana najlepszym na świecie uczelniom biznesowym: EQUIS, AMBA oraz AACSB, którą posiadają m.in. Harvard i Yale
 • Akredytacja CEEMAN – Central and East European Management Development Association
 • 4 wyróżnienia Polskiej Komisji Akredytacyjnej – dla kierunków: zarządzanie, prawo, finanse i rachunkowość oraz administracja

Wykształcenie cenione przez pracodawców

 • 1 miejsce we “Wprost” w rankingu uczelni niepublicznych najbardziej cenionych przez pracodawców
 • Programy aktualizowane i dostosowywane do potrzeb rynku
 • Wysoki procent absolwentów prawa zdających z sukcesem na aplikacje prawnicze

Orientacja na biznes

 • Programy studiów realizowane we współpracy z pracodawcami, np. Orange, Citi
 • Praktyki i staże (w tym płatne) w firmach polskich i zagranicznych
 • Spotkania i konferencje praktyków biznesu
 • Wykładowcy posiadający doświadczenie w praktyce gospodarczej
 • Program akceleracyjny Kozminski Venture Lab dla studentów i absolwentów

Pełnia praw akademickich

Umiędzynarodowienie

 • W TOP 3 uczelni o najwyższym umiędzynarodowieniu w Polsce wg rankingu “Perspektyw”
 • Studia w języku angielskim na poziomie licencjackim, magisterskim i doktorskim
 • Wykładowcy i studenci z ponad 75 krajów
 • Międzynarodowa wymiana studentów i kadry z 230 uczelniami na 6 kontynentach

Życie studenckie

 • 17 kół naukowych
 • Wycieczki edukacyjne
 • Wyjazdy integracyjne
 • Imprezy okolicznościowe, obozy narciarskie, żeglarskie, regaty
 • KOŹMINALIA: święto uczelni i sportu
 • 6 sekcji sportowych AZS, w tym e-sport