Prestiż

Wysoka jakość kształcenia

  • Potrójna akredytacja przyznawana najlepszym na świecie uczelniom biznesowym: EQUIS, AMBA oraz AACSB, którą posiadają m.in. Harvard i Yale
  • Akredytacja CEEMAN – Central and East European Management Development Association
  • 4 wyróżnienia Polskiej Komisji Akredytacyjnej – dla kierunków: zarządzanie, prawo, finanse i rachunkowość oraz administracja

Wykształcenie cenione przez pracodawców

  • 1 miejsce we “Wprost” w rankingu uczelni niepublicznych najbardziej cenionych przez pracodawców
  • Programy aktualizowane i dostosowywane do potrzeb rynku
  • Wysoki procent absolwentów prawa zdających z sukcesem na aplikacje prawnicze

Orientacja na biznes

  • Programy studiów realizowane we współpracy z pracodawcami, np. Orange, Citi
  • Praktyki i staże (w tym płatne) w firmach polskich i zagranicznych
  • Spotkania i konferencje praktyków biznesu
  • Wykładowcy posiadający doświadczenie w praktyce gospodarczej
  • Program akceleracyjny Kozminski Venture Lab dla studentów i absolwentów

Pełnia praw akademickich

Umiędzynarodowienie

  • W TOP 3 uczelni o najwyższym umiędzynarodowieniu w Polsce wg rankingu “Perspektyw”
  • Studia w języku angielskim na poziomie licencjackim, magisterskim i doktorskim
  • Wykładowcy i studenci z ponad 75 krajów
  • Międzynarodowa wymiana studentów i kadry z 230 uczelniami na 6 kontynentach

Życie studenckie

  • 17 kół naukowych
  • Wycieczki edukacyjne
  • Wyjazdy integracyjne
  • Imprezy okolicznościowe, obozy narciarskie, żeglarskie, regaty
  • KOŹMINALIA: święto uczelni i sportu
  • 6 sekcji sportowych AZS, w tym e-sport