Double Degree Bachelor in Management with DHBW Mannheim Studia I stopnia, 3-letnie, uzyskany tytuł: licencjat

O kierunku 

 • Program prowadzony jest we współpracy z niemiecką uczelnią Duale Hochschule Baden-Württemberg Mannheim, w której realizowany jest drugi rok studiów. Uczelnię tą ukończył, między innymi, CEO SAP Christian Klein.
 • W stale zmieniającym i rozwijającym się świecie biznesu menedżerowie powinni posiadać umiejętności, które pozwolą im na szybkie wykorzystanie pojawiających się na rynku szans i uniknięcie zagrożeń. Dlatego wiedza teoretyczna musi iść w parze z praktyką i doświadczeniem. Proponowany program to unikalny międzynarodowy projekt edukacyjny dający możliwość zdobywania wiedzy akademickiej w połączeniu z pozyskiwaniem praktycznego doświadczenia w czołowych firmach na niemieckim rynku - studenci, którzy wybiorą program będą mieli możliwość aplikacji na staż w międzynarodowej firmie.
 • Absolwenci otrzymują dwa dyplomy:

  • Akademii Leona Koźmińskiego - Bachelor in Management, zakres: International Management
  • DHBW-Mannheim - The Bachelor of Arts (B.A.) Business Administration, International Business

 • Studia prowadzone są tylko w trybie stacjonarnym.
Zobacz, co o studiach sądzą studenci i absolwenci programu realizowanego z DHBW

 

Lizaveta Makratsova, Alumni of Kozminski University

My program is pretty unique and special when comparing it with other programs at Kozminski University. Here we are at the same time students of two universities as well as interns in chosen companies. During these 3 years we have both theoretical knowledge and practical experience, what actually nowadays is the best preparation for the challenging future. But what I really do appreciate the most about this program is its diversity and multi-city feeling. In my small group of 15 students we have people from 6 countries, therefore, we have a lot of things to share and obviously it increases our cultural knowledge and communication abilities.

 

Joanna Burzec, Alumni of Kozminski University

The added value for students, which are a part of the program is enormous. The business knowledge development, the overall world economy understanding, languages and social, management skills, and many others. This is the unique opportunity to study and work in a multinational environment and develop all the possible abilities on a daily basis, which no other university in Poland offers. There is nothing more valuable than combining the theoretical knowledge and then putting it into practice during internships. Theoretical part - the lectures at the two universities is essential and being in a small group (around 15 people) allows everybody to have the possibility to participate actively in the lectures, always ask questions and understand everything, going home with no doubts.This is the added value, which no other university in Poland can offer.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne 

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu:

 • przygotowania nowego ambitnego i dynamicznego przedsięwzięcia biznesowego
 • rozwiązywania konkretnych problemów związanych z konceptualizacją pomysłu, pozyskiwaniem środków finansowych, tworzeniem biznesplanu, rejestracją i uruchomieniem działalności gospodarczej
 • specyfiki funkcjonowania rodzinnych przedsiębiorstw, a także przygotowania do sukcesji w firmie rodzinnej
 • transakcji eksportowych, a także zasad funkcjonowania i budowania przewagi strategicznej na rynkach międzynarodowych
 • sposobów pozyskania klienta oraz kształtowania z nim relacji
 • tworzenia i realizowania strategii marketingowych, badań marketingowych czy prowadzenia działań marketingowych z wykorzystaniem Internetu
 • zasad i specyfiki wykorzystania marketingu w działaniach organizacji na rynkach zagranicznych
 • wykorzystania zarówno w biznesie, jak i w innych przedsięwzięciach narzędzi, metod i technik marketingowych
 • zarządzania międzynarodowego i międzykulturowego
 • wpływu kultury na funkcjonowanie organizacji
 • stosowania teorii zarządzania w różnych kontekstach kulturowych

Efekty kształcenia dla kierunku (pdf)

Perspektywy zatrudnienia 

Po ukończeniu studiów na kierunku zarządzanie w języku angielskim można podjąć pracę:

 • w międzynarodowych firmach, w których jest wymagana biegła znajomość biznesowego języka angielskiego oraz umiejętność pracy w wielokulturowym środowisku
 • w firmach krajowych i zagranicznych, międzynarodowych korporacjach - w biurach marketingu, reklamy, public relations
 • w pionie zarządzania zasobami ludźmi krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz administracji publicznej
 • w departamentach planowania i rozwoju strategicznego
 • w agencjach konsultingowych lub we własnej firmie doradzającej w zakresie strategii i rozwoju przedsiębiorstwa, marketingu, w tym e-marketingu, oraz zarządzania ludźmi.
 • w oddziałach firm zagranicznych w Polsce
 • w każdym przedsiębiorstwie na stanowisku specjalisty ds. rozwoju rynków zagranicznych
 • w instytucjach administracji oraz organizacjach pozarządowych jako specjalista ds. współpracy zagranicznej
 • we własnym przedsiębiorstwie współpracującym z partnerami zagranicznymi lub wchodzącym na międzynarodowe rynki

Realizowane przedmioty 

Semestr 1 - Polska (ALK)
  • Business English for LCCI
  • Foreign language II - German/ Polish/ Spanish
  • Computer Science
  • Ethics in Business
  • Principles of Management
  • Principles of Law
  • Quantitative Methods (I)
  • Interpersonal Communication
Semestr 2 - Polska (ALK)
  • Business English for LCCI
  • Foreign language II - German/ Polish/ Spanish
  • Sports
  • Quantitative Methods (II)
  • Principles of Psychology
  • Critical Thinking
  • Principles of Finance
  • Microeconomics
  • Preparing Financial Statements
Semestr 3 - Niemcy (DHBW)
  • Introduction to Marketing
  • Accounting and Principles of Financial Statements Analysis
  • Corporate Taxation
  • Principles of International Market Research
  • International Operations Management
  • Managerial Statistics
  • Language and Interdisciplinary Studies 
  • Fundamentals of Macroeconomics
  • Commercial and corporate law
  • Theory of Science and Methods of Empirical Research
Semestr 4 - Niemcy (DHBW)
  • Human Resource Management
  • Organisation and Project management
  • Applied International Market Research
  • International Financial Management
  • Intercultural Management in Selected Operational Areas
  • Language and Interdisciplinary Studies
  • Money and Banking
  • Labor law, Basics of insolvency law
  • Applied Project Management
Semestr 5 - Polska (ALK)
  • Introduction to economic policy and foreign trade
  • Elective Courses
  • Seminar in Management
Semestr 6 - Polska (ALK)
  • Diploma Workshop
  • Sports
  • Strategic Management
  • Management Business Games
  • Basic Negotiation Skills
  • Sustainable Development
  • 'Born Global' Entrepreneurship
  • Organizational Diagnostics and Analysis
  • Internship
  • Bachelor Thesis8

Organizacja zajęć 

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia kończą się egzaminem licencjackim. Naukę można kontynuować na studiach drugiego stopnia.

Zasady naboru 

Studenci rozpoczynają naukę na kierunku Bachelor in Management. Następnie w trakcie trzeciego semestru studiów składają aplikację na udział w wybranym programie double degree. Zasady naboru na Bachelor in Management można zobaczyć TUTAJ.

Przy naborze na programy double degree głównym kryterium wyboru jest średnia ocen otrzymanych w trakcie pierwszego roku. Przy rekrutacji na program double degree może wystąpić konieczność złożenia dodatkowych dokumentów. Szczegółowe informacje: 

Koordynator programów double degree

Paulina Seroka

tel. +48 22 519 24 93 

pseroka@kozminski.edu.pl