Double Degree Bachelor in Management with Kemmy Business School at the University of Limerick Studia I stopnia, uzyskany tytuł: licencjat

O kierunku 

Akademia Leona Koźmińskiego podpisała umowę dotyczącą programu Bachelor in Management z prestiżową Kemmy Business School at the University of Limerick w Irlandii, dzięki której nasi studenci będą mogli pojechać do Limerick na część studiów, a w rezultacie otrzymają nie tylko dyplom Akademii Leona Koźmińskiego, ale także naszej uczelni partnerskiej.

Kemmy Business School (KBS) at the University of Limerick (UL), jest jedną z wiodących irlandzkich szkół biznesu o ponad 30-letniej renomie, zapewniającą pierwszorzędną edukację biznesową, przygotowującą absolwentów do udanej i satysfakcjonującej kariery w różnych dziedzinach i zawodach biznesu.

University of Limerick (UL) otrzymał akredytację AACSB dla Kemmy Business School (KBS). Szkoła dołączyła do najlepszych 5% międzynarodowych szkół biznesu uznawanych przez AACSB International za wyróżniające się osiągnięcia w nauczaniu, badaniach i opracowywaniu programów.

Uniniversity of Limerick (UL) położony jest na zachodnim wybrzeżu Irlandii wzdłuż malowniczej rzeki Shannon i cieszy się nieskażonym środowiskiem naturalnym połączonym z najnowocześniejszym zapleczem dydaktyczno-badawczym.

Studenci mogą ubiegać się o udział w programie po trzecim semestrze studiów.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne 

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu:

 • przygotowania nowego ambitnego i dynamicznego przedsięwzięcia biznesowego
 • rozwiązywania konkretnych problemów związanych z konceptualizacją pomysłu, pozyskiwaniem środków finansowych, tworzeniem biznesplanu, rejestracją i uruchomieniem działalności gospodarczej
 • specyfiki funkcjonowania rodzinnych przedsiębiorstw, a także przygotowania do sukcesji w firmie rodzinnej
 • transakcji eksportowych, a także zasad funkcjonowania i budowania przewagi strategicznej na rynkach międzynarodowych
 • sposobów pozyskania klienta oraz kształtowania z nim relacji
 • zarządzania międzynarodowego i międzykulturowego
 • wpływu kultury na funkcjonowanie organizacji
 • stosowania teorii zarządzania w różnych kontekstach kulturowych

Perspektywy zatrudnienia 

Po ukończeniu studiów na kierunku zarządzanie w języku angielskim można podjąć pracę:

 • w międzynarodowych firmach, w których jest wymagana biegła znajomość biznesowego języka angielskiego oraz umiejętność pracy w wielokulturowym środowisku
 • w firmach krajowych i zagranicznych, międzynarodowych korporacjach - w biurach marketingu, reklamy, public relations
 • w pionie zarządzania zasobami ludźmi krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz administracji publicznej
 • w departamentach planowania i rozwoju strategicznego
 • w agencjach konsultingowych lub we własnej firmie doradzającej w zakresie strategii i rozwoju przedsiębiorstwa, marketingu, w tym e-marketingu, oraz zarządzania ludźmi.
 • w oddziałach firm zagranicznych w Polsce
 • w każdym przedsiębiorstwie na stanowisku specjalisty ds. rozwoju rynków zagranicznych
 • w instytucjach administracji oraz organizacjach pozarządowych jako specjalista ds. współpracy zagranicznej
 • we własnym przedsiębiorstwie współpracującym z partnerami zagranicznymi lub wchodzącym na międzynarodowe rynki

Organizacja zajęć 

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia kończą się egzaminem licencjackim. Naukę można kontynuować na studiach drugiego stopnia.

Zasady naboru 

Studenci rozpoczynają naukę na kierunku Bachelor in Management. Następnie w trakcie trzeciego semestru studiów składają aplikację na udział w wybranym programie double degree. Zasady naboru na Bachelor in Management można zobaczyć TUTAJ.

Przy naborze na programy double degree głównym kryterium wyboru jest średnia ocen otrzymanych w trakcie pierwszego roku. Przy rekrutacji na program double degree może wystąpić konieczność złożenia dodatkowych dokumentów. Szczegółowe informacje: 

Koordynator programów double degree

Paulina Seroka

tel. +48 22 519 24 93 

pseroka@kozminski.edu.pl

Kontakt 


 

Dana Duda
+48 22 519 22 69
admission@kozminski.edu.pl