Double Degree Bachelor in Management with KEDGE Business School Studia I stopnia, 3-letnie, uzyskany tytuł: licencjat

O kierunku 

 • Studia są prowadzone we współpracy z KEDGE Business School (Francja), jedną z najlepszych szkół biznesowych w Europie, która tak jak Akademia Leona Koźmińskiego posiada trzy korony akredytacyjne (AACSB, EQUIS, AMBA) i jest klasyfikowana w rankingach edukacyjnych „Financial Times”.
 • O przyjęcie na ten program mogą ubiegać się studenci Akademii Leona Koźmińskiego po ukończeniu pierwszego semestru studiów Bachelor Program in Management. Ilość miejsc jest ograniczona. Kandydaci powinni posiadać wysoką średnią ocen z toku studiów i wykazać się zaangażowaniem w życie uczelni.
 • Dzięki programowi double degree masz możliwość studiowania w renomowanej europejskiej uczelni i uzyskania jej dyplomu bez konieczności wyjazdu za granicę na cały okres studiów i ponoszenia wynikających z tego wysokich kosztów.
 • Studenci w KEDGE Business School spędzają 2 semestry. W międzynarodowym otoczeniu otrzymują wszechstronną wiedzę, praktyczne umiejętności i narzędzia analityczne potrzebne do założenia przedsiębiorstwa albo funkcjonowania na pozycji menedżerskiej w firmach polskich i zagranicznych.
 • Oprócz udziału w zajęciach objętych programem studenci mają możliwość uczestnictwa w kursach na temat zarządzania w przemyśle winiarskim, połączonych z warsztatami i programem wizyt w winiarniach w regionie Bordeaux.
 • Absolwenci otrzymują dwa dyplomy: Akademii Leona Koźmińskiego i KEDGE Business School.
 • Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym.
Zobacz, co o studiach sądzą studenci i absolwenci

I am a student of double degree program (Kozminski University - Kedge Business School). When we were offered to take part in this new program I was sure that this is a great opportunity. However despite the tempting offer I had some doubts. After studying there for a semester I must say I have no regrets at all. Getting a double degree diploma will make me a lot more interesting as a potential employee. Besides the experience of studying abroad is absolutely indispensable. KEDGE Business School has an advantage-ground in rankings among French an European universities. The professors are the best professionals from around the world. The support provided for international students is really beneficial. What is more student life is so diverse there. There wasn't a day without organized activities. I met a lot of English speaking friends and my stay in Bordeaux was a life time experience. i really suggest everyone to take this amazing opportunity. Believe me you won't regret going. It will make your future brighter.

Alisa Apanasenko, Ukraine, Kozminski University student

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne 

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu:

 • przygotowania nowego ambitnego i dynamicznego przedsięwzięcia biznesowego
 • rozwiązywania konkretnych problemów związanych z konceptualizacją pomysłu, pozyskiwaniem środków finansowych, tworzeniem biznesplanu, rejestracją i uruchomieniem działalności gospodarczej
 • specyfiki funkcjonowania rodzinnych przedsiębiorstw, a także przygotowania do sukcesji w firmie rodzinnej
 • transakcji eksportowych, a także zasad funkcjonowania i budowania przewagi strategicznej na rynkach międzynarodowych
 • sposobów pozyskania klienta oraz kształtowania z nim relacji
 • tworzenia i realizowania strategii marketingowych, badań marketingowych czy prowadzenia działań marketingowych z wykorzystaniem Internetu
 • zasad i specyfiki wykorzystania marketingu w działaniach organizacji na rynkach zagranicznych
 • wykorzystania zarówno w biznesie, jak i w innych przedsięwzięciach narzędzi, metod i technik marketingowych
 • zarządzania międzynarodowego i międzykulturowego
 • wpływu kultury na funkcjonowanie organizacji
 • stosowania teorii zarządzania w różnych kontekstach kulturowych

Efekty kształcenia dla kierunku (pdf)

Perspektywy zatrudnienia 

Po ukończeniu studiów na kierunku zarządzanie w języku angielskim można podjąć pracę:

 • w międzynarodowych firmach, w których jest wymagana biegła znajomość biznesowego języka angielskiego oraz umiejętność pracy w wielokulturowym środowisku
 • w firmach krajowych i zagranicznych, międzynarodowych korporacjach - w biurach marketingu, reklamy, public relations
 • w pionie zarządzania zasobami ludźmi krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz administracji publicznej
 • w departamentach planowania i rozwoju strategicznego
 • w agencjach konsultingowych lub we własnej firmie doradzającej w zakresie strategii i rozwoju przedsiębiorstwa, marketingu, w tym e-marketingu, oraz zarządzania ludźmi.
 • w oddziałach firm zagranicznych w Polsce
 • w każdym przedsiębiorstwie na stanowisku specjalisty ds. rozwoju rynków zagranicznych
 • w instytucjach administracji oraz organizacjach pozarządowych jako specjalista ds. współpracy zagranicznej
 • we własnym przedsiębiorstwie współpracującym z partnerami zagranicznymi lub wchodzącym na międzynarodowe rynki

Organizacja zajęć 

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia kończą się egzaminem licencjackim. Naukę można kontynuować na studiach drugiego stopnia.

Zasady naboru 

Studenci rozpoczynają naukę na kierunku Bachelor in Management. Następnie w trakcie trzeciego semestru studiów składają aplikację na udział w wybranym programie double degree. Zasady naboru na Bachelor in Management można zobaczyć TUTAJ.

Przy naborze na programy double degree głównym kryterium wyboru jest średnia ocen otrzymanych w trakcie pierwszego roku. Przy rekrutacji na program double degree może wystąpić konieczność złożenia dodatkowych dokumentów. Szczegółowe informacje: 

Koordynator programów double degree

Paulina Seroka

tel. +48 22 519 24 93 

pseroka@kozminski.edu.pl

Kontakt 


 

Dana Duda
+48 22 519 22 69
admission@kozminski.edu.pl