I Seminarium i Warsztat


Centrum Studiów Kosmicznych Akademii Leona Koźmińskiego

 

Osiąganie niemożliwego jest cechą immanentnie polską i dotyczy to także polskich projektów kosmicznych, w których wiele "niemożliwych" koncepcji stało się już w pełni operacyjnymi.
Zajmowanie się przestrzenią kosmiczną w kraju, w którym nie ma prawa kosmicznego, nie ma portów kosmicznych, są za to nieporównanie mniejsze zasoby finansowe w porównaniu ze światowymi potęgami kosmicznymi, a agencja kosmiczna działa od zaledwie trzech lat, brzmi jak misja niemożliwa. I może to jest główny powód, dla którego polski przemysł kosmiczny jest faktem, a którego potencjał z pomocą ośrodków wiedzy można z sukcesem rozwijać i czynić go konkurencyjnym na skalę Europejską lub nawet światową.

Celem działalności Centrum jest budowanie bazy wiedzy z zakresu finansów, zarządzania i prawa, która to wiedza jest podwaliną skutecznego prowadzenia działalności w sektorze kosmicznym, z uwzględnieniem miejsca gdzie Polska, polski przemysł i przedsiębiorcy znajdują się dzisiaj, a gdzie, dzięki wzmacnianiu doświadczenia i wiedzy mogą znaleźć się jutro.

 

I Seminarium i Warsztat Centrum Studiów Kosmicznych Akademii Leona Koźmińskiego odbędą się pod hasłem:

 

Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju przedsięwzięć kosmicznych w Polsce.
Finanse – ryzyko - prawo

 

Obszary tematyczne Seminarium i Warsztatu to:

 

Seminarium i Warsztat odbędą się w dniach

24 – 25 października 2018 roku

w siedzibie Akademii Leona Koźmińskiego przy ul. Jagiellońskiej 57/59 w Warszawie

 

Seminarium i Warsztat dedykujemy wszystkim tym, których działalność ma związek z przestrzenią kosmiczną.

Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców sektora kosmicznego, przedsiębiorców sektora telekomunikacyjnego, naukowców i wszystkich innych, którym z racji pasji zawodowych, naukowych lub prywatnych bliskie jest myślenie o rozwoju polskiego sektora kosmicznego w jego realnym wymiarze.Jesteśmy przekonani, że warsztaty są dobrą okazją do wymiany doświadczeń, wyzwań oraz praktycznych problemów związanych z prowadzoną działalnością. Mają one na celu wypracowanie konkretnych rozwiązań, ulepszeń, lub propozycji, które ułatwiłyby działalność, czemu będzie sprzyjać ich interaktywna forma.


Prelegenci Seminarium:

Eksperci Warsztatów:

 

Program I Seminarium i Warsztatu Centrum Studiów Kosmicznych ALK

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA UCZESTNIKA

Opłaty

Peper submission

 

 

Program I Seminarium i Warsztatu Centrum Studiów Kosmicznych ALK

 

 

POBIERZ >>>

 

OFERTA HOTELI DLA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI

 

ZOBACZ >>>