Akademia Leona Koźmińskiego oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego serdecznie dziękują wszystkim osobo uczestniczącym w COST Info Day, które odbyło się w Warszawie 27 lutego 2018 r. w siedzibie ALK

 

 

 

Europejski Program Współpracy Naukowo-Technicznej (European Cooperation in Science and Technology, akronim: COST), jest programem wspierającym wielostronną współpracę pomiędzy pomiędzy badaczami, inżynierami naukowcami oraz przedstawicielami małych i średnich przedsiębiorstw z Europy.

 

Program umożliwia tworzenie oraz koordynację interdyscyplinarnych sieci badawczych a także integrację naukowców w Europie i poza nią. Ze środków przyznanych przez COST można finansować spotkania zespołów badawczych, udział w konferencjach i warsztatach, krótkie wymiany naukowe oraz inne działania sieciowe w szerokim zakresie tematów naukowych.

 

Celem COST Info Day było zapoznanie uczestników z zasadami udziału w programie COST, warunkami aplikowania i przystępowania do akcji a także możliwościami jakie stwarza uczestnictwo w programie. Wystąpienia przedstawicieli Europejskiego Programu Współpracy Naukowo-Technicznej, eksperta oceniającego wnioski oraz naukowców-uczestników akcji COST umożliwiły całościowe ujęcie kwestii związanych z programem, istotnych zarówno dla badaczy jak i przedstawicieli instytucji naukowych.

 

 

 

Poniżej mogą Państwo znaleźć prezentacje panelistów występujących podczas COST Info Day. Materiały będą dostępne do końca marca 2018 r.

 

Gościem COST Info Day był członek Rady Naukowej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC)

 

Prof. Nils Stenseth

UNIVERSITY OF OSLO

Chair of the Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis, Chair of the Nordic Centre for Research on Marine Ecosystems and Resources under Climate Change (NorMER)

 

 

 

 

Podczas COST Info Day wystąpili:

 

Christer Halen

COST ASSOCIATION

Senior Administrator – Science Operations

 

 

Jadwiga Mrozowska

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Krajowy Koordynator COST w Polsce

 

 

Dr Monika Grygorowicz

UNIWERSYTET MEDYCZNYM W POZNANIU

Ekspert Unii Europejskiej w programach Horyzont 2020 (m.in. ITN, ETN, EID, EJD, IF, SF, CAR, GF, SE). Recenzent w ramach Europejskiego Programu Współpracy Naukowo-Technicznej

 

 

Piotr Wciślik

INSTYTUT BADAŃ LITERACKICH PAN

Uczestnik akcji CA16213 New Exploratory Phase in Research on East European Cultures of Dissent

 

 

Dr Tomasz Stefaniuk

UNIWERSYTET WARSZAWSKI

Instytut Geofizyki, Zakład Optyki Informacyjnej

Uczestnik akcji COST P11 “Physics of linear, nonlinear and active photonic crystals”; COST MP0702 “Towards Functional Sub-Wavelength Photonic Structures”; COST MP0803 “Plasmonic components and devices”

 

 

Anna Pałyga

AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO

Katedra Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki Uczestniczka akcji: CA16228 European Network for Game Theory

 

Więcej informacji o programie Europejskiego Programu Współpracy Naukowo-Technicznej można znaleźć na stronie internetowej COST oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.