Biznes.AI: Technologia, Prawo, Zastosowanie Sztucznej Inteligencji 

 

Jesteśmy online ready.
W razie konieczności każde zajęcia z pierwszego semestru jesteśmy w stanie poprowadzić w formule online.

PARTNER KIERUNKU 

Kancelaria Maruta Wachta
Jesteśmy specjalistyczną kancelarią obsługująca projekty technologiczne i nowe modele biznesowe. Zajmujemy się gospodarką, która dwadzieścia lat temu nie istniała lub dopiero się tworzyła. Pracujemy nad umowami wdrożeniowymi i SLA, kontraktami outsourcingowymi i cloudowymi (Iaas/PaaS/SaaS), audytujemy i pomagamy przy interpretacji umów licencyjnych, tworzymy modele zarządzania IT od strony prawnej. Zapewniamy pełne wsparcie od pisania i negocjacji umów, przez udział w nadzorze ich realizacji (legal project managment) po obsługę sporów, sądowych i pozasądowych. Prowadzimy pionierskie projekty jak wdrożenia agile czy kontrakty chmurowe w sektorze finansowym. Doświadczenie zdobyliśmy podczas realizacji kilkuset projektów o łącznej wartości kilkunastu miliardów złotych.

Nasze działania zyskały uznanie zarówno Klientów, jak i innych kancelarii, co potwierdzają zdobyte wyróżnienia w wielu rankingach kancelarii prawnych.

 

Grupa Doradcza OCKHAM
Grupa doradcza OCKHAM scala doświadczenie specjalistów z wielu dziedzin związanych z obszarem nowoczesnych technologii, ich wykorzystaniem, wdrażaniem, tworzeniem i oceną ich wartości rynkowej, a przez to realną oceną potencjału i możliwości zmiany w organizacji. Zespół OCKHAM to wyjątkowe osoby, pracujące wcześniej na eksponowanych stanowiskach w największych polskich i zagranicznych firmach, przy zadaniach o charakterze strategicznym, tak w wymiarze organizacyjnym, technicznym czy prawnym, jak i finansowym.

Więcej na https://ockham.pl

 

Tooploox
Tooploox jest założonym w 2012 software housem z ponad 150 osobami na pokładzie, świadczącym usługi w zakresie budowania zaawansowanych produktów IT. Tooploox jest jedną z najszybciej rozwijających się firm w Europie Centralnej (#4 w Rankingu Deloitte Fast 50 CE 2017). Firma posiada szerokie kompetencje w dziedzinach takich jak: AI (uczenie maszynowe wizja komputerowa), aplikacje mobilne (Android, iOS, AR), aplikacje webowe (Backend, Frontend, platformy internetowe), Product Design oraz Product Management. Nawiązuje współpracę ze startupami oraz dużymi firmami, które chcą rozszerzyć swoje zespoły produktowe i inżynierskie. Współpracujące z Tooploox organizacje są wspierane przez wiodące fundusze kapitałowe takie jak: Y Combinator, GV, LHV, Spark Capital, Benchmark, Oak, August Capital or Greylock. La liście naszych partnerów znajdują się m.in.: Spire, MindMaze, Group Nine Media, June Life, Homer Logistics, One Medical, Samba TV, DTS (Xperi), Naked Labs or Voyage.

KIEROWNIK MERYTORYCZNY 

Roman Bieda

Radca prawny i rzecznik patentowy w Kancelarii Radców Prawnych Maruta Wachta spółka jawna. Od prawie 15 lat specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz szeroko rozumianym prawie nowych technologii. Zajmuje się między innymi negocjowaniem umów IT (umowy wdrożeniowe, outsourcingowe, licencje itp.), ochroną danych osobowych.


Wchodził w skład Rady ds. Cyfryzacji drugiej kadencji, powołanej przez Ministra Cyfryzacji. W ramach prac Rady ds. Cyfryzacji uczestniczył w reformie krajowych przepisów o ochronie danych osobowych, mającej na celu dostosowanie krajowego systemu prawnego do wymagań RODO.

Przewodniczący podgrupy roboczej ds. prawnych aspektów AI powołanej przez Ministra Cyfryzacji. W ramach prac grupy roboczej brak udział w przygotowaniu „Założeń do strategii AI dla Polski”.

Pracę zawodową łączy z praktyką wykładowcy oraz trenera. Wykłada przedmioty związane
z prawem własności intelektualnej oraz prawem nowych technologii w Szkole Głównej Handlowej oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Jest opiekunem merytorycznym oraz wykładowcą w ramach studiów podyplomowych Prawo Nowoczesnych Technologii prowadzonych przez Akademię Leona Koźmińskiego. Wykładał przedmioty prawnicze w ramach programów MBA (Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, IPI PAN).  Prelegent na szeregu konferencjach naukowych. Autor publikacji prawniczych.
Współpracownik naukowy Centrum Prawnych Problemów Techniki i Nowych Technologii Uniwersytety Opolskiego.

KORZYŚCI DLA SŁUCHACZY 

Dzięki udziałowi w studiach podyplomowych:

 • poznasz aktualne trendy i możliwości  wykorzystania AI w różnych branżach i sektorach gospodarki (np. przemyśle, handlu, medycynie, rolnictwie),
 • uzyskasz praktyczną wiedzę z zakresu tworzenia strategii wykorzystania AI w organizacji,
 • poznasz techniczne aspekty funkcjonowania sztucznej inteligencji (AI), w tym uczenia maszynowego, tworzenia sieci neuronowych,
 • poznasz wybrane platformy AI (frameworks) oraz rozwiązania AI oferowane przez kluczowych dostawców,
 • uzyskasz praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do kompetentnej analizy potrzeb organizacji i wyboru dostawcy rozwiązania AI,
 • nauczysz się przygotowywać i zarządzać procesem wdrożenia rozwiązań AI w organizacji,
 • poznasz możliwości pozyskiwania środków finansowych na badania, rozwój i wdrażanie rozwiązań AI w organizacji (np. fundusze UE, finansowanie badań naukowych itp.),
 • poznasz strategie rozwoju AI wybranych państw, wytyczne i strategie UE, OECD oraz stan rozwoju sfery regulacyjnej AI w Polsce,
 • poznasz wyzwania etyczne związane z rozwojem i wykorzystaniem AI,
 • poznasz wyzwania i uwarunkowania prawne wykorzystania AI, w tym kierunki  zmian prawa związane z wykorzystaniem AI,
 • poznasz prawne aspekty wykorzystywania danych (osobowych i nieosobowych) na potrzeby rozwoju rozwiązań AI,
 • poznasz zasady sporządzania i negocjacji umów na nabywanie i wdrażenie rozwiązań AI w organizacji.

Dzięki temu zdobędziesz kompetencje, aby:

 • przygotować i rozpocząć dyskusję o zastosowaniu AI w przedsiębiorstwie,
 • stać się liderem transformacji przedsiębiorstwa lub jego części,
 • zainicjować innowacyjne wdrożenie i zostać liderem projektu, jego kierownikiem lub kluczowym członkiem zespołu,
 • zlikwidować lukę kompetencyjną w kierownictwie firmy,
 • obniżyć ryzyko prowadzenia wdrożeń i poprawić pozycję konkurencyjną firmy,
 • zrozumieć interdyscyplinarny kontekst tworzenia i wdrażenia rozwiązań AI oraz perspektywę innych uczestników ekosystemu AI.

CEL STUDIÓW 

Głównym celem studiów jest przekazanie managerom i specjalistom różnych branż praktycznej wiedzy z zakresu funkcjonowania, wdrażania oraz wykorzystywania mechanizmów sztucznej inteligencji (AI) w organizacji, pozwalającej na inicjowanie i udział we wdrożeniach AI.

Podobnie jak samo zagadnienie sztucznej inteligencji, studia mają charakter interdyscyplinarny i obejmują następujące moduły:

 • AI - ROAD MAP
 • Technologia
 • Biznes 
 • Etyka i Prawo

ADRESACI STUDIÓW 

Studia szczególnie polecamy:

 • managerom średniego i wyższego szczebla, odpowiedzialnym za nabywanie i wdrażenie rozwiązań AI w przedsiębiorstwie,
 • managerom i specjalistom ds. rozwoju biznesu, rozwoju nowych usług, innowacji, transformacji cyfrowej,
 • przedsiębiorcom, właścicielom i managerom firm tworzących i oferujących rozwiązania AI,
 • konsultantom z zakresu nowych technologii, transformacji cyfrowej, innowacji, rozwoju biznesu, marketingu, finansów, 
 • analitykom danych,
 • managerom, pracownikom współpracującym przy tworzeniu lub wdrażaniu rozwiązań AI w organizacji, członkom zespołów projektowych,
 • prawnikom, w tym radcom prawnym, prawnikom przedsiębiorstw (in-house) zainteresowanym problematyką AI (np. zamierzającym obsługiwać firmy tworzące rozwiązania AI, wdrożenia rozwiązań AI, doradzać w zakresie zgodności z prawem nowych usług i produktów AI),   
 • dziennikarzom, socjologom, entuzjastom sztucznej inteligencji,
 • specjalistom i managerom IT, którzy chcą zrozumieć kontekst wdrożeń AI w przedsiębiorstwach.

Studia skierowane są zarówno do osób pracujących w sektorze prywatnym, jak również w sektorze publicznym.

WIODĄCY WYKŁADOWCY 

Roman Bieda

Radca prawny i rzecznik patentowy w Kancelarii Radców Prawnych Maruta Wachta spółka jawna. Od prawie 15 lat specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz szeroko rozumianym prawie nowych technologii. Zajmuje się między innymi negocjowaniem umów IT (umowy wdrożeniowe, outsourcingowe, licencje itp.), ochroną danych osobowych.

Wchodził w skład Rady ds. Cyfryzacji drugiej kadencji, powołanej przez Ministra Cyfryzacji. W ramach prac Rady ds. Cyfryzacji uczestniczył w reformie krajowych przepisów o ochronie danych osobowych, mającej na celu dostosowanie krajowego systemu prawnego do wymagań RODO.

Przewodniczący podgrupy roboczej ds. prawnych aspektów AI powołanej przez Ministra Cyfryzacji. W ramach prac grupy roboczej brak udział w przygotowaniu „Założeń do strategii AI dla Polski”.

Pracę zawodową łączy z praktyką wykładowcy oraz trenera. Wykłada przedmioty związane
z prawem własności intelektualnej oraz prawem nowych technologii w Szkole Głównej Handlowej oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Jest opiekunem merytorycznym oraz wykładowcą w ramach studiów podyplomowych Prawo Nowoczesnych Technologii prowadzonych przez Akademię Leona Koźmińskiego. Wykładał przedmioty prawnicze w ramach programów MBA (Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, IPI PAN).  Prelegent na szeregu konferencjach naukowych. Autor publikacji prawniczych.
Współpracownik naukowy Centrum Prawnych Problemów Techniki i Nowych Technologii Uniwersytety Opolskiego.

Tomasz Klekowski

Ekspert i popularyzato tematyki cyfrowej transformacji gospodarki i wpływu technologii na społeczeństwo. Działa na rzecz branży wysokich technologii i gospodarki, będąc Członkiem Rady Fundacji Platforma Przemysłu przyszłości, Członkiem Zarządu Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan, ekspert Sektorowej Rady ds. Kompetencji Informatyka. Swoją wiedzą i doświadczeniem wspiera prace prowadzone na rzecz Ministerstw Cyfryzacji oraz Przedsiębiorczości i Technologii. Pracuje w grupie doradczej OCKHAM. Współpracuje z licznymi organizacjami pozarządowymi  i think tankami w Polsce i zagranicą. Wspiera startupy i fundusze VC.

Poprzednio odpowiadał za rozwój rynku i marketing w segmentach technologii Data Center i Internetu Rzeczy w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki w firmie Intel. Wcześniej Tomasz Klekowski pracował jako Territory Manager odpowiadając za Europę Centralną i Wschodnią. Związany z branżą IT od 1994 roku

Tomasz Klekowski jest absolwentem wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej oraz INSEAD International Executive Programme.

dr hab. inż. Tomasz Trzciński

Adiunkt w Zakładzie Grafiki Komputerowej Instytutu Informatyki Politechniki Warszawskiej od 2015 r. Uzyskał tytuł doktora w zakresie wizji maszynowej na École Polytechnique Fédérale de Lausanne w 2014 r. Dr inż. Tomasz Trzciński otrzymał w 2010 r. dwa dyplomy magisterskie: pierwszy nadany przez Universitat Politècnica de Catalunya w zakresie badań nad technologiami informacyjnymi, drugi nadany przez Politecnico di Torino w zakresie elektroniki. Pełni funkcję Associate Editor w IEEE Access, jest także recenzentem prac publikowanych w czasopismach (TPAMI, IJCV, CVIU, TIP, TMM) oraz materiałów konferencyjnych (CVPR, ICCV, ECCV, ACCV, BMVC, ICML, MICCAI). Dr inż. Tomasz Trzciński pracował w Google w 2013 r., Qualcomm w 2012 r. oraz w Telefónice w 2010 r. W 2017 r. odbył staż naukowy na Uniwersytecie Stanforda. W 2016 r. znalazł się na liście New Europe 100 – innowatorów i liderów pozytywnych zmian z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Jest współorganizatorem warsaw.ai, członkiem IEEE oraz Computer Vision Foundation, zasiada również w Radzie Naukowej konferencji PLinML, aktywnie wspiera prace nad polską strategią AI. Jest współwłaścicielem firmy Tooploox, gdzie jako Chief Scientist kieruje zespołem zajmującym się uczeniem maszynowym.

dr Dominik Batorski

Doktor socjologii i data scientist. Współzałożyciel, Członek Zarządu i Chief Scientist firmie SmartNet Research & Solutions tworzącej Sotrender – narzędzie analityczne do monitoringu i optymalizacji marketingu w mediach społecznościowych w oparciu o dane.

Działalnością doradczą i biznesową łączy z pracą naukową w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) na Uniwersytecie Warszawskim. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w analizie dużych danych, przede wszystkim zbieranych przez serwisy internetowe i firmy telekomunikacyjne, m.in. zakładał i do 2010 rozwijał dział business intelligence w Gadu-Gadu.

Od 2014 roku organizuje comiesięczne spotkania Warsaw Data Science Meetup, które służą wymianie wiedzy i integracji społeczności ponad 5tys. osób zajmujących się pracą z danymi i uczeniem maszynowym. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych związanych z data science na UW, SGH, ALK i Politechnice Białostockiej.

dr inż. Piotr Biliński

Adiunkt na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego od października 2018 r. Uzyskał tytuł doktora w zakresie wizji komputerowej na University of Nice w 2014 r. Mieszkał w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Czechach oraz Francji. Pracował w Microsoft Research, instytucie INRIA, Honeywell Laboratory, a także na Uniwersytecie Oksfordzkim, gdzie przez ostatnie dwa lata prowadził badania naukowe nad rozpoznawaniem obrazów, głębokim uczeniem oraz SLAM-em.

Jako mentor dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem w akceleratorze badań nad sztuczną inteligencją organizowanym przez Europejską Agencję Kosmiczną. Autor patentu i publikacji z zakresu wizji komputerowej oraz uczenia maszynowego. Zasiada w radach naukowych międzynarodowych konferencji, a także jest recenzentem artykułów publikowanych w czasopismach i na konferencyjnych. Jest członkiem IEEE, AAAI oraz Computer Vision Foundation, a także aktywnie wspiera prace nad polską strategią AI.

Bartosz Borucki

Od ponad 10 lat zajmuje się zagadnieniami B+R w obszarze metod wspomagania komputerowego w medycynie. W szczególności skupia się na obszarach związanych z informacją obrazową oraz analityką danych. Z wykształcenia Fizyk – w zakresie Metod Komputerowych oraz Optycznego Przetwarzania Informacji. Od 2006 roku związany z Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie obecnie kieruje zespołem Sztucznej Inteligencji i Analizy Obrazowej w Diagnostyce Medycznej. Zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami związanymi z akwizycją i przetwarzaniem medycznych danych obrazowych, wspomaganiem w radiologii, diagnostyce i chirurgii, z wykorzystaniem modeli matematycznych, uczenia maszynowego, sztucznej inteligencji, rozszerzonej rzeczywistości i metod wizualnych. Specjalizuje się również w zagadnieniach obliczeń wielkoskalowych (High Performance Computing) oraz wizualizacji danych. Od 2018 roku współpracuje z firmą Tooploox, jedną z najszybciej rozwijających się firm w Europie, budując jej pozycję w obszarze zastosowań sztucznej inteligencji w medycynie, opiece zdrowotnej i aktywnym życiu.

Adam Dawidziuk

Przedsiębiorca, ekspert w zakresie zarządzania projektami i inwestycjami związanymi z wdrażaniem nowych technologii i innowacją, członek zarządu 7bulls.com (softwarehouse ze statusem Centrum Badawczo Rozwojowego w Polsce i we Francji). Od ponad 25 lat prowadzi projekty wykorzystujące nowe technologie do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej w biznesie. Współzałożyciel licznych firm technologicznych, wcześniej również architekt systemów IT, programista, konstruktor elektronik, trener, doradca, nauczyciel akademicki. Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej.

Maciej Groń

Radca prawny, ekspert prawa nowych technologii. Jako
dyrektor w MC, MAiC i MSWiA był odpowiedzialny za wdrażanie do
polskich przepisów m.in.  dyrektywy e-commerce, dyrektywy reuse,
rozporządzenia o przepływie danych nieosobowych, a także negocjacji
RODO podczas prowadzenia procesu legislacyjnego w Radzie UE.

Tomasz Grzegory

Dyr. dep prawnego na Europe Środkową Wschodnia Google

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ. Aktualnie doktorant na tym Wydziale. Zawodowo związany z firma Google gdzie zarządza Departamentem Prawnym firmy na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej. Od ponad 14 lat aktywny uczestnik procesu kształtowania się w Polsce tzw. prawa nowych technologii. Jako dyrektor departamentu prawnego największego polskiego portalu internetowego Onet.pl brał udział m.in. w pracach nad nowelizującą ustaw: prawo telekomunikacyjne, ustawa o grach i zakładach wzajemnych (w zakresie dopuszczalności reklamy online gier i zakładów), ustawa o świadczeniu usług droga elektroniczną. Ekspert i członek Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, a także współzałożyciel i aktywny uczestnik Grupy Prawnej powołanej w ramach IAB Polska. W obszarze jego zainteresowań naukowych znajdują się: prawo nowych technologii, prawo autorskie, ochrona danych osobowych. Wolny czas spędza z rodzina, w zależności od pory roku, na rowerze lub na nartach.

dr hab. Agnieszka Grzelak, prof. ALK

Adwokat, dr hab. nauk prawnych (Polska Akademia Nauk 2016), dr nauk prawnych (UJ, 2006). Od 2016 r. profesor w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego.
Od stycznia 2016 do września 2019 zastępca dyrektora Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich., wcześniej od 2004 do grudnia 2015 r. ekspert ds. legislacji w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z ochroną prywatności, ochroną danych osobowych, dostępem do informacji publicznej czy wolnością słowa. Zajmuje się również systemowymi zagadnieniami związanymi z obowiązywaniem i stosowaniem prawa UE w krajowym porządku prawnym.

Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa do ochrony danych osobowych czy prawa do prywatności, w tym monografii poświęconej ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku ze zwalczaniem i zapobieganiem przestępczości (Warszawa 2015). Redaktor i współautorka komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku ze zwalczaniem i zapobieganiem przestępczości (wyd. Beck, Warszawa 2019), monografii poświęconej ochronie danych osobowych w sądach i prokuraturze (wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2019). Jest także współautorką komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych (wyd. Must Read Media, Warszawa 2018).

Wykładowca na aplikacji adwokackiej i radcowskiej, a także na studiach podyplomowych, w tym dotyczących ochrony danych osobowych w Akademii Leona Koźmińskiego czy Polskiej Akademii Nauk. Szkoleniowiec i trener. Ekspert w programach międzynarodowych, w tym projektach twinningowych czy programach Rady Europy.  

Andrzej Jankowski

Od 20 lat związany z branżą IT. Zajmował się marketingiem, kierował zespołami sprzedażowymi, organizował współpracę z partnerami firmy Intel w całej Europie.

Obecnie odpowiada za rozwój rynku Internetu Rzeczy w Polsce i współpracuje przy projektach związanych z zastosowaniem Sztucznej Inteligencji. Pasjonat technologii, prowadzi wiele szkoleń i warsztatów z nowych technologii zarówno dla profesjonalistów jak i dla dzieci.

 

 

 

dr Maciej Kawecki

W latach 2016–2017 doradca Ministra Cyfryzacji, od 2017 r. zastępca dyrektora, a następnie dyrektor departamentu zarządzania danymi w tym samym resorcie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na którym w 2016 r. obronił pracę doktorską nt. unijnej reformy ochrony danych osobowych. Studiował również na Uniwersytecie w Sztokholmie oraz Uniwersytecie J.W. Goethego we Frankfurcie nad Menem. Ukończył z wyróżnieniem Europejską Akademię Dyplomacji. W latach 2015–2016 zatrudniony w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W 2016 r. uzyskał wpis na listę adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie – z uwagi na pełnioną funkcję nie wykonuje zawodu. W 2017 r. laureat nagrody specjalnej za wkład w reformę ochrony danych osobowych w konkursie Prawników Liderów Jutra Dziennika Gazety Prawnej i Wydawnictwa Wolters Kluwer[3]. W 2018 r. zajął 23. miejsce w rankingu 50 najbardziej wpływowych prawników w Polsce Dziennika Gazety Prawnej[4], w 2019 awansował w tym samym rankingu na 15. pozycję, zostając uznanym „twarzą RODO w Polsce”.
W 2017 r. zostało mu powierzone zadanie koordynowania krajowej reformy ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji w związku z planowanym rozpoczęciem obowiązywania RODO. Był współodpowiedzialny za wdrożenie do polskiego porządku prawnego nowego systemu ochrony danych osobowych. Jest przewodniczącym Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych działającej w Ministerstwie Cyfryzacji. W 2019 r. Minister Przedsiębiorczości i Technologii powołał go na członka Rady Funduszu Platforma Przemysłu Przyszłości. W 2019 r. zarządzeniem Ministra Cyfryzacji został powołany przewodniczącym Rady współpracy z kościołami i związkami wyznaniowymi w sprawach ochrony danych. Jest także adiunktem na Politechnice Warszawskiej i autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych oraz współautorem komentarza do RODO z 2017 r.

mec. Robert Kroplewski

Robert Kroplewski jest radcą prawnym, wieloletnim praktykiem i specjalistą w zakresie prawa nowych technologii, mediów elektronicznych i usług komunikacji społecznej. Od 2016 r.
Robertowi Kroplewskiemu powierzono funkcję Pełnomocnika Ministra Cyfryzacji ds. Społeczeństwa Informacyjnego. Współautor koncepcji strategii o nazwie Industry +, gospodarka oparta na danych z uwzględnieniem przepływu danych, zaufania cybernetycznego w globalnej konkurencji oraz rozwoju przyszłych technologii opracowanych na potrzeby AI.

Pełni również funkcje społeczne jako ekspert Instytutu Sobieskiego od 2005 roku w obszarze nowych technologii. W ciągu ostatnich lat 2011-2016 był dyrektorem Biura Prawnego w Polskiej Radiofonii i Telewizji (TVP S.A), odpowiadając również za strategię, wznawianie relacji z Arte TV i dystrybucję międzynarodową. W ostatnich latach 2006-2011 był ekspertem Prezesa UKE, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Parlamentarnej Komisji Kultury i Komunikacji Społecznej. Od 2004 r.
Pełni również funkcję arbitra Sądu Arbitrażowego ds. Domen internetowych w Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, a następnie od 2006 r. W Krajowej Izbie Gospodarczej. W czerwcu 2018 r.
Został mianowany członkiem grupy wysokiego szczebla ds. Strategii AI dla Komisji Europejskiej. Od listopada 2018 r. jest nominowany przez OCED również jako ekspert AI w grupie AIGO.

dr Michał Koperski

Pracuje w firmie Tooploox na stanowisku Machine Learning Research Scientist. Wcześniej otrzymał tytuł doktora we Francuskim Narodowym Instytucie Informatyki i Automatyki (INRIA), był również stażystą w Disney Research na Carnegie Mellon University. W swoich badaniach naukowych zajmował się rozwiązywaniem problemów wizji komputerowej (Computer Vision), za pomocą technik uczenia maszynowego (Machine Learning), w szczególność z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych. Michał jest autorem prac naukowych prezentowanych na międzynarodowych konferencjach i w czasopismach naukowych. W ramach swojej pracy naukowej współpracował z firmą Toyota, gdzie zaproponowane przez niego metody zostały wdrożone do systemu robotycznego służącego do monitorowania pacjentów.

Aleksandra Libiszowska

Adwokat, specjalizuje się w prawie funduszy unijnych i zamówień publicznych. Jako dyrektor departamentu prawnego instytucji wdrażającej programy unijne, zarządzała obszarem prawnym i zamówień publicznych, zapewniając kompleksową obsługę prawną jednostki i wspierając beneficjentów POPC i POIG w realizacji projektów.
Prowadziła szkolenia dla wnioskodawców i beneficjentów oraz pracowników instytucji zaangażowanych w realizację programów operacyjnych, w tym z zakresu ochrony danych osobowych, była członkiem zespołu do spraw aktualizacji Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa w Ministerstwie Cyfryzacji. Jako członek rady rewizyjnej sprawowała nadzór nad działalnością państwowej jednostki budżetowej, odpowiedzialnej za wdrażanie i monitorowanie systemów teleinformatycznych na poziomie centralnym i regionalnym.
Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Prawa Pomocy Publicznej
w Szkole Głównej Handlowej oraz Prawa Nowoczesnych Technologii w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

dr hab. Monika Namysłowska, prof. n. Uniwersytetu Łódzkiego

Kierownik Zakładu Europejskiego Prawa Prywatnego w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego WPiA UŁ. Autorka i redaktor naukowy ponad 100 publikacji w języku polskim, niemieckim i angielskim, m.in. z zakresu prawa konsumenckiego i prawa nowych technologii. Członek komitetu redakcyjnego "Europejskiego Przeglądu Sądowego" (EPS) oraz "internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego" (iKAR). Członek Rady Doradczej przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za kadencji Adama Jassera. Wspólnik w kancelarii "Lubasz i Wspólnicy”.

dr Aleksandra Przegalińska

Aleksandra Przegalińska doktoryzowała się w dziedzinie filozofii sztucznej inteligencji w Zakładzie Filozofii Kultury Instytutu Filozofii UW, obecnie jest adiunktem w Center for Research on Organizations and Workplaces w Akademii Leona Kozminskiego. Aktualnie prowadzi badania w Massachusetts Institute of Technology w Bostonie. Absolwentka The New School for Social Research w Nowym Jorku, gdzie uczestniczyła w badaniach dotyczących tożsamości w rzeczywistości wirtualnej, ze szczególnym uwzględnieniem Second Life. Interesuje się rozwojem nowych technologii, zwłaszcza zaś technologii zielonej i zrównoważonej, humanoidalnej sztucznej inteligencji, robotów społecznych i technologii ubieralnych.

dr hab. Dariusz Szostek, prof. n. Uniwersytetu Opolskiego

Specjalizuje się w prawie nowych technologii, w tym aspektach prawnych handlu elektronicznego i prawie konsumenckim. Jest ekspertem z zakresu identyfikacji elektronicznej oraz metod uwierzytelniania. Uczestniczy w licznych konferencjach naukowych, pracach legislacyjnych nad regulacjami prawnymi dotyczącymi nowych technologii, prowadzi wykłady i szkolenia, był członkiem zespołów eksperckich w Ministerstwie Sprawiedliwości. Radca prawny (wpis nr KT 3267 na listę radców prawnych OIRP w Katowicach), Partner Zarządzający, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego w Zakładzie Prawa i Postępowania Cywilnego. Członek Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach. Współpracownik Centrum Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Kierownik Centrum Prawnych Problemów Techniki i Nowych Technologii Uniwersytety Opolskiego.

dr Sebastian Szymański

Filozof specjalizujący się w etyce i etyce praktycznej. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół kwestii sprawiedliwości oraz problemów etycznych związanych z nowymi technologiami, w szczególności robotyzacją i sztuczną inteligencją. Pracuje na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie należy do Laboratorium Techno-Humanistyki. Prowadzi autorskie kursy z zakresu roboetyki oraz etyki nowych technologii. Przewodniczący grupy etycznej w zespole eksperckim Ministerstwa Cyfryzacji przygotowującym założenia do polskiej strategii sztucznej inteligencji. Członek Rady ds. Cyfryzacji przy ministrze cyfryzacji, gdzie kieruje pracami zespołu ds. sztucznej inteligencji. Ostatnio opublikował Uzasadnienia teorii sprawiedliwości. Dziedzictwo Johna Rawlsa (Wydawnictwo Naukowe Scholar: 2018). Pracuje obecnie nad książką poświęconą etyce sztucznej inteligencji, która ukaże się nakładem Wydawnictwa Naukowego PWN w 2020 r.

dr Rafał Nowak

Adiunkt na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie naukowo zajmuje się numerycznymi metodami optymalizacji. W zakresie jego dydaktycznych obowiązków jest prowadzenie wykładów i zajęć z analizy numerycznej, sztucznej inteligencji i głębokiego uczenia maszynowego. Rafał pracuje również w Tooploox, gdzie łączy swoje zainteresowania naukowe z pracą w komercyjnych projektach, a także zajmuje się rozpowszechnianiem metod uczenia maszynowego w biznesie. Aktywnie uczestniczy w bieżących badaniach naukowych poświęconych wykorzystywaniu i interpretowalności modeli Deep Learningowych.

 

 

dr inż. Krzysztof Walas

Adiunkt w Instytucie Automatyki, Robotyki i Inżynierii Informatycznej (IARiII), Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej. Jest absolwentem kierunku Automatyka i Robotyka na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej. W trakcie studiów jeden semestr spędził, w ramach programu Socrates-Erasmus, na Universidad Politecnica de Cartagena (Hiszpania). Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w roku 2012 w dyscyplinie Automatyka i Robotyka, specjalność Robotyka. Od 2007 roku pracował jako asystent, a od października 2012 pracuje jako adiunkt w IARiII Politechniki Poznańskiej. Od 01.08.2014 do 30.09.2015 odbywał staż podoktorski na University of Birmingham, Wydział Informatyki, Laboratorium Robotów Inteligentnych, udział w projekcie PaCMan finansowanym z 7 Programu Ramowego. Obecnie jest kierownikiem projektu LIDER finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz prowadzi na Politechnice Poznańskiej projekt dotyczący robotów kroczących finansowany z H2020.
Jego zainteresowania naukowe to roboty krocząca oraz percepcja otoczenia robotów pozwalająca na interakcję z otoczeniem w oparciu o prawa fizyki – rozpoznawanie materiałów oraz modelowanie ich właściwości.

Mirosław Wróblewski

Radca prawny, dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich (od 2007 r.). Specjalizuje się w zagadnieniach ochrony prywatności, ochrony danych osobowych, równego traktowania, dostępu do informacji publicznej i wolności słowa.
Uczestniczył w pracach zespołu przygotowującego „Założenia do strategii AI w Polsce – Polska 2118” (listopad 2018 r.) i opracował ich część w zakresie dotyczącym ochrony praw człowieka. Jest autorem 60 artykułów i publikacji naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego, międzynarodowego i europejskiego, w tym ochrony danych osobowych (jest m.in. współautorem komentarza do nowej ustawy o ochronie danych osobowych oraz poradnika i komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości).
Zastępca przewodniczącej Komisji Praw Człowieka przy Krajowej Izbie Radców Prawnych. Był członkiem zarządu i komitetu wykonawczego Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej w Wiedniu w latach 2012 - 2017. Od marca 2019 r. członek zarządu Europejskiej Sieci Krajowych Instytucji Ochrony Praw Człowieka (ENNHRI). Wykładowca m.in. Europejskiej Akademii Prawa w Trewirze (ERA), na aplikacjach prawniczych oraz na studiach podyplomowych „Prawo nowoczesnych technologii” oraz „Ochrona danych osobowych” w Akademii im. Leona Koźmińskiego. Certyfikowany trener programu HELP Rady Europy.

Gabriela Wiktorzak

Zdobyła uprawnienia wykonywania zawodu solicitora w Wielkiej Brytanii, członkini Law Society. Obecnie prawnik biznesowy w Objectivity, firmie tworzącej oprogramowanie oraz kierującej wdrożeniami innowacyjnymi dla klientów korporacyjnych z Wielkiej Brytanii i Niemiec. Członkini ogólnopolskiej społeczności ekspertów skupionych wokół tematyki Sztucznej Inteligencji. Z pasją bierze udział w globalnej dyskusji nad AI, śledząc wyzwania legislacyjne i etyczne, przed którymi stoi współczesna technologia oraz ustawodawstwo. Od 13 lat odpowiedzialna za rozwiązywanie problemów prawnych w międzynarodowych organizacjach komercyjnych oraz obywatelskich. Pomaga jej w tym osobiste przekonanie, że filarami społeczeństwa są jednocześnie duch prawa i duch wolności. Magister prawa polskiego (UW/EWSPiA), absolwentka wielu prestiżowych uczelni, w tym londyńskich Brunel University, BPP Law School i Akademii Leona Koźmińskiego, na której ukończyła Podyplomowe Studia z Prawa Nowoczesnych Technologii. Obecnie pracuje nad doktoratem na temat analityki predykcyjnej oraz zagadnienie prawnych związanych z tą technologią.

Anna Wyszecka

Prawniczka, zajmująca się badaniem aspektów prawnych cyberbezpieczeństwa, ochrony danych osobowych i nieosobowych. Prelegentka wielu konferencji, związana z Uniwersytetem Łódzkim. Na co dzień pracująca w jednej z wiodących instytucji finansowych, w której negocjuje i opiniuje umowy z kontrahentami oraz tworzy i opiniuje regulacje wewnętrzne.

dr inż. Maciej Zięba

Adiunkt na Politechnice Wrocławskiej, pracuje również jako Senior ML Researcher w firmie Tooploox. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zastosowań modeli generatywnych, głównie do efektywnego uczenia kompaktowych reprezentacji danych. Maciej jest współautorem wielu prac z obszarów ML, część z nich była prezentowana na konferencjach NeurIPS, ICML czy ICLR. Ponadto, posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu kursów na Politechnice Wrocławskiej, głównie z obszaru sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego.

 

 

Przemek Szuder

General Manager Amazon Web Services w Europie Środkowo-Wschodniej. Przemek odpowiada za rozwój biznesu w 17 krajach region CEE. Spędził ostatnie 15 lat w sektorze IT, jednak karierę zawodową zaczynał w finansach stąd szczególnie pasjonuje się tematyką TCO oraz osiągania korzyści biznesowych w chmurze. Jest absolwentem program MBA na IMD w Lozannie oraz Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

 

 

 

 

Ireneusz Wochlik

 Biocybernetyk, specjalista w dziedzinie sztucznej inteligencji. Współzałożyciel i CEO Aigorithmics sp. z o.o., Pełnomocnik Dyrektora ds. Transformacji Cyfrowej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, wykładowca w ramach studiów podyplomowych Biznes.AI: Technologia, Prawo, Zastosowanie Sztucznej Inteligencji prowadzonych przez Akademię Leona Koźmińskiego. W latach 1997-2016 pracował w Akademii Górniczo Hutniczej, na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej na stanowisku adiunkta. W 2005 roku uzyskał tytuł doktora w zakresie nauk technicznych. Efekty swoich prac naukowych zamieścił w ponad 50 publikacjach. Prelegent na szeregu konferencjach naukowych i biznesowych.
Od przeszło 20 lat zajmuje się analizą danych oraz tworzeniem inteligentnych rozwiązań wpierających biznes. Specjalizuje się w szeroko rozumianych procesach transformacji cyfrowej, jak również w zaawansowanej analizie danych opartej o narzędzia klasy Big Data, Machine Learning i Deep Learning.

 

 

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

Warunkiem ukończenia studiów jest obrona Końcowego Projektu Grupowego oraz uprzednie zdanie egzaminów z następujących przedmiotów:

 • Techniczne aspekty funkcjonowania sztucznej inteligencji
 • Zarządzanie w warunkach transformacji cyfrowej – strategia, zmiana, kompetencje
 • Prawne aspekty rozwoju i wykorzystania sztucznej inteligencji


Kontakt:
Edyta Adamowicz-Sikora