Double Degree Bachelor in Finance & Accounting with Kemmy Business School at the University of Limerick Studia I stopnia, uzyskany tytuł: licencjat

Zobacz film o studiach w języku angielskim 

O kierunku 

Akademia Leona Koźmińskiego podpisała umowę dotyczącą programu Financial Management z prestiżową Kemmy Business School at the University of Limerick w Irlandii, dzięki której nasi studenci będą mogli pojechać do Limerick na część studiów, a w rezultacie otrzymają nie tylko dyplom Akademii Leona Koźmińskiego, ale także naszej uczelni partnerskiej.

Kemmy Business School (KBS) at the University of Limerick (UL), jest jedną z wiodących irlandzkich szkół biznesu o ponad 30-letniej renomie, zapewniającą pierwszorzędną edukację biznesową, przygotowującą absolwentów do udanej i satysfakcjonującej kariery w różnych dziedzinach i zawodach biznesu.

University of Limerick (UL) otrzymał akredytację AACSB dla Kemmy Business School (KBS). Szkoła dołączyła do najlepszych 5% międzynarodowych szkół biznesu uznawanych przez AACSB International za wyróżniające się osiągnięcia w nauczaniu, badaniach i opracowywaniu programów.

Uniniversity of Limerick (UL) położony jest na zachodnim wybrzeżu Irlandii wzdłuż malowniczej rzeki Shannon i cieszy się nieskażonym środowiskiem naturalnym połączonym z najnowocześniejszym zapleczem dydaktyczno-badawczym.

Studenci mogą ubiegać się o udział w programie po trzecim semestrze studiów.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne 

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu:

  • profesjonalnego poruszania się w świecie finansów międzynarodowych
  • funkcjonowania międzynarodowych instytucji finansowych i banków
  • wewnętrznych i zewnętrznych czynników wpływających na kondycję finansową międzynarodowych korporacji
  • mechanizmów rządzących międzynarodowymi rynkami finansowymi
  • analizy i interpretacji międzynarodowych rynków finansowych oraz struktury ich wzajemnych powiązań
  • analizowania podstawowych zjawisk gospodarczych i zdarzeń ekonomiczno-finansowych, a także wyjaśniania ich przyczyn i przewidywania skutków
  • prowadzenia własnej firmy

Perspektywy zatrudnienia 

Po ukończeniu studiów na kierunku finanse i rachunkowość w języku angielskim można podjąć pracę:

  • we wszelkiego rodzaju instytucjach mających do czynienia z usługami finansowymi (banki, firmy ubezpieczeniowe, fundusze, firmy brokerskie), w korporacjach międzynarodowych oraz w sektorze publicznym
  • w sektorze prywatnym jak i publicznym na stanowisku kontrolera, księgowego, audytora lub specjalisty w podobnej dziedzinie
  • w agencji konsultingowej lub własnej firmie świadczącej usługi finansowe i doradcze przedsiębiorstwom polskim i zagranicznym

Organizacja zajęć 

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia kończą się egzaminem licencjackim. Naukę można kontynuować na studiach drugiego stopnia.

Zasady naboru 

Studenci rozpoczynają naukę na kierunku Financial Management. Następnie w trakcie trzeciego semestru studiów składają aplikację na udział w wybranym programie double degree. Zasady naboru na program Financial Management można zobaczyć TUTAJ.

Przy naborze na programy double degree głównym kryterium wyboru jest średnia ocen otrzymanych w trakcie pierwszego roku. Przy rekrutacji na program double degree może wystąpić konieczność złożenia dodatkowych dokumentów. Szczegółowe informacje: 

Koordynator programów double degree

Paulina Seroka

tel. +48 22 519 24 93 

pseroka@kozminski.edu.pl

Kontakt 


 

Dana Duda
+48 22 519 22 69
admission@kozminski.edu.pl