Stypendia Santander Universidades 

 

- Stypendium przeznaczone jest na pokrycie kosztów związanych z rozwojem  naukowym i badawczym oraz wymianą międzynarodową.

- Stypendium wynosi 1500 PLN  i przyznawane jest przez Uczelnie w oparciu o regulamin*

- Uczelnia zobowiązana jest na przyznanie minimum 16 stypendiów.

- Wypłata stypendium będzie realizowana w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego, w terminie 14 dni roboczych od daty podpisania umowy dotyczącej finansowania pomiędzy Stypendystą a Akademią Leona Koźmińskiego.

Dowiedz się więcej: tutaj

Aby aplikować wyślij mail do: izabela.gontarek@bzwbk.pl

Stypendia Santander Universidades Mobility Fund 

 

- Stypendium przeznaczone jest przede wszystkim na realizację projektów wymiany pracowników, studentów i doktorantów do i z ośrodków akademickich należących do sieci Santander Universidades.

- Wysokość stypendium 1500 PLN  i jest ono przeznaczone na wydatki związane z dojazdem na uczelnie przyjmującą stypendystę.

- Wniosek o Stypendium Santander Universidades należy złożyć do dnia 30.10.2017 r. w Placówce Relacyjnej Santander Universidades według wzoru Określonego w Załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu.

- Wypłata stypendium będzie realizowana w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego, w terminie 14 dni roboczych od daty podpisania umowy dotyczącej finansowania pomiędzy Stypendystą a Akademią Leona Koźmińskiego.

Dowiedz się więcej: tutaj

Aby aplikować wyślij mail do: izabela.gontarek@bzwbk.pl

Stypendium "Nagroda Santander Universidades" 

 

- Stypendium przeznaczone jest osobie, która posiada status studentka/ki lub absolwenta/ki Akademii Leona Koźmińskiego i wyróżnia się ponadprzeciętnym zaangażowaniem społecznym i aktywnością w środowisku akademickim.

- Wysokość stypendium 1000 PLN.

- Komisja przyznaje nagrodę, która jest wręczona studentowi na inauguracji roku akademickiego.

- Wypłata stypendium będzie realizowana w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego, w terminie 14 dni roboczych od daty podpisania umowy dotyczącej finansowania pomiędzy Stypendystą a Akademią Leona Koźmińskiego.

Dowiedz się więcej: tutaj

Aby aplikować wyślij mail do: izabela.gontarek@bzwbk.pl