alliance

Alians strategiczny ESCP Business School – ALK

  • W 2015 roku Akademia Leona Koźmińskiego nawiązała strategiczną współpracę z najstarszą i jedną z najbardziej prestiżowych szkół biznesu na świece - ESCP Business School, stając się - obok Paryża, Londynu, Madrytu, Turynu i Berlina - jej środkowoeuropejskim kampusem.
  • Celem strategicznego sojuszu dwóch wyjątkowych uczelni w Europie jest wzmocnienie więzi organizacyjnych, co w konsekwencji prowadzi do wspólnych przedsięwzięć i projektów, z których mogą korzystać studenci, naukowcy i partnerzy korporacyjni. 
escp

ESCP Business School

  • ESCP Business School to pierwsza uczelnia biznesowa w świecie, założona w 1819 roku, która wykształciła całe pokolenia przedsiębiorców i menedżerów. Dzięki swoim sześciu kampusom w Berlinie, Londynie, Madrycie, Paryżu, Turynie i Warszawie ESCP Business School wyraża prawdziwie europejską tożsamość, która zapewnia unikatowy charakter międzykulturowej edukacji biznesowej w połączeniu z globalnym spojrzeniem na zagadnienia międzynarodowego zarządzania.
mba

MBA in International Management

  • MBA in International Management to dwusemestralny program studiów stacjonarnych w dwóch krajach, który zapewnia młodym profesjonalistom szerokie spektrum umiejętności biznesowych, sprzyjające rozwojowi kariery międzynarodowej. Studenci z całego świata tworzą unikalną grupę z różnych środowisk edukacyjnych i zawodowych. Program MBA in International Management obejmuje wszystkie funkcjonalne obszary zarządzania i zapewnia wielokulturowe praktyczne doświadczenie.
  • Więcej informacji o programie
master

Double Degree Master in Management 

  • Studenci zarządzania studiów magisterskich Akademii Leona Koźmińskiego w języku angielskim mogą dołączyć do Master in Management Program na paryskim kampusie ESCP Business School. Studenci kończący ten program opuszczają uczelnię nie tylko ze światowej klasy kwalifikacjami akademickimi, dwoma prestiżowymi dyplomami, ale wynoszą również nieocenione międzykulturowe doświadczenie praktyczne.
  • Więcej informacji o programie

Executive MBA

Podwójny dyplom doktorski

  • Najbardziej wyróżniający się studenci studiów doktoranckich ALK mają możliwość przygotowywania prac doktorskich pod wspólnym kierownictwem profesora ALK oraz ESCP. 
  • 13 października 2016 roku stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu otrzymała Pani Florence Feldmann, która obroniła pracę nt. „A new taxonomy of retailers strategies of internationalization based on metaphors; the case of international retailers in Poland". Była to pierwsza w historii naszej uczelni obrona rozprawy doktorskiej przeprowadzona wspólnie przez Akademię Leona Koźmińskiego oraz ESCP Business School.