Konferencja „Dystrybucja produktów ubezpieczeniowych - aktualne problemy”

9 października 2013 r.

Pałac Prymasowski, Sala Kolumnowa
ul. Senatorska 13/15, Warszawa
http://www.palacprymasowski.pl/lokalizacja

Program konferencji

Na polskim i europejskim rynku ubezpieczeniowym kwestia dotarcia do klienta i zaoferowania mu odpowiednich produktów ubezpieczeniowych pozostaje niezmiennie jednym z zasadniczych przedmiotów zainteresowania prawodawcy. Duże zainteresowanie budzi, między innymi, problematyka dotycząca zakresu stosowania europejskiej regulacji pośrednictwa ubezpieczeniowego (Dyrektywy IMD), w tym kwalifikacja prawna organizatora ubezpieczenia grupowego jako potencjalnego agenta ubezpieczeniowego. Jednocześnie, oczekiwane są nowe kompleksowe regulacje w tym zakresie, między innymi odnośnie do tzw. sprzedaży bezpośredniej, które z pewnością znacząco wpłyną na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej.
Obszar dystrybucji produktów ubezpieczeniowych to także źródło poważnych kontrowersji, do których na europejskich rynkach należy zjawisko missellingu. Jesteśmy świadkami dyskusji na temat konieczności badania potrzeb klienta przez dystrybutora produktu ubezpieczeniowego (niezależnie od tego, czy jest pośrednikiem ubezpieczeniowym czy pracownikiem zakładu ubezpieczeń) oraz charakteru roli agenta ubezpieczeniowego.
Dystrybucja produktów ubezpieczeniowych to także wzajemne relacje pomiędzy pośrednikami a zakładami ubezpieczeń: aktualne na gruncie polskiego rynku są zagadnienia zasad wynagradzania agentów ubezpieczeniowych doprowadzających do zawarcia umów ubezpieczenia z elementem inwestycyjnym, jak również kwestia lojalności zakładów ubezpieczeń wobec brokerów ubezpieczeniowych. Coraz bardziej istotne dla rynku ubezpieczeniowego i jego regulacji stają się także nowoczesne formy dystrybucji produktów ubezpieczeniowych.
Wszystkie powyższe kwestie, mające realne przełożenie na funkcjonowanie polskiego rynku ubezpieczeniowego, posiadają swój wymiar międzynarodowy. Inne państwa identyfikują zarówno podobne możliwości rozwoju jak i obszary zagrożeń dla bezpieczeństwa rynku. Konferencja polskiego Oddziału AIDA, na którą serdecznie zapraszamy, stanowić ma płaszczyznę do dyskusji środowiskowej, w której dodatkowy nacisk położny zostanie właśnie na doświadczenia międzynarodowe jako potencjalne źródło inspiracji tak dla polskiego ustawodawcy, jak i biznesu.