Program Management Professional (PgMP)®

Certyfikat

Certyfikat PMI Program Management Professional (PgMP)® wydawany jest przez Project Management Institute (PMI)® i czasami błędnie klasyfikowany jako wyższy poziom certyfikatu Project Management Professional (PMP)®. Błąd polega na tym, że certyfikat ten poświadcza nabycie kompetencji w zarządzaniu programem projektów, a nie większym projektem. Program Managerowie to na ogół menadżerowie wysokiego szczebla, więc oczekuje się od nich trochę innych kompetencji. Mniejszy nacisk kładzie się na wiedzę techniczną z obszaru zarządzania projektami (zobacz obszar Zarządzanie Technicznymi Aspektami Projektu, ang. Technical Project Management), a krytyczne są kompetencje przywódcze i strategiczno - biznesowe.

Egzamin

Egzamin składa się z 170 pytań wielokrotnego wyboru, z których 20 to pytania testowe. Pytania testowe nie są wliczane do wyniku egzaminu, są rozrzucone pomiędzy innymi pytaniami (zadający nie ma informacji, które to pytania) w celu sprawdzenia ich prawidłowości, a po zatwierdzeniu, wykorzystania w przyszłych egzaminach. Pytania sprawdzają wiedzę zawartą w standardach A Guide to Project Management Body of Knowledge® (PMBOK® Guide) i The Standard for Program Management® oraz jej zastosowanie.

Egzamin trwa 4 godziny, jest komputerowy, a informacja o wyniku (zdał/ nie zdał) pojawia się na końcu egzaminu. Nie przewiduje się przerw podczas egzaminu. Kandydat może przerwać egzamin jeśli to konieczne, ale czas nie zostaje zatrzymany, więc każda przerwa oznacza mniej czasu na odpowiedzi na pytania. 

Egzamin zdaje się po angielsku.

Kandydat może zakupić egzamin wyłącznie od Project Management Institute (PMI)®, podczas procesu rejestracyjnego na stronie PMI®. Firmy szkoleniowe nie sprzedają egzaminów.

Obecnie jest to certyfikat przyznawany na 3 lata. Warunkiem przedłużenia certyfikatu na kolejne 3 lata jest zarejestrowanie 60 punktów (1 punkt = 1 godzina)  rozwoju osobistego (ang.  Personal Development Units – PDUs) w ciągu cyklu 3 lat. Przynajmniej po 8 punktów w każdym z trzech obszarów wiedzy zgodnie z The PMI Talent Triangle®. Więcej na ten temat jak utrzymać certyfikat tutaj. Cena przystąpienia do tego egzaminu to 800 USD dla członków PMI® oraz 1000 USD dla osób nie będących członkami.

Więcej szczegółów na temat ceryfikatu PgMP® można  znaleźć w PgMP Handbook oraz na stronie PMI®.

Wymagania

Kandydaci przystępujący do egzaminu PgMP® muszą spełniać następujące wymagania:

  • Świadectwo maturalne.
  • 6 000 godzin (4 lata) doświadczenia w prowadzeniu projektów w ciągu ostatnich 15 lat.
  • 10 500 godzin (7 lat) w prowadzeniu programów w ciągu ostatnich 15 lat.

Lub

  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia (min. 4 lata)
  • 6 000 godzin (4 lata) doświadczenia w prowadzeniu projektów ciągu ostatnich 15 lat
  • 6 000 godzin (4 lata) w prowadzeniu programów ciągu ostatnich 15 lat.