PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)®

Certyfikat

Certyfikat PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)® wydawany przez Project Management Institute (PMI)® polecamy osobom zainteresowanym rozwojem w obszarze zwinnego zarządzania, zarówno projektem, produktem, jak i organizacją. Jest to egzamin, który nie koncentruje się na jakimś konkretnym podejściu zwinnym (Agile), ale wymaga szerokiej wiedzy i znajomości najważniejszych istniejących na rynku metodyk, czy ram pracy (ang. framework). Ta kompleksowość, ale także praktyczność wyróżnia go od pozostałych certyfikatów. Posiadanie certyfikatu PMI-ACP® świadczy o tym, że rozumiesz i potrafisz porozumiewać się globalnym językiem zwinnego zarządzania (Agile). Jak pokazuje raport PMI Pulse of the Profession®, organizacje posiadające wypracowane i ustandaryzowane praktyki prowadzenia projektów osiągają lepsze rezultaty.

Egzamin

Egzamin PMI-ACP składa się z 175 pytań wielokrotnego wyboru, z których 20 to pytania testowe. Pytania testowe nie są wliczane do wyniku egzaminu, są rozrzucone pomiędzy innymi pytaniami (zadający nie ma informacji, które to pytania) w celu sprawdzenia ich prawidłowości, a po zatwierdzeniu, wykorzystania w przyszłych egzaminach.

Egzamin trwa 3 godziny, jest komputerowy, a informacja o wyniku (zdał/ nie zdał) pojawia się na końcu egzaminu. Nie przewiduje się przerw podczas egzaminu. Kandydat może przerwać egzamin jeśli to konieczne, ale czas nie zostaje zatrzymany, więc każda przerwa oznacza mniej czasu na odpowiedzi na pytania.

Kandydat może zakupić egzamin wyłącznie od Project Management Institute (PMI), podczas procesu rejestracyjnego na stronie PMI. Firmy szkoleniowe nie sprzedają egzaminów.

Obecnie jest to certyfikat przyznawany na 3 lata. Warunkiem przedłużenia certyfikatu na kolejne 3 lata jest zarejestrowanie 30 punktów (1 punkt = 1 godzina)  rozwoju osobistego (ang. Personal Development Units – PDUs) w ciągu cyklu 3 lat. Przynajmniej po 4 punkty w każdym z trzech obszarów wiedzy zgodnie z The PMI Talent Triangle®.

Więcej na ten temat utrzymania certyfikatu tutaj.

Cena przystąpienia do tego egzaminu to 435 USD dla członków PMI® oraz 495 USD dla osób nie będących członkami.

Więcej szczegółów mogą Państwo znaleźć w PMI-ACP Handbook oraz na stronie PMI®.

 Wymagania

Kandydaci przystępujący do egzaminu PMI-ACP muszą spełniać następujące wymagania:

  • Ogólne doświadczenie projektowe
  • 2 000 godzin doświadczenia w pracy w zespole projektowym w ciągu ostatnich 5 lat. Posiadacz certyfikatu PMP® spełnia te wymagania.

  • Doświadczenie w zespołach zwinnych (Agile)

1 500 godzin doświadczenia w pracy w zespole zwinnym (Agile) w ciągu ostatnich 3 lat.

  • Edukacja

21 godziny edukacji w zakresie zarządzania projektami zwinnymi (Agile).