Certified Associate in Project Management (CAPM)®

Certyfikat

Certyfikat Certified Associate in Project Management (CAPM)® wydawany przez Project Management Institute (PMI)® polecamy osobom zainteresowanym rozwojem w obszarze zarządzania projektami, bądź osobom, które już zarządzają projektami, ale nie posiadają jeszcze doświadczenia wymaganego dla PMP®. Wiedza niezbędna do certyfikacji CAPM® nie różni się od tej wymaganej do PMP®, przy czym oprócz odpowiedniego doświadczenia, osoby przystępujące do egzaminu PMP® dodatkowo muszą wykazać się umiejętnością zastosowania tej wiedzy.

Posiadanie certyfikatu CAPM® świadczy o tym, że rozumiesz i potrafisz porozumiewać się globalnym językiem zarządzania projektami, a także łączy Cię z elitarną społecznością profesjonalistów, organizacji i specjalistów z dziedziny zarządzania projektami na całym świecie. Jak pokazuje raport PMI Pulse of the Profession®, organizacje posiadające wypracowane i ustandaryzowane praktyki prowadzenia projektów osiągają lepsze rezultaty.

Egzamin

Egzamin CAPM® składa się z 150 pytań wielokrotnego wyboru, z których 15 to pytania testowe. Pytania testowe nie są wliczane do wyniku egzaminu, są rozrzucone pomiędzy innymi pytaniami (zadający nie ma informacji, które to pytania) w celu sprawdzenia ich prawidłowości, a po zatwierdzeniu, wykorzystania w przyszłych egzaminach. Pytania sprawdzają wiedzę zawartą w standardzie A Guide to Project Management Body of Knowledge® (PMBOK® Guide).

Egzamin trwa 3 godziny, jest komputerowy, a informacja o wyniku (zdał/ nie zdał) pojawia się na końcu egzaminu. Nie przewiduje się przerw podczas egzaminu. Kandydat może przerwać egzamin jeśli to konieczne, ale czas nie zostaje zatrzymany, więc każda przerwa oznacza mniej czasu na odpowiedzi na pytania.

Kandydat może zakupić egzamin wyłącznie od Project Management Institute (PMI)®, podczas procesu rejestracyjnego na stronie PMI®. Firmy szkoleniowe nie sprzedają egzaminów.

Egzamin zdaje się po angielsku, przy czym dostępne jest tłumaczenie pytań na język polski, które zamówić można podczas rejestracji.

W chwili obecnej certyfikat przyznawany jest na 5 lat. Cena przystąpienia do tego egzaminu to 300 USD oraz 225 USD dla członków PMI®. Więcej szczegółów można znaleźć w CAPM Handbook oraz na stronie PMI®.

Wymagania

Kandydaci przystępujący do egzaminu CAPM® muszą spełniać następujące wymagania:

  • Świadectwo maturalne
  • 1 500 godzin doświadczenia w prowadzeniu projektów lub 23 godziny edukacji w zakresie zarządzania projektami

Uczestnictwo w szkoleniach przygotowujących certyfikacji nie jest wymagane, natomiast zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z ofertą.