19
Piątek

Śniadanie naukowe pt. „Sytuacja prawna kredytobiorców we frankach szwajcarskich” więcej

Katedra Prawa Cywilnego w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego zaprasza na śniadanie naukowe pt. „Sytuacja prawna kredytobiorców we frankach szwajcarskich”.

Gośćmi spotkania będą:

  • dr Bogusław Lackoroński, Instytut Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski, który wygłosi referat pt. „Zmiany kursu franka szwajcarskiego a sytuacja prawna kredytobiorców – wybrane zagadnienia”

oraz

  • dr Aneta Wiewiórowska-Domagalska, European Legal Studies Institute, Uniwersytet w Osnabrück, która wygłosi referat pt. „Sytuacja prawna kredytów frankowych a prawo UE"

Moderacja:

  • dr Maciej Zachariasiewicz, Akademia Leona Koźmińskiego

Spotkanie odbędzie się 19 maja 2017 r., godz. 16.00 – 18.00 w siedzibie uczelni w Warszawie, ul. Jagiellońska 59, sala A26.

Prosimy o potwierdzenie udziału: zachariasiewicz@kozminski.edu.pl

Archiwum