24
Piątek

Seminarium z cyklu „Krytyczna Teoria Organizacji" więcej

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym seminarium z cyklu „Krytyczna Teoria Organizacji", które odbędzie się w piątek 24 marca 2017 r. o godz. 12.00 w Sali Senatu D/202 w siedzibie naszej uczelni.

Podczas spotkania prof. ALK dr hab. Bolesław Rok – Dyrektor Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych ALK oraz mgr Małgorzata Ćwil z Katedry Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki ALK przedstawią wybrane wnioski z badań opublikowanych w książce: Strumińska-Kutra M., Rok B., (red.), "Innowacje w miejscu pracy. Pomiędzy efektywnością a jakością życia zawodowego", Poltext, Warszawa 2017, która właśnie ukazała się na rynku.

Autorzy wykazują, że w dłuższej perspektywie pełne zaangażowanie i partycypacja pracowników w procesach innowacyjnych mają istotny wpływ na proces doskonalenia systemów zarządzania. W Polsce zbyt rzadko wykorzystuje się potencjał pomysłów, umiejętności i zgromadzonej przez doświadczenie wiedzy różnych grup pracowników. Lepsze wykorzystanie innowacyjności w miejscu pracy może przynosić szereg korzyści, m.in. wzrost poziomu satysfakcji z wykonywanej pracy, niższy wskaźnik absencji chorobowej, oszczędność energii, racjonalizację wykorzystania zasobów, a także inne usprawnienia środowiska pracy prowadzące wprost do budowania nowych przewag konkurencyjnych związanych m.in. z realizacją istotnych wyzwań społecznych.

Streszczenie wystąpienia

Bardzo prosimy o potwierdzenie uczestnictwa: wandaw@kozminski.edu.pl, tel. 22 519 21 91.

Archiwum