Stypendia i kredyty 


Kontakt: 
Magdalena Skopiec

Brak wyników do pokazania

Biuro ds. stypendiów i studentów niepełnosprawnych 

Informacja ogólna

Biuro ds. Stypendiów i Studentów Niepełnosprawnych mieści się w budynku D, w pokoju D-213 (budynek D, II piętro, korytarz w lewo za windą, przed łącznikiem z budynkiem A).

W biurze służy Państwu pomocą i informacjami: 

mgr Magdalena Skopiec  - główny specjalista ds. stypendiów i studentów niepełnosprawnych

tel. 22 519 21 80
mail: skopiec@alk.edu.pl

W Biurze ds. Stypendiów i Studentów Niepełnosprawnych mogą Państwo m.in.:

 • złożyć wniosek o stypendium lub o zapomogę, skierowany do Komisji Stypendialnej lub Odwoławczej Komisji Stypendialnej,
 • uzyskać pomoc przy wypełnianiu wniosku,
 • odebrać decyzję administracyjną wydaną w odpowiedzi na wniosek,
 • złożyć dyspozycję z numerem swojego rachunku bankowego.

W Biurze ds. Stypendiów i Studentów Niepełnosprawnych wystawiane są też zaświadczenia do banku o odbywaniu studiów, dla studentów starających się o kredyt studencki lub jego przedłużenie (szczegóły w "Kredytach studenckich").

Do Biura ds. Stypendiów i Studentów Niepełnosprawnych zapraszamy studentów niepełnosprawnych, którzy potrzebują pomocy w załatwianiu swoich spraw na uczelni. Tutaj  w pierwszej kolejności mogą Państwo zwrócić się ze swoimi problemami, pytaniami.

W okresie październik - grudzień biuro jest czynne dłużej. Godziny pracy biura podawane są wówczas na każdy tydzień, uwzględniają dyżury popołudniowe i dyżury w większość sobót.

Godziny pracy biura

POK. D-213

Tel. 22 519 21 80, mail: skopiec@kozminski.edu.pl

Istnieje możliwość indywidualnego umówienia się na inną godzinę niż podane niżej.

UWAGA: w dniu 02.02.2018 NIECZYNNE (kontakt mailowy).

 

dzień tygodniaw godzinach
poniedziałek

10.00 - 14.00

wtorek

11.00 - 14.00

środa

  8.00 - 10.00

czwartek

10.00 - 14.00

piątek

10.00 - 14.00
UWAGA: w dn. 02.02.2018 NIECZYNNE

sobota

NIECZYNNE - z wyjątkiem wyznaczonych dyżurów;
dyżury w lutym:
24.02.2018 w godz. 8.00 - 13.00

niedzielaNIECZYNNE
Studenci niepełnosprawni

Studenci niepełnosprawni mogą zacząć załatwianie spraw, które sprawiają im kłopoty, od Biura ds. Stypendiów i Studentów Niepełnosprawnych. Pracownik biura służy Państwu radą i pomocą.

 • Zasady wsparcia studentów i doktorantów niepełnosprawnych w Akademii Leona Koźmińskiego - pobierz plik
 • W biurze mogą Państwo złożyć wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, do którego ma prawo każdy student z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności lub innym równoważnym dokumentem (patrz "Informacje o stypendiach" oraz "Druki wniosków").
 • Akademia Leona Koźmińskiego jest uczelnią przyjazną dla osób niepełnosprawnych. Budynki naszej uczelni są w pełni przystosowane dla studentów niepełnosprawnych ruchowo, którzy mają do dyspozycji windy, podnośniki i podjazdy.
 • W niektórych salach wykładowych, z myślą o niedosłyszących studentach/doktorantach, zainstalowane zostały pętle indukcyjne (zakupione ze środków, które uczelnia otrzymała z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).
 • Studentom/doktorantom niesłyszącym, którzy zgłoszą taką potrzebę, uczelnia stara się zapewnić usługi tłumacza języka migowego

 • W uzasadnionych przypadkach, student/doktorant niepełnosprawny może także liczyć na pomoc asystenta na zajęciach.


  OFERTY DLA STUDENTÓW/DOKTORANTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

  09.01.2018
  Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego rozpoczyna realizację projektu "Od stażu do angażu - aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami", który będzie trwał do 31.12.2019 r. Szczegóły w ulotce - pobierz plik oraz w Informacji o projekcie - pobierz plik.

  14.11.2017
  Fundacja "Szansa dla Niewidomych" i Polski Związek Niewidomych proponuje wzięcie udziału w projekcie "Aktywna Warszawa - program wsparcia społeczno-zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku". Szczegóły w ulotce - pobierz plik.

  22.06.2017
  Fundacja "Praca dla Niewidomych" zaprasza studentów i doktorantów z niepełnosprawnością wzroku do ubiegania się o stypendium Fundacji "Praca dla Niewidomych" na rok akademicki 2017/2018 r. w wysokości 1000 zł brutto miesięcznie. Dokumenty będą przyjmowane do 30 września 2017 r. Szczegóły na stronie: www.fpdn.org.pl

  12.05.2017
  Fundacja Aktywizacja zaprasza osoby, które szukają pracy lub chcą zmienić pracę - do udziału w projekcie "Gotowi do zmian". Szczegóły w załączonej ulotce - pobierz plik

  03.04.2017
  Fundacja Aktywnej Rehabilitacji
  zaprasza do współpracy w związku z nowym projektem "Kompleksowa aktywizacja zawodowa i włączenie w rynek pracy osób niepełnosprawnych". Projekt będzie realizowany w ramach 2 etapów:

  I etap realizacji  01.04.2017-31.03.2018
  II etap realizacji 01.04.2018-31.03.2019
  Szczegóły w załączonej ulotce - pobierz plik

  30.03.2017
  Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego rozpocznie 1 kwietnia rekrutację do projektu „Staże drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy” (w załączeniu plakat). Projekt przeznaczony jest dla osób, które spełniają poniższe podstawowe warunki:

  • brak zatrudnienia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej – w dniu przystąpienia do Projektu i na dzień 01.04.2017r.,
  • wiek aktywności zawodowej,
  • posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,
  • motywacja do nauki i znalezienia w przyszłości ciekawej pracy,
  • przejście procesu rekrutacji do Projektu,
  • pierwszeństwo w kwalifikacji do Projektu będą miały osoby, które w ciągu maksymalnie 12 miesięcy od przystąpienia do Projektu kończą naukę lub w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do Projektu ją zakończyły.

  08.03.2017
  Zapraszamy na stronę portalu "Sprawni w pracy": http://sprawniwpracy.com/
  Projekt "Sprawni w pracy" jest długofalowy, zainicjowany przez Integrację we współpracy z firmą Mondial Asisstance. Najważniejszym celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością na otwartym rynku pracy. Dzięki projektowi pracodawcy i kandydaci na pracowników mają możliwość spotkać się na portalu internetowym. Jest to platforma komunikacyjna oraz baza ofert pracy i dokumentów aplikacyjnych osób poszukujących pracy. Tutaj można również znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące zatrudniania osób z niepełnosprawnością, jak i poszukiwania pracy. Portal jest bezpłatnym środkiem komunikacji pomiędzy pracodawcami a kandydatami z niepełnosprawnościami.

  16.02.2017
  Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego zaprasza niestacjonarnych studentów niepełnosprawnych do udziału w projekcie "Od stażu do angażu" (projekt trwa do 31.10.2017 r.) Szczegóły w załączonej ulotce - pobierz plikfileadmin/wspolne_elementy/Dokumenty/Studenci/Stypendia/NIEPELNOSPRAWNI/2017.02.16_FIRR_od_stazu_do_angazu.pdf

  17.01.2017
  Fundacja Aktywizacja realizuje projekt "Job Mobility", mający na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych i zdobycie doświadczenia w pracy za granicą przez osoby niepełnosprawne. Szczegóły w ulotce informacyjnej -pobierz plik

  06.07.2016
  Fundacja Edukacji Nowoczesnej realizuje projekt aktywizacyjny: "Bliżej Rynku Pracy" (pierwsza edycja projektu: do 31.03.2017 r., druga edycja - do 31.03.2018 r.), szczegóły na stronie - link

  10.06.2016
  Akademia Biznesu
  zaprasza niepracujących, niestacjonarnych studentów (w tym niepełnosprawnych) w  wieku do 29 lat - do udziału w projekcie "Wsparcie dla osób młodych". Szczegóły w załączonej ulotce - pobierz plik.


  12.04.2016
  Zakon Maltański - Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich
  zaprasza niepracujących studentów niepełnosprawnych (stopień umiarkowany i znaczny), zamieszkujących na terenie województwa mazowieckiego, do udziału w projektach aktywizujących społecznie i zawodowo, bezpłatnie oferuje m.in.staż dobierany indywidualnie do kierunku studiów i kompetencji w jednostkach administracji publicznej (stażysta otrzymuje stypendium) - szczegóły w ulotce

  20.10.2015
  Jesteś osobą niepełnosprawną i szukasz pracy? Oferta Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych -
  pobierz plik

  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Kancelaria Premiera
  stale podejmuje działania na rzecz zwiększenia zatrudnienia pracownic i pracowników niepełnosprawnych w urzędzie. Jedną z inicjatyw jest organizacja staży dla osób niepełnosprawnych. W załączeniu krótki informator „Krok po kroku do zatrudnienia w KPRM” oraz „Praca, praktyki, wolontariaty i staże w KPRM”, w których przedstawione zostały podstawowe informacje, dotyczące procesu naboru do korpusu służby cywilnej w KPRM oraz możliwości odbycia praktyki w tej instytucji. Dodatkowo, w Biuletynie Informacji Publicznej KPRM w zakładce „Praca w KPRM” zamieszczone są informacje, które dotyczą naboru do korpusu służby cywilnej w KPRM. Przede wszystkim na stronie opublikowane są praktyczne wskazówki w zakresie składania aplikacji, w tym dokumentowania doświadczenia zawodowego, stażu pracy, wykształcenia oraz informacje dla osób niepełnosprawnych. Ponadto wyszczególnione zostały najczęściej popełniane błędy oraz załączone wzory oświadczeń, które należy dołączyć składając ofertę.
  Kontakt: p.Marta Bondel z KPRM tel. +48 22 694 60 15, e-mail: mbondel@kprm.gov.pl