Zarządzanie łańcuchem wartości w energetyce  

KOORDYNATOR MERYTORYCZNY 

 

 Jan Kowalczyk –  prezes Banner Group, konsultant specjalizujący się w zarządzaniu strategicznym w energetyce. Doradzał przy największych projektach transformacji w polskiej energetyce kierując zespołami AT Kearney oraz Roland Berger, był wiceprezesem Polskich Sieci Elektroenergetycznych, dyrektorem zarządzającym i partnerem w Innova Capital oraz członkiem Komitetu Programowego Światowej Rady Energetycznej.

Wcześniej mieszkał i pracował przez 15 lat w Europie Zachodniej, zarządzając finansami międzynarodowych korporacji w kilku krajach oraz na poziomie kontynentalnym.

 

CEL STUDIÓW 

Założeniem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie menedżerów i specjalistów do rozwiązywania problemów z zakresu budowania wartości w sektorze energetycznym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień tradingowych (trading energetyczny, zarządzanie portfelem) oraz zarządzania regulacjami.

W energetycznym łańcuchu wartości, obejmującym pięć następujących ogniw:

 • wytwarzanie,
 • trading,
 • przesył (linie wysokiego napięcia oraz krajowa dyspozycja mocy),
 • dystrybucję (dostarczanie energii liniami średniego i niskiego napięcia),
 • handel detaliczny („retail” – w takim samym rozumieniu jak w innych sektorach),

trading jest określany mianem „króla łańcucha wartości”. Działalność ta polega na: koordynowaniu pracy całego łańcucha, handlu hurtowym energią, zarządzaniu ryzykiem w całym łańcuchu oraz zarządzaniu portfelem.
Celem studiów jest wykształcenie umiejętności potrzebnych do zarządzania przedsiębiorstwami energetycznymi, w różnych aspektach ich działalności, za punkt wyjścia przyjmując działalność tradingową produktami energetycznymi (energia elektryczna i gaz; produkty z dostawą fizyczną i finansowe; w handlu detalicznym oferta wychodząca poza sektor energetyczny).

ADRESACI STUDIÓW 

 • osoby o typowym profilu technicznym / inżynierskim, które chciałyby rozszerzyć swoje horyzonty zawodowe w sektorze energetycznym i przeorientować swoją karierę zawodową w kierunku handlowym lub ogólno-zarządczym,
 • osoby z wykształceniem typu finanse / rachunkowość, zainteresowane perspektywą zatrudnienia lub awansu w sektorze energetycznym,
 • bankowcy i pracownicy biur maklerskich zainteresowani sektorem energetycznym.

Zdobyte wykształcenie pozwalałoby na następujące kierunki dalszej kariery zawodowej:

 • pozycja tradera w firmie energetycznej, tradingowej lub instytucji finansowej,
 • pozycja ogólno-zarządcza w sektorze energetycznym (szczeble: kierownika projektu, dyrektora, członka zarządu).

WYKŁADOWCY 

Jerzy Miszczak – od 2012 r. dyrektor ds. tradingu w Energia dla firm S.A. W przeszłości zajmował kierownicze stanowiska w wielu spółkach energetycznych m.in. RWE-Stoen, PSE–Electra oraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Przez kilka lat był również ekspertem i doradcą w Roland Berger Strategy Consultants, gdzie odpowiadał za tworzenie strategii związanych z rozwojem i wprowadzaniem na rynek produktów energetycznych oraz zarządzaniem projektami w spółkach energetycznych.

Grzegorz Słupski – dyrektor zarządzający GEO Renewables S.A., największej firmy w krajowej energetyce odnawialnej. Poprzednio: dyrektor inwestycyjny w EnerCap Capital Partners (private equity, energetyka), dyrektor ds. fuzji i przejęć w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz prezes lub członek zarządu w różnych spółkach zależnych PGE. Zarządzał największym IPO w polskiej historii (IPO) - było to też największe IPO w Europie w roku 2009.

Stanisław Poręba – od roku 2010 doradca Ernst & Young Business Advisory. Wcześniej, przez blisko 40 lat pracował w krajowej energetyce zawodowej jako dyrektor, członek zarządu oraz prezes zarządu w takich firmach jak Elektrociepłownie Warszawskie, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, PSE-Electra i BOT/PGE GiE. Zarządzał wieloma przedsięwzięciami modernizacji, restrukturyzacji i rozwoju w sektorze elektroenergetycznym. Absolwent Wydziału Mechanicznego, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

Henryk Siodmok – prezes zarządu Grupy Atlas od 2006 roku. Wcześniej wiceprzewodniczący RN Grupy Lotos, wiceprezes zarządu US Pharmacia, prezes zarządów Carman Polska oraz FLiD Drumet. Początki kariery zawodowej to stanowiska konsultanta w Bain & Co oraz dyrektora ds. rozwoju w Europie Wschodniej a następnie prezesa zarządu w Tenneco Automotive Polska. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, studiów MBA INSEAD w Fontainebleau, doktor nauk ekonomicznych.

Magdalena Wasiluk-Hassa – menedżer z podwójnym doświadczeniem zawodowym: w telekomunikacji oraz energetyce. Przez wiele lat związana z grupą Polskich Sieci Elektroenergetycznych jako dyrektor departamentów innowacji, komunikacji i strategii. Zarządzała wieloma innowacyjnymi projektami w krajowej energetyce, utrzymując robocze kontakty z polskimi i międzynarodowymi instytucjami badawczo-rozwojowymi. Absolwentka Politechniki Warszawskiej - inżynier elektryk, doktor nauk technicznych.

Jarosław Ziębiec – dyrektor Biura Rozwoju Rynku Regulowanego Towarowej Giełdy Energii. W latach 2011-2013 w Bloomberg LP w Londynie odpowiadał za współpracę z giełdami z rejonu Europy Środkowej i CIS. W latach 1998-2010 współtworzył rynek instrumentów pochodnych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Wcześniej, przez wiele lat był dyrektorem Działu Instrumentów Finansowych GPW oraz wykładowcą z finansów międzynarodowych.

Piotr Konopka - Konsultant ds. rozwoju energetyki niekonwencjonalnej w E4tech London. Współpracuje z globalnymi firmami energetycznymi oraz instytucjami rządowymi przy tworzeniu portfolio przyszłościowych rozwiązań technologicznych w sektorze energetycznym. Przewodniczący Energy Institute YPN zrzeszającego młodych liderów branży energetycznej w Wielkiej Brytanii. Absolwent Imperial College London i University of Bath.

Adam Kowalski - Radca prawny, partner w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Dziedzic Kowalski Kornasiewicz i Partnerzy. Absolwent WPiA UMCS w Lublinie, członek Towarzystwa Akademickiego Instytutu Allerhanda. Ekspert z zakresu prawa energetycznego, prawa regulacji i ochrony konkurencji oraz postępowań spornych. 

Przemysław Czernicki - Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk prawnych, pracownik Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego oraz Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej w Warszawie.

Stanisław Tokarski - Karierę w energetyce zaczynał w 1983 roku od stanowiska inżyniera rozruchu. W 2001 r. został dyrektorem ds. strategii i zarządzania w Południowym Koncernie Energetycznym. W latach 2008-2016 zajmował różnorodne stanowiska zarządcze w GK Tauron: dyrektor ds. strategii i rozwoju, wiceprezes zarządu Tauron Polska Energia S.A., prezes zarządu Tauron Wytwarzanie S.A.

Andrzej Szablewski - Profesor, pracownik naukowy Politechniki Łódzkiej oraz Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN. Zajmuje się problematyką rynkowej transformacji sektorów sieciowych, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii zarządzania regulacjami w sektorze energetycznym. Autor ponad 100 publikacji poświęconych różnym aspektom teorii i praktyki reform rynkowych w energetyce krajowej i zagranicznej.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

Weryfikacja wiedzy będzie odbywać się za pomocą różnych form: egzaminy, zadania indywidualne, zadania grupowe przygotowywane przez osoby prowadzące dany przedmiot. Podstawą zaliczenia studiów jest pozytywna weryfikacja nabytych umiejętności oraz przygotowanie projektu końcowego.


Kontakt:
Monika Żochowska

Doradca edukacyjny

 • +48 (22) 519 23 34