Zarządzanie kompetencjami pracowników 

KIEROWNIK STUDIÓW 

Dr Irmina Gocan

Posiada 15 letnie doświadczenie w obszarze personalnym, jako specjalista, ekspert, menedżer personalny, a obecnie konsultant i trener. Obecnie prezes i konsultant wiodący spółki doradztwa personalnego AIDA Consulting.

W swojej dotychczasowej karierze odpowiedzialna m.in. za opracowywanie strategii personalnej, wdrażanie i koordynację złożonych projektów strategicznych HR, pozyskiwanie i rozwój zawodowy kadry menedżerskiej, sukcesorów, ekspertów i talentów w przemyśle i energetyce m.in. Polskich Sieciach Energetycznych oraz PGE Polskiej Grupie Energetycznej SA.

Autorka wielu praktycznych rozwiązań, procedur i narzędzi, takich jak systemy planowania zatrudnienia, systemy rekrutacji i selekcji, Assessment i Development Center, systemy wynagradzania, programy motywacji płacowej i pozapłacowej, zarządzania wynikami i zarzadzania przez cele, kompetencyjnej oceny pracowniczej, controllingu personalnego i wielu innych. Współpracowała od strony klienta z firmami Delloite, Ernst & Young, Hewitt, Hudson, Sap Polska, PwC, HRK. Teraz dobre praktyki zarządcze rekomenduje w swoich projektach doradczych.

Autor wielu publikacji HR dla Polskich Wydawnictw Profesjonalnych i Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska, gdzie publikuje artykuły o trendach rynkowych, ciekawych case studies oraz gotowe rozwiązania.

Partner merytoryczny obszaru HR i wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego.
Kierownik Studiów Podyplomowych Zarządzania Kompetencjami Pracowników i Studiów Podyplomowych Controlling Personalny na ALK.

Wykłada również w kilku innych uczelniach m.in. Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu oraz na Akademii HR Business Partnera i Akademii Wynagrodzeń sygnowanych przez firmę doradztwa biznesowego Bigram.

Prowadzi też szkolenia z zakres zarządzania i HR dla firm komercyjnych, spółek skarbu państwa i urzędów.
Absolwentka m.in. Podyplomowych Studiów z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi SWPS, Studium Trenerów Grupowych SWPS i Laboratorium Psychoedukacji, oraz studiów  MBA dla kadry zarządzającej HR na Akademii Leona Koźmińskiego.

CEL STUDIÓW 

Podyplomowe studia ,,Zarządzanie Kompetencjami Pracowników” to ekspercki program, nastawiony na zdobycie lub uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania kompetencjami.

 • Pozyskanie rzeczywistych umiejętności w zakresie opracowania modelu kompetencji i systemu zarządzania kompetencjami dla firmy odpowiadających na potrzeby biznesu,
 • Przygotowanie do prowadzenia rekrutacji i selekcji, ocen okresowych i projektowania rozwoju zawodowego,
 • Poznanie aktualnych trendów rynkowych w Polsce i na świecie w zakresie zarządzania kompetencjami oraz budowania przewagi konkurencyjnej na bazie kompetencji pracowników,
 • Przygotowanie się do projektowania strategii i prowadzenia wdrożenia systemu zarządzania ludźmi w firmie na bazie zarządzania kompetencjami.

KORZYŚCI DLA SŁUCHACZY 

 • Poznanie szczegółowych zasad i przećwiczenie narzędzi opisywania kompetencji oraz tworzenia modelu kompetencji dla firmy opartych na najlepszych światowych i polskich praktykach – teraz w dwóch alternatywnych podejściach (tradycyjnym oraz Modelu S).
 • Przećwiczenie skutecznych metod budowy i rozwoju systemu kompetencji w tym zastosowania go w opisach stanowisk pracy, rekrutacji i selekcji, assessment i development centre, ocenach okresowych, planowaniu szkoleń i rozwoju, budowaniu ścieżek karier i awansów, wartościowaniu stanowisk pracy oraz doboru osób do zwolnień)
 • Nabycie umiejętności opracowania planów udanych wdrożeń systemu zarządzania kompetencjami w tym m.in. systemów oceny kompetencji.


Zobacz także możliwości wykorzystania wiedzy i umiejętności ze studiów w praktyce biznesowej:

Kompetencje są w cenie

ADRESACI STUDIÓW 

Program ,,Zarządzanie Kompetencjami Pracowników” został stworzony z myślą o wszystkich osobach zainteresowanych szeroko rozumianym potencjałem zawodowym pracowników.

 • Pracownikach i menedżerach zespołów HR zainteresowanych nabyciem lub pogłębieniem wiedzy i umiejętności z zakresu najnowszych koncepcji, metod i technik zarządzania kompetencjami
 • Poszukujących rozwiązań pozwalającego osiągać przewagę konkurencyjną firmy na rynku na bazie kapitału intelektualnego i kompetencyjnego pracowników.
 • Osób chcących wdrożyć w firmie działający system ZZL oparty na potencjale osobistym i zawodowym swoich pracowników.
 • Konsultantach firm doradczych specjalizujących się w obszarze personalnym (HR), chcących wdrażać zarządzanie kompetencjami u swoich klientów instytucjonalnych.
 • Osób używających rozwiązań kompetencyjnych w codziennej pracy (np. testy kompetencyjne, wywiady kompetencyjne, assessment centre).


Zobacz także możliwości wykorzystania wiedzy i umiejętności ze studiów w praktyce biznesowej:

Profesjonalny menedżer kompetencji

NOWOŚCI W PROGRAMIE! 

Program ,,Zarządzanie Kompetencjami Pracowników” miał już wiele edycji, a jego ukończeniem może się poszczycić liczna grupa zadowolonych z programu absolwentów. Studia te zawsze bazowały na solidnych rozwiązaniach nauki i dobrych praktykach rynku, wychodziły też naprzeciw nowym trendom. W obecnym Programie postanowiliśmy włączyć do programu innowacyjne podejście metodologiczne dotyczące oceny i rozwoju kompetencji : Strukturalny model kompetencji, czyli Model S.

Nowa perspektywa zmienia wszystko:

 • od struktury modelu kompetencji, przez zasady definiowania wskaźników aż do koncepcji oceny kompetencji
 • od opisów stanowisk pracy, przez przygotowanie się do rekrutacji i selekcji, przez arkusze ocen w Asessment Center i Development Center, aż po cykliczny system oceny okresowej pracowników,
 • od analizy i diagnozy poziomu kompetencji kandydatów i pracowników po decyzje zatrudnieniowe i planowanie rozwoju aż po kompleksowe i zaawansowane programy rozwoju pracowników wraz z oceną ich efektywności.

Model S zmienia wszystko : zmienia fundament zarządzania kompetencjami na rozwiązania przyjazne, intuicyjne i klarowne dla HR, menedżerów i pracowników.

Podczas zajęć chcemy zestawić 2 modele: dominujący na rynku, tradycyjny model kompetencji oraz Model S
- dynamiczny, lekki i odpowiadający na potrzeby biznesu, HR, menedżerów i pracowników.
Studia dadzą Państwu wgląd w oba modele i możliwość zajęcia własnego stanowiska: przedyskutowania, wypróbowania oraz oceny ich skuteczności i efektywności - jak zwykle na naszych studiach podczas praktycznych warsztatów, w toku analiz studiów przypadków oraz w trakcie opracowywania i sprawdzania narzędzi.
Wszystko po to, abyście stali się profesjonalnymi ekspertami i menedżerami ds. zarządzania kompetencjami, systemów ocen i rozwoju pracowników, jak też konsultantami i asesorami skutecznie kreującymi ocenę i rozwój zawodowy u swoich klientów.

WYKŁADOWCY 

Wykładowcy tego kierunku od wielu lat łączą naukę i dydaktykę z praktyką biznesową (pracują lub realizują projekty wdrożeniowe w Firmach). Dzięki temu ich zajęcia pozwalają na zdobycie wiedzy, ale mają wymiar praktycznych rozwiązań biznesowych.

 • dr Kinga Padzik
 • dr Anna Baczyńska
 • dr Renata Trochimiuk
 • dr Irmina Gocan
 • dr Andrzej Woźniakowski
 • dr Barbara Zych
 • Iwona Bobrowska-Budny
 • Paweł Kopijer
 • Anna Kasperowicz
 • Anna Dąbrowska
 • Anna Dobieszewska
 • oraz zaproszeni praktycy.

  WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

  Efekty kształcenia zostaną zweryfikowane etapowo:

  • weryfikacja nabywanych wiedzy i umiejętności będzie dokonywana na bieżąco na poniższych zasadach:

  o program przewiduje systematyczne przeprowadzanie ćwiczeń pozwalających praktycznie przećwiczyć kluczowe zagadnienia


  § w trakcie ćwiczeń słuchacze będą wykonywać zadania odzwierciedlające rzeczywiste warunki opracowywania i wdrożenie rozwiązań dot. zarządzania kompetencjami, będę wypracowywać konspekty dokumentów oraz analizować zadane im (bądź przedstawione przez nich na podstawie ich praktyki zawodowej) studia przypadków (case studies), zazwyczaj opracowywane w kilkuosobowych zespołach (patrz w programie PG - projekty grupowe)

  § efektem pracy zespołu będzie wzór dokumentu, finalny mini-projekt albo kompleksowa analiza danego „case-study”

  § własne rozwiązania zespoły będą prezentować na forum całej grupy, co pozwoli na bieżąco prowadzącemu wykładowcy na ocenę wiedzy, umiejętności i kompetencji słuchaczy,

  § słuchacze będą również mogli zdobyć sugestie i opinie innych zespołów udzielane w sposób krzyżowy - taka konstrukcja z jednej strony zapewnia utrwalenie nabywanej wiedzy, a z drugiej umożliwia przetestowanie przez słuchaczy nabywanych umiejętności, daje również możliwość identyfikowania na bieżąco występowania ewentualnych problemów ze stosowaniem wiedzy – burza mózgów, dyskusja, przedstawianie możliwych rozwiązań zaistniałych problemów, wybór najlepszych sposobów reakcji z uwzględnieniem konsekwencji podejmowanych decyzji o tam gdzie jest to uzasadnione, dodatkowo będą prowadzone również egzaminy (patrz w programie E-egzaminy, closed book) oraz wymagane będą indywidualne prace od słuchaczy (patrz w programie P-prace)

  • Całościowa weryfikacja wiedzy i umiejętności zostanie dokonana za pomocą egzaminu końcowego w formie projektu grupowego (wymagającego zaprojektowania rozwiązania opartego na kluczowych zagadnieniach omawianych na studiach oraz przełożenia ich na realne rozwiązanie biznesowe w grupach 3-4 osobowych).

  REKOMENDACJA ABSOLWENTA PROGRAMU  

  Studia podyplomowe ZKP w Akademii Leona Koźmińskiego są niekwestionowaną dobrą i właściwą inwestycją w rozwój zawodowy. Zdecydowanie rekomenduję, gdyż szczególną wartością dla mnie były spotkania przede wszystkim z doświadczonymi praktykami biznesowymi, którzy dzielili się z nami dobrymi praktykami.

  Zajęcia były bardziej praktyczne niż teoretyczne, zakończone przygotowaniem pracy, która mocno angażowała, skłaniała do refleksji, aktywnego przyswojenia wiedzy poprzez jej zastosowanie w praktyce w odniesieniu do realnych casów biznesowych.

  Oliwia Kos,
  Recruitment and Employer Branding Specialist
  P.B.A. Doradztwo Personalne Sp. J. Jarosz, Bąkiewicz

  Kontakt: 
  Agnieszka Bartczuk-Jasińska

  Starszy doradca edukacyjny