Zarządzanie finansami przedsiębiorstw 

KOORDYNATOR MERYTORYCZNY  

 

dr Paweł Mielcarz

pmielcarz@kozminski.edu.pl

tel. 501 357 169

 

CEL STUDIÓW 

Celem studiów jest przekazanie informacji na temat profesjonalnego zarządzania finansami przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi wspierających podejmowanie decyzji finansowych. Ponadto studia mają na celu usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy z zakresu finansów, rachunkowości finansowej, podatków

WIODĄCY WYKŁADOWCY

ADRESACI STUDIÓW 

Studia są adresowane przede wszystkim do dyrektorów finansowych, członków zarządu i dyrektorów zainteresowanych finansami przedsiębiorstwa, osób odpowiedzialnych za księgowość i podejmujących decyzje mające istotny wpływ na kondycje finansową firm.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

Studia kończą się egzaminami obejmującymi wszystkie treści zawarte podczas studiów. Egzaminy odbywają się w dwóch sesjach – zimowej i letniej. Dodatkowo, wymaga na jest aktywność słuchaczy podczas zajęć. Do wszystkich przedmiotów wykładowcy określają zakres materiału stanowiący pracę własną Słuchaczy. W większości przypadków są to dodatkowe analizy przypadku i ćwiczenia stanowiące naturalną kontynuację warsztatów prowadzonych w czasie godzin kontaktowych.

 

Kontakt: 
Grażyna Rozparzyńska-Noga

Menedżer ds. programów edukacyjnych i jakości