Testowanie i inżynieria jakości dla aplikacji mobilnych i gier 

STUDIA REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z  

 

STUDIA REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ BIZNESU MDDP

 

 

CEL STUDIÓW 

Celem studiów jest wykształcenie testerów o mocnych podstawach teoretycznych i praktycznych dotyczących testowania, znajomości najlepszych praktyk budowy oprogramowania (procesy ciągłego deploymentu oraz kultura DevOps) oraz umiejętnościach programistycznych pozwalających automatyzowanie procesów testowania.

Program obejmuje zarówno testowanie warstwy prezentacyjnej (aplikacja mobilna czy webowa) oraz logiki (testowanie API, jednostkowe i integracyjne).

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW 

Uczestnicy studiów zdobędą lub ugruntują wiedzę z zakresu teoretycznych i praktycznych aspektów testowania jakości oprogramowania dla aplikacji mobilnych.

CELE STUDIÓW 

Celem studiów jest przygotowanie do pełnienia roli analityka biznesowego, doświadczonego członka zespołu. Studia nie tylko zapewniają transfer wiedzy, ale i umiejętności jej wykorzystania w praktyce dzięki włączeniu do programu wielu gier symulacyjnych i warsztatów. Ponadto zapewniają gruntowne przygotowanie do zdania egzaminów certyfikacyjnych w standardzie BABOK.

Zarządzanie wymaganiami w projektach informatycznych staje się coraz bardziej krytyczną kompetencją decydująca o sukcesie lub klęsce małych i wielkich przedsięwzięć. Profesja analityka biznesowego poszukiwana jest w sektorze informatycznym, finansowym i wielu innych firmach. Pojawił się również zbiór dobrych praktyk BABOK oraz certyfikat potwierdzający jego znajomość.

ADRESACI STUDIÓW 

Studia zostały przygotowane z myślą o osobach chcących zmienić ścieżkę kariery na IT, interesujących się programowaniem, młodszych testerów, testerów, młodszych inżynierów jakości /QA, programistów.

KIEROWNIK STUDIÓW:  

Wojciech Barczyński

System inżynier w Berlińskim start-upie, konsultant oraz trener. Obecnie modernizuje platformę aplikacji Lykehq w oparciu o architekturę microserwisów z wykorzystaniem Kubernetes, Google Cloud, oraz Amazon AWS. Przedtem programista i kierownik zespołu w nagradzanej za innowacyjność firmie rozwijającym otwartą ekologiczną chmurę w oparciu o OpenStack. Wcześniej członek zespołu SAP Research, gdzie specjalizował się w zastosowaniu technologii Ekstrakcji Informacji, Technologii Semantycznych i innych technik data mining-u w aplikacjach Business Intelligence.
Specjalista z zakresu budowany aplikacji w chmurze w oparciu o platformy Amazon AWS, Google Cloud, SAP HCP, Openstack i Kubernetes. Praktyk software craftsmanship, ceni Agile i kulturę DevOps, programista Golang, Java, Python i SAP/ABAP.

WYKŁADOWCY 

Zespół wykładowców (praktyków i teoretyków) z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, którzy od co najmniej kilku lat prowadzą warsztaty i zajęcia edukacyjne. Wykładowcy posiadają także liczne certyfikaty międzynarodowe ISTQB, IREB, Agile Scrum poświadczające ich kompetencje i wiedzę w specjalizacji testowania.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

Studia kończą się egzaminem końcowym obejmującym wszystkie treści zawarte podczas studiów.

Zaliczenie studiów podyplomowych składa się z dwóch części:

  • 50% - Projekt w grupach 1 – 3 osób,
  • 50% - Egzamin składający się z części teoretycznej i praktycznej.
Kontakt:
Edyta Adamowicz-Sikora

Doradca edukacyjny