Strategiczny wywiad biznesowy 

ZASADY NABORU 

  • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
  • III edycja - rekrutacja trwa do 15 września 2018 roku, planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2018 roku.*

Uprzejmie informujemy, iż w związku z tym, że przedmiot Analiza strategii konkurentów jest prowadzony po angielsku, wskazana jest komunikatywna bierna znajomość języka angielskiego.

WYMAGANE DOKUMENTY

  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister)
  • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG
  • kopia dowodu osobistego 
  • kopia dowodu wpłaty wpisowego


Dodatkowe dokumenty obowiązujące cudzoziemców:

  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania
  • kopia aktualnego ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków.


* Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów grupa może nie zostać uruchomiona.

ETAPY REKRUTACJI  

1

Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku i sprawdzenie zasad naboru.

2

Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni.

Rekrutacja online 

3

Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego. 

Kontakt: 
Agnieszka Marciniuk

Starszy doradca edukacyjny