Strategiczny wywiad biznesowy 

PARTNER KIERUNKU 

O STUDIACH 


Co tak naprawdę wiemy o rynku, na którym działamy?

Czy skutecznie monitorujemy systematycznie głównych uczestników rynku - poczynania konkurencji, wiarygodność kontrahentów, wymagania regulatorów?

Czy umiejętnie śledzimy i identyfikujemy trendy rynkowe, które mogą mieć wpływ na nasz biznes?

Czy podczas podejmowania decyzji bieżących oraz strategicznych posiłkujemy się odpowiednimi informacjami wywiadowczymi?

Czy efektywnie identyfikujemy szansy rynkowe i sprzedażowe?

Czy posiadamy system wczesnego ostrzegania przed korzystnymi i negatywnymi zmianami?

Czy obecnie nasza komórka wywiadu biznesowego działa efektywnie i skupia się na kwestiach strategicznych?

Czy stosujemy podstawowe i zaawansowane techniki analizy wywiadowczej?

Zastosowanie wiedzy zdobytej podczas tego wyjątkowego na polskim rynku studium na temat strategicznego wywiadu biznesowego pozwoli słuchaczom udzielić pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytania. Zapraszamy!

WYPOWIEDZI NASZYCH EKSPERTÓW W MEDIACH 

KIEROWNIK STUDIÓW 

dr Adam Kowalik
akowalik[at]kozminski.edu.pl

Zarządza zespołem strategicznego wywiadu rynkowego w polskim oddziale globalnej firmy doradczej EY. Nadzoruje realizację rocznie kilkuset zróżnicowanych zleceń dostarczenia ściśle określonych informacji oraz dostarczanie szeregu regularnych raportów wywiadowczych. Prowadzi projekty wywiadu konkurencyjnego z wykorzystaniem symulacji „war gaming”. Wcześniej kierował wdrożeniem programu zarządzania wiedzą w polskiej wiodącej firmie telekomunikacyjnej.

Szkoli, wykłada na konferencjach i seminariach z wywiadu biznesowego oraz zarządzania wiedzą w Europie, Stanach Zjednoczonych, Zatoce Perskiej. Uczestnik zagranicznych szkoleń m.in. w Academy of Competitive Intelligence. Jest założycielem i przewodniczącym polskiego oddziału międzynarodowej organizacji Strategic and Competitive Intelligence Professionals (SCIP), w ramach której organizuje m.in. otwarte spotkania merytoryczne dla praktyków zajmujących się wywiadem biznesowym. Posiada licencję detektywa. Doktorat z dziedziny zarządzania wiedzą obronił w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz stypendysta programu CEMS w Norwegian School of Economics and Business Administration.

KORZYŚCI DLA SŁUCHACZY 

Program zajęć jest wielowątkowy i uwzględnia najnowsze światowe trendy - daje to słuchaczom możliwość rozwinięcia konkretnych i kompleksowych kompetencji niezbędnych do samodzielnego realizowania projektów wywiadowczych oraz rozpoczęcia procesu budowania profesjonalnej komórki wywiadu biznesowego we własnej firmie, zgodnie z najlepszymi światowymi praktykami.

Minimum 40% zajęć jest prowadzonych w formule interaktywnych warsztatów – słuchacze realizują ćwiczenia i symulacje dotyczące realnych sytuacji i typowych zadań oraz uczestniczą w licznych dyskusjach na kontrowersyjne tematy. Takie podejście gwarantuje rozwijanie praktycznych umiejętności niezbędnych do skutecznej pracy.

Wszyscy wykładowcy to doświadczeni praktycy na co dzień zajmujący się wywiadem biznesowym w swoich firmach lub prowadzący firmy oferujące usługi z zakresu wywiadu biznesowego. Wśród wykładowców są także osoby związane z pozyskiwaniem i analizą informacji w ramach agencji państwowych.

CEL STUDIÓW 

Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie słuchaczy do pracy w obszarze wywiadu biznesowego: przedstawienie światowych praktyk w zakresie wywiadu biznesowego, przeprowadzenie ćwiczeń i symulacji rozwinięcia konkretnych kompetencji, przygotowanie do samodzielnego realizowania projektów wywiadowczych oraz przygotowanie do utworzenia i prowadzenia komórki wywiadu biznesowego w firmie.

ADRESACI STUDIÓW 

a) pracownicy i menedżerowie działów:

 • wywiadu rynkowego/biznesowego (specjalistów wywiadu biznesowego, specjalistów informacji biznesowej, specjalistów analizy wywiadowczej, detektywów, byłych pracowników administracji państwowej) - chcących usystematyzować swoją wiedzę
 • marketingu i public relations - chcących profesjonalnie analizować sytuację rynkową oraz poczynania głównych konkurentów
 • sprzedaży i rozwój biznesu - chcących identyfikować grupy potencjalnych klientów, pozyskać nowe kontrakty, oceniać wiarygodność kontrahentów, itp
 • zakupów - chcących identyfikować najlepszych potencjalnych dostawców produktów i usług, oceniać wiarygodność potencjalnych i obecnych dostawców, itp
 • inwestycji, fuzji, przejęć - chcących identyfikować potencjalne cele inwestycyjne, sprawdzić sytuację potencjalnej lub posiadanej inwestycji, itp
 • strategii i analiz, badań i rozwoju produktów i usług - chcących analizować rynki produktów i usług, trendy ekonomiczno-społeczne, budować plany ekspansji, itp.
 • zarządzania ryzykiem, bezpieczeństwa, audytu - chcących sprawdzać wybrane obszary aktywności biznesowej, ograniczać ryzyka oszustw gospodarczych, itp
 • finansów, kontrolingu, windykacji - chcących ograniczać ryzyko transakcji finansowych
 • zasobów ludzkich - chcących sprawdzać życiorysy wybranych kandydatów, proaktywnie identyfikować potencjalnych kandydatów, itp.


b) pracownicy firm działających w branży wywiadu biznesowego (dostawcy usług,  analiz, informacji  wywiadowczych) oferujących np.: standardowe raporty o firmach, usługi detektywistyczne, brokering informacji, monitoring i agregację mediów, serwisy prawne i gospodarcze, serwisy biznesowe i ekonomiczne, serwisy branżowe i rynkowe, bazy danych firm i katalogi produktów, standardowe raporty o sektorach, research i analizy szyte na miarę, narzędzia IT wspierające działania wywiadowcze, usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie wywiadu biznesowego.

REKOMENDACJE ABSOLWENTÓW  

Żadna firma nie ma ani obowiązku przetrwania, ani gwarancji prosperowania. Każda więc, której o coś ważnego chodzi oraz na czymś naprawdę zależy, szybko doceni rolę wywiadu w budowaniu i wzmacnianiu przewagi konkurencyjnej. Studia „Strategiczny wywiad biznesowy” przystępnie przybliżają zagadnienie wywiadu biznesowego i umożliwiają usystematyzowanie wiedzy na ten ważny temat.

Decydentom pomogą uświadomić sobie doniosłą rolę wywiadu biznesowego oraz potrzebę i dobre praktyki jego implementacji w proces zarządzania, specjalistom zaś umożliwią pozyskanie wiedzy niezbędnej do samodzielnej realizacji projektów wywiadowczych. Zachęcam do udziału w studium osoby, które poważnie myślą o realizacji ambitnych celów.

dr Paweł Smółka

Partner, członek zarządu Nanovision sp. z o.o.
Członek Komitetu Sterującego Polskiej Sekcji Strategic and Competitive Intelligence Professionals (SCIP)

WIODĄCY WYKŁADOWCY 

dr Adam Kowalik

Zarządza zespołem strategicznego wywiadu rynkowego w polskim oddziale globalnej firmy doradczej EY. Nadzoruje realizację rocznie kilkuset zróżnicowanych zleceń dostarczenia ściśle określonych informacji oraz dostarczanie szeregu regularnych raportów wywiadowczych. Prowadzi projekty wywiadu konkurencyjnego z wykorzystaniem symulacji „war gaming”. Wcześniej kierował wdrożeniem programu zarządzania wiedzą w polskiej wiodącej firmie telekomunikacyjnej. Szkoli, wykłada na konferencjach i seminariach z wywiadu biznesowego oraz zarządzania wiedzą w Europie, Stanach Zjednoczonych, Zatoce Perskiej. Uczestnik zagranicznych szkoleń m.in. w Academy of Competitive Intelligence. Jest założycielem i przewodniczącym polskiego oddziału międzynarodowej organizacji Strategic and Competitive Intelligence Professionals (SCIP), w ramach której organizuje m.in. otwarte spotkania merytoryczne dla praktyków zajmujących się wywiadem biznesowym. Posiada licencję detektywa. Doktorat z dziedziny zarządzania wiedzą obronił w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz stypendysta programu CEMS w Norwegian School of Economics and Business Administration.

Aleksandra Bielska

Absolwentka wydziału studiów nad wywiadem Mercyhurst University w Stanach Zjednoczonych oraz King's College w Londynie. Analityk informacji z doświadczeniem w pracy między innymi dla amerykańskiego Departamentu Obrony i firmy General Electric. Założycielka polskiej firmy Apphia Intelligence i reprezentant szwajcarskiej firmy i-intelligence. Obecnie zajmuje się zagadnieniami związanymi z psychologią analizy wywiadowczej i z zarządzaniem procesem wywiadowczym w sektorze prywatnym i państwowym. Aktywnie zaangażowana w różne projekty badawcze oraz przygotowanie i prowadzenie seminariów na zlecenie instytucji prywatnych, rządowych oraz organizacji międzynarodowych takich, jak ONZ, NATO, czy Unia Europejska.

Bartłomiej Bańkowski

Bartek jest specjalistą z zakresu ilościowej analizy sektorowej, business i competitive intelligence oraz specjalizuje się we wdrażaniu dedykowanych rozwiązań analitycznych. Zdobył doświadczenie przy realizacji międzynarodowych projektów dotyczących budowy rozwiązań analitycznych w globalnych korporacjach oraz organizacjach międzynarodowych. Obejmował kierownicze stanowiska w firmie, która jest największym dostawcą danych ekonomicznych dla rynków wschodzących oraz w globalnej firmie IT dostarczającej rozwiązań z zakresu analizy konkurencji. Obecnie zarządza zespołem analizy danych w firmie PMR – jednym z największych dostawców informacji rynkowej dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Bartek od ok. 10 lat prowadzi zajęcia z technik zdobywania informacji, analizy ilościowej oraz analizy sektorowej dla analityków i dyrektorów finansowych.

Mł. insp. dr inż. Jerzy Kosiński

Adiunkt w Zakładzie Studiów nad Przestępczością Zorganizowaną i Terroryzmem Instytutu Badań nad Przestępczością Kryminalną i Terroryzmem Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Biegły sądowy z zakresu przestępczości komputerowej i kart płatniczych z listy Sądu Okręgowego w Olsztynie. Były członek Grupy Roboczej ds. Cyberprzestępczości Interpolu (podgrupa Counter forensics) oraz członek Grupy Eksperckiej ds. Cyberprzestępczości Europolu. W latach 2005 – 2006 był ekspertem w Multidyscyplinarnej Grupie ds. Przestępczości Zorganizowanej Rady Unii Europejskiej.Uprawiana specjalność naukowa: cyberprzestępczość, dowody cyfrowe. Organizator cyklicznych konferencji: „Techniczne aspekty przestępczości teleinformatycznej” oraz „Przestępczość z wykorzystaniem elektronicznych instrumentów płatniczych”.

dr hab. Mirosław Kwieciński, prof. nadzw.

Kierownik Katedry Zarządzania Informacją i Bezpieczeństwem w Biznesie w Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego. Prezes Zarządu Fundacji Instytut Wywiadu Gospodarczego w Krakowie.  Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu: Wywiad gospodarczy w zarządzaniu przedsiębiorstwem (Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania, 2001).
Zainteresowania badawcze skoncentrowane zasadniczo wokół zarządzania informacją i ochroną informacji. Twórca i popularyzator polskiej teorii wywiadu i kontrwywiadu gospodarczego (biznesowego) jako fundamentalnego narzędzia strategicznej ekspansji i ochrony zasobów w działalności przedsiębiorstw. Autor pierwszej polskiej monografii z tego zakresu (Wywiad gospodarczy w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Kraków 1999, s. 168) oraz autor, współautor i współredaktor ponad 50 prac, artykułów i referatów poświęconych problematyce wywiadu gospodarczego i ochrony informacji w procesach zarządzania. Twórca koncepcji ideowej oraz wdrożenia procesu gromadzenia, przetwarzania i ochrony informacji w Górnośląskim Zakładzie Elektroenergetycznym S.A. w Gliwicach (1999).
Inicjator, współtwórca i koordynator programu kształcenia kierunku studiów: Bezpieczeństwo Wewnętrzne w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Członek Rady Programowej (2006-2012) Kwartalnika Naukowego „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, wydawanego przez Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Kazimierz Turaliński

Ekspert ds. bezpieczeństwa i wywiadu gospodarczego, od 2000 roku związany z komercyjnym sektorem ochrony, detektywistyki i obsługi prawnej. Studiował ekonomię w specjalizacji podatkowej, nauki polityczne w specjalizacji międzynarodowych stosunków politycznych oraz prawo, aktualnie pracuje nad rozprawą doktorską poruszającą rolę wywiadu gospodarczego w zwalczaniu przestępczości ekonomicznej. Autor programów szkoleniowych i publikacji prawno-ekonomicznych, w tym podręczników uniwersyteckich: „Wywiad gospodarczy i polityczny” oraz „Windykacja gospodarcza”, a także książek dot. przestępczości zorganizowanej i ekonomicznej, m.in.: „Jak kraść? Podręcznik złodzieja”, „Przestępczość zorganizowana w III RP” oraz „Przestępstwa skarbowe – podatek VAT”.

Krzysztof Liedel

Dyrektor Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas, kierownik Instytutu Analizy Informacji Collegium Civitas - doktor w specjalności zarządzanie bezpieczeństwem, prawnik, specjalista w zakresie terroryzmu międzynarodowego i jego zwalczania. Stażysta w Narodowym Centrum Kontrterrorystycznym w USA. Były naczelnik Wydziału ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Terrorystycznym Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, kierownik Instytutu Analizy Informacji Collegium Civitas. Wykładowca Collegium Civitas i Uniwersytetu Warszawskiego. Zastępca Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Pozamilitarnego Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Autor i współautor wielu publikacji na temat analizy informacji oraz (m.in. „Analiza informacji. Teoria i praktyka”), terroryzmu międzynarodowego i jego zwalczania.

Marcin Gałczyński

Absolwent stosunków międzynarodowych w Szkole Głównej Handlowej oraz prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2007 roku pracownik The Boston Consulting Group w Warszawie, gdzie obecnie pełni stanowisko Starszego Analityka (Senior Knowledge Analyst) w ramach praktyki Global Advantage zajmującej się wsparciem klientów w strategii globalizacji. Doświadczenie zawodowe w projektach obejmujących rynki Europy Środkowo-Wschodniej, Azji oraz Afryki oraz branże FMCG, medyczną, energetyczną i motoryzacyjną.

 

 

Mariusz Zielke

Ur. 2 grudnia 1971 – dziennikarz śledczy. W latach 1999-2009 r. związany był z dziennikiem "Puls Biznesu". W 2005 r. zdobył nagrodę Grand Press w kategorii "dziennikarstwo śledcze" za teksty o giełdowych zmowach. Rok później nominowany do tej nagrody w kategorii dziennikarstwa specjalistycznego za cykl o absurdach urzędniczych i przetargach. W 2009 r. założył Niezależną Gazetę Internetową (www.ngi24.pl ). W 2009 r. ngi24 została nominowana do nagrody Grand Press jako pierwsze medium internetowe w historii tej nagrody, Mariusza Zielke nominowano ponownie w kategorii "dziennikarstwo śledcze". Jest autorem pierwszego polskiego thrillera finansowego pt. "Wyrok" i 4 innych powieści.

Piotr Niemczyk

Prezes zarządu Niemczyk i Wspólnicy S.A., spółki zajmującej się doradztwem w zakresie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego i weryfikacji informacji o firmach i przedsiębiorstwach.
Od 1990 do 1993 roku Dyrektor Biura Analiz i Informacji Urzędu Ochrony Państwa. W latach 1993-1994 Zastępca Dyrektora Zarządu Wywiadu Urzędu Ochrony Państwa.  W latach 2000-2001 doradca Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - organizator Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej.  W roku 2001 podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, odpowiedzialny za telekomunikację. Aktualnie (od 1998 roku, z przerwą w latach 2001-2007) jest ekspertem Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych i wykładowcą akademickim w zakresie technik i metod analizowania i przetwarzania informacji.

Michał Rapacki

Prezes Zarządu Business Security Agency Sp. z. o.o. Licencjonowany Detektyw od 2003 roku. Szkoleniowiec z zakresu bezpieczeństwa biznesu oraz negocjator. Zajmuje się windykacją i problematyką prawno-karną dotyczącą oszustw dokonywanych na szkodę przedsiębiorstw. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej, byłym pracownikiem Policji oraz Centralnego Biura Śledczego. Kierował najbardziej skomplikowanymi śledztwami i sprawami poszukiwawczymi w Kraju. Był członkiem kilku najpoważniejszych grup dochodzeniowo-śledczych w latach 1997-2000 r.

Marcin Meller

Ekspert ds. wywiadu jawnoźródłowego (OSINT). Autor szkoleń, trener oraz konsultant w zakresie pozyskiwania i analizy informacji otwartych źródeł. W ramach swojej działalności (MIIS, dawniej Mediaquest) szkoli i doradza firmom prywatnym oraz instytucjom rządowym w obszarach taktycznego i strategicznego gromadzenia wiedzy z wykorzystaniem technologii internetowych. Twórca rozwiązań dedykowanych profesjonalistom informacji, specjalistom wywiadu oraz dziedzin pokrewnych (Platforma OSINT, Oryon C, OSINTInsight).

Rainer Michaeli

Internationally recognized competitive intelligence (CI) professional. After graduating as an aeronautical engineer from the University of Brunswick, Germany, he worked as a systems and project engineer in the defense industry. Upon completion of an MBA at INSEAD, France, he worked as a Marketing Manager in the IT industry. In 1993 Rainer Michaeli set up DIE DENKFABRIK GmbH, an international consultancy that specializes in competitive intelligence services. In 2004 he founded the Institute for Competitive Intelligence (ICI), a major global competitive intelligence education provider, of which he is the Managing Director. He is also an adjunct lecturer in CI at the University of Darmstadt. In addition, Rainer Michaeli founded the leading German CI society, Deutsches Competitive Intelligence Forum, where he is a dedicated board member. In acknowledgement of his achievements in propagating competitive intelligence he has received awards such as Catalyst and Fellow from SCIP (Strategic and Competitive Intelligence Professionals), where he was a board member from 2003 to 2005. Rainer Michaeli’s text book “Competitive Intelligence” published in 2005, achieved instant acclaim and became a Financial Times Germany TOP 3 best seller.

dr Olaf Osica, OSW, Dyrektor

Dyrektor ds. oceny ryzyka w PolityceInsight. Menadżer i konsultant z kilkunastoletnim doświadczeniem pracy na styku instytucji publicznych i sektora think-tanków w zakresie wywiadu strategicznego, monitoringu i analizy procesów politycznych oraz definiowania ryzyka w obszarze m.in. rozwoju projektów inwestycyjnych firm w Polsce i za granicą oraz rynków eksportowych.

 

W latach 2011-2015 dyrektor, a obecnie przewodniczący Rady Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia. Doktor nauk politycznych i społecznych Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji. Stypendysta departamentu stanu USA, ministerstwa spraw zagranicznych Francji oraz GFPS-Polska.

Stathis Karaplios

Dyrektor Zarządzający EMBS Group. Stathis jest niezwykle doświadczonym liderem projektów z zakresu doradztwa biznesowego. Pomagał wielu liderom biznesu z całego świata w osiąganiu ich biznesowych oraz strategicznych celów. Stathis pracował nad wieloma strategicznymi projektami, począwszy od due diligence na przygotowaniu IPO kończąc. Jego osiągnięcia obejmują także nadzorowanie zlokalizowanego w Moskwie zespołu badawczego, pracującego nad jednym z największych IPO w Rosji. Oprócz kierowania największymi projektami doradczymi, Stathis specjalizuje się w treningu oraz mentoringu młodych konsultantów i badaczy rynkowych, wykorzystując umiejętności nabyte podczas zarządzania działem konsultingu dla jednego z kluczowych w Europie Środkowo-Wschodniej dostawców usług z zakresu doradztwa biznesowego. Stathis ukończył studia I stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz Uniwersytecie Navarra w Hiszpanii. Następnie powrócił na krakowski Uniwersytet Ekonomiczny, by ukończyć studia z tytułem magistra stosunków międzynarodowych.

dr Tomasz Niepytalski

Właściciel i doradca w Kancelarii Prawnej w latach 1989-1999. Doradca wielu mikro, małych, średnich i dużych podmiotów gospodarczych takich jak: Kempii OY Finland, Hyundai Electronics, ITT FLYGT Aktiebolag i wielu innych.

Od 2000 roku wykładowca na  Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, w obecnej chwili zatrudniony na stanowisku Adiunkta. Członek Rad Nadzorczych w małych podmiotach prywatnych i dużych spółkach w tym spółkach Skarbu Państwa takich jak: Intraco S.A., Polskie Tatry S.A., TBS Kwatera Sp. z o.o. i innych.
Konsultant w  Kancelariach prawnych: Interpret Kancelaria Prawnicza Mydłowski, Kosicka, Śliwka, Sobolewska i Wspólnicy Doradcy Prawni Spółka Komandytowa i innych.

Wykładowca na studiach licencjackich Wyższej Szkoły Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie jak i dla pracowników PwC.
Wykłady dla bardzo wymagających klientów, takich jak członkowie Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego jak też mniej wymagających takich jak bezrobotni zamierzający rozpocząć działalność gospodarczą.
Od kilkunastu lat wykładowca na kursach przygotowawczych dla administracji w zakresie aplikacji kontrolerskiej NIK jak też na wykładach dla podmiotów prywatnych Np. kierownictwa IKEA.

dr Paweł Wnuczak

Jest menadżerem projektów doradczych oraz ekspertem ds. finansowych w firmie consultingowej. Przygotował sam lub z zespołem kilkadziesiąt projektów z zakresu wyceny przedsiębiorstw, oceny projektów inwestycyjnych, opracowania systemu controllingu, analizy finansowej oraz przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla podmiotów ubiegających się o środki z UE. Odpowiada ze kwestie  merytoryczne finansowych studiów podyplomowych w Akademii Leona Koźmińskiego. Pełni również funkcje członka rady nadzorczej.

Szkoli z zakres analizy finansowej, budżetowania, controllingu, wyceny i zarządzania wartością przedsiębiorstwa oraz opracowania dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie z środków UE. Pracuje jako adiunkt w Katedrze Finansów Akademii Leona Koźmińskiego.  Jest doktorem nauk ekonomicznych. W pracy naukowej zajmuje się szeroko rozumianymi finansami przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem systemów controllingu. Uczestnik konferencji naukowych o tematyce związanej z zarządzaniem finansami przedsiębiorstw oraz autor wielu recenzowanych publikacji z tego zakresu.

Funkcjonariusz służb specjalnych

Doświadczony funkcjonariusz jednej z polskich służb specjalnych. Były oficer pionu kryminalnego Policji. W trakcie służby sprawował zarówno stanowiska wykonawcze, jak i kierownicze, m.in. w pionie analitycznym.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

Warunkiem ukończenia studiów jest przygotowanie zespołowej pracy końcowej i jej obrona.

 

ZOBACZ GALERIĘ Z FORUM STRATEGICZNEGO WYWIADU BIZNESOWEGO

 

ZOBACZ JAK OCENILI STUDIA ABSOLWENCI I EDYCJI

PROSZĘ PODAĆ TRZY MOCNE STRONY PROGRAMU

CZY POLECIŁ/A BY PAN/PANI STUDIA PODYPLOMOWE W ALK ZNAJOMYM?

OCENA KADRY NAUKOWEJ / WARUNKÓW STUDIOWANIA

OCENA ORGANIZACJI STUDIÓW

Kontakt: 
Agnieszka Marciniuk

Starszy doradca edukacyjny


Godziny otwarcia biura w wakacje
(od 18 lipca do 29 sierpnia 2016 r)

 • Poniedziałek, 9.00-18.00
 • Wtorek, 9.00-16.30
 • Środa, 9.00-16.30
 • Czwartek, 9.00-16.30
 • Piątek, 9.00-16.30
 • Sobota, niedziela – biuro nieczynne


Od wtorku do piątku, w godz. 16.30-18.00 dokumenty na studia podyplomowe można składać w biurze rekrutacji pokój D/128.