Rekrutacja i selekcja 

STUDIA REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z 

KOORDYNATOR MERYTORYCZNY 

Karolina Adamiec-Vook

Prezes  Zarządu i Executive Consultant w  Bridge the Gap Sp. z o.o. – firmie specjalizującej się w specjalistycznych rekrutacjach na średni i wyższy szczebel zarządzania, szkoleniach i doradztwie HR.

Z branżą doradztwa personalnego oraz konsultingiem HR związana od prawie 10 lat.

Jako Country Manager REED w Polsce odpowiadała za rozwój biznesu na kluczowym dla REED rynku w regionie Europy, zarówno w zakresie rekrutacji specjalistów i menedżerów, rozwiązań z zakresu pracy tymczasowej jak i outsourcingu.

W Adecco Poland, gdzie kierowała zespołem realizującym międzynarodowe projekty rekrutacyjne, wspierała realizację strategicznych celów klientów biznesowych poprzez tworzenie i wdrażanie systemów, także masowych, które pomagają skutecznie rekrutować najlepszych pracowników. Trener i certyfikowany asesor metodologii i narzędzi "Targeted Selection System" (wywiady kompetencyjne, testy, Assessment/ Development Centre).

Stały członek  jury konkursu "Top HR Manager".

CEL STUDIÓW 

Celem studiów jest wykształcenie profesjonalnych konsultantów ds. rekrutacji stałych, którzy z powodzeniem będą realizować projekty rekrutacyjne głównie w agencjach zatrudnienia.

Dodatkowo chcemy kompleksowo przygotowywać naszych słuchaczy do samodzielnej realizacji nawet najbardziej skomplikowanych projektów rekrutacyjnych oraz pomóc wykształcić umiejętności sprzedażowe pozwalające na budowanie stałych relacji z klientem. Zapotrzebowanie na dobrych konsultantów nieustannie rośnie. W dobie ogromnego niedopasowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy, poszukiwanie odpowiednich pracowników staje się coraz trudniejsze, tym samym rola konsultantów nabiera na znaczeniu. Od ich profesjonalizmu i skuteczności zależy realizacja polityki zatrudnieniowej w wielu polskich przedsiębiorstwach.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW 

Nasi absolwenci staną się profesjonalistami w zakresie realizacji procesów rekrutacyjnych. Ich wiedza i umiejętności będą w pełni dostosowana do potrzeb rynku pracy. Zdobędą kompleksową wiedzę na temat narzędzi i metod rekrutacji i selekcji, w tym głównie w zakresie:

 • prowadzenia wywiadu kompetencyjnego,   
 • poszukiwań bezpośrednich oraz assessment center.

Jednocześnie zdobędą i rozwiną umiejętności sprzedażowe, negocjacyjne i komunikacyjne, niezbędne do realizacji założeń budżetowych oraz do budowania trwałych relacji z Klientem. Istotnym aspektem pracy Rekrutera są zasady etyczne i przestrzeganie prawa, dlatego studia zawierają rozbudowany blok skupiony na tym obszarze. Słuchacze zapoznają się również z pozostałymi usługami oferowanymi przez agencje (głównie w zakresie pracy tymczasowej, rekrutacji masowych oraz realizacji projektów outplacementowych) co zapewni absolwentom elastyczność w podejściu do Klienta. Studia dają uczestnikom niepowtarzalna okazję zdobycia nowych umiejętności od najlepszych ekspertów na rynku, w dużej części praktyków na co dzień przygotowujących Konsultantów do pracy. Dają również okazję poznania jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających się branży usług dla biznesu w Polsce.

ADRESACI STUDIÓW 

Studia skierowane są w głównej mierze do

 • absolwentów studiów wyższych (głównie w zakresie psychologii, socjologii, czy zarządzania – w szczególności ZZL
 • osób rozpoczynający karierę w agencjach zatrudnienia, specjalistów ds. rekrutacji zatrudnionych w wewnętrznych działach HR
 • pośredników pracy i doradców zawodowych zatrudnionych w urzędach pracy.

WIODĄCY WYKŁADOWCY 

 • dr Małgorzata Sidor-Rządkowska
 • Karolina Adamiec-Vook
 • Piotr Drozdowski
 • Magdalena Furs
 • Łukasz Koszczoł
 • Natalia Bogdan
 • Piotr Dziedzic
 • Agnieszka Krzemień
 • Anna Wicha
 • Joanna Rutkowska
 • Karina Popieluch
 • Katarzyna Ramirez-Cyzio
 • Sylwia Kłyczek
 • Irena Kamińska-Radomska
 • Mariusz Trojanowski
 • Michał Tarnowski
 • mec. Piotr Wojciechowski
 • Hanna Więcewicz
 • Wioletta Podstawka

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

Na ocenę końcową składa się ocena z egzaminu końcowego oraz oceny z zaliczeń cząstkowych (średnia ocen).

Egzamin końcowy poprzedzony jest zaliczeniami cząstkowymi:

 • Przygotowanie procesu rekrutacji. Analiza dokumentów. Badanie kompetencji kandydatów : Praca indywidualna
 • Metody i źródła pozyskiwania kandydatów: Praca indywidualna
 • Assessment Center/ Development Center:  Praca grupowa
 • Rekrutacje masowe:  Praca indywidualna

 


Kontakt:
Monika Żochowska

Doradca edukacyjny

 • +48 (22) 519 23 34