Public relations – komunikacja strategiczna 

KOORDYNATOR MERYTORYCZNY 

dr Magdalena Łukasiuk

mlukasiuk@wp.pl

dr Magdalena Łukasiuk - socjolog (UW) i polonistka (UG), absolwentka podyplomowych studiów ekonomicznych (UW), posiadaczka zawodowego certyfikatu PR (UW). Adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW, wykładowca na studiach podyplomowych w Polskiej Akademii Nauk. W Akademii Leona Koźmińskiego od wielu lat prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych Public Relations w praktyce, a także na studiach MBA. Szlify zawodowe zdobywała w agencji LIGNAR PR, jest także autorką i realizatorką wielu projektów szkoleniowych i doradczych w tej dziedzinie. Opublikowała m.in. cykl artykułów Public Relations organizacji pozarządowych w czasopiśmie "Remedium" (2007-2012) oraz książkę PR NGOsów. Komunikacja strategiczna organizacji pozarządowych (2014, licencja CC BY, wolny dostęp).

CEL STUDIÓW 

PR jest dziedziną, która dynamicznie się zmienia. Odpowiadając na aktualne i przyszłe potrzeby rynku, kształcimy osoby, które będą samodzielnymi i sprawnymi pracownikami komórek Public Relations, agencji świadczących takie usługi lub samodzielnymi konsultantami. Absolwenci studiów będą umieli profesjonalnie analizować sytuację komunikacyjną organizacji, projektować i realizować strategiczną komunikację z otoczeniem, a także mierzyć jej rezultaty. Kładziemy nacisk na wybrane obszary działalności PRowca, jak m.in. kompleksowa obsługa biznesu, samorządów, organizacji pozarządowych, inwestycji celu publicznego, a także relacje inwestorskie i komunikacja wewnętrzna. Obecny program studiów dużo miejsca poświęca technikom i narzędziom współpracy z mediami, także społecznościowymi.

ADRESACI STUDIÓW  

Studia te są adresowane do wszystkich zainteresowanych poznaniem zagadnień i nabyciem umiejętności związanych z nowoczesnym komunikowaniem się organizacji z otoczeniem.
Przede wszystkim kierujemy  je do osób:

  • pracujących w komórkach PR firm i organizacji
  • zamierzających otworzyć własną firmę usługową w szeroko rozumianej branży PR
  • zamierzających występować w roli konsultanta PR


Studia te mogą być także interesujące dla menedżerów chcących poznać i wykorzystywać techniki PR w zarządzaniu swoimi organizacjami.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

Warunkiem ukończenia studiów jest obecność i aktywny udział w zajęciach, zdanie egzaminu z wybranych przedmiotów oraz napisanie i obrona projektu kampanii PR.

Kontakt:

Agata Kanclerz 

Doradca edukacyjny

  • +48 (22) 519 23 43