Prowadzenie i monitorowanie badań klinicznych 

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW 

 • Wprowadzenie do badań klinicznych
 • Rola i obowiązki w badaniach klinicznych
 • Podstawy farmakologii klinicznej
 • Jakoś w badaniach klinicznych
 • Dokumentacja w badaniach klinicznych
 • Bazy danych w badaniach klinicznych
 • Wizyty monitorujące- wprowadzenie i warsztaty
 • Praca nad projektem
 • Egzamin praktyczny

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 192 *(razem z zaliczeniami).

jedna godzina dydaktyczna = 45 min. 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

Studia trwają dwa semestry.
Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu:

 • sobota – 8.45–17.30
 • niedziela - 8.45–15.45 

TERMINY ZJAZDÓW 

Planowane terminy zjazdów w pierwszym semestrze studiów:

 • 04-05.10.2014
 • 22-23.11.2014
 • 06-07.12.2014
 • 10-11.01.2015
 • 07-08.02.2015
 • 21-22.02.2015


Kontakt:
Małgorzata Cybulska