Prawo nowoczesnych technologii 

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW 

      • Zajęcia integracyjne
      • Podstawy IT dla prawników
      • Aktualne problemy prawa IT
      • Prawo Własności Intelektualnej w IT
      • Ochrona danych osobowych w projektach IT
      • Umowy na wdrożenie systemu informatycznego
      • Projektowanie i wdrażanie usług IT - wprowadzenie
      • Prawne aspekty outsourcingu IT
      • Negocjacje projektów IT
      • Prawo Prywatne Międzynarodowe w sektorze IT
      • EPU i spółka S24 w praktyce
      • Prawne aspekty transakcji elektronicznych
      • Prawne aspekty świadczenie usług drogą elektroniczną
      • Międzynarodowe i europejskie prawo handlu elektronicznego
      • Elektroniczne usługi płatnicze
      • Marketing i reklama – wprowadzenie
      • Prawne aspekty e-marketingu i e-reklamy
      • Prawo konkurencji a prawo w IT
      • E-Administracja
      • Prawo Zamówień Publicznych w Projektach IT
      • Opodatkowanie kontraktów IT
      • Konsultacje i egzamin dyplomowy

      Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 208 *

      * jedna godzina dydaktyczna= 45 minut

      ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

      Studia trwają dwa semestry.
      Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu.

      • soboty 9.15 - 16.15
      • niedziele 9.15 - 16.15

      TERMINY ZAJĘĆ  

      Planowane terminy zjazdów dla nowej edycji (semestr I):

      • 17-18.03.2018
      • 14-15.04.2018
      • 28-29.04.2018
      • 19-20.05.2018
      • 02-03.06.2018
      • 16-17.06.2018


         Kontakt:
         Edyta Adamowicz-Sikora

         Doradca edukacyjny