Prawo nowoczesnych technologii 

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW 

      • Zajęcia integracyjne
      • Przestępczość internetowa
      • Prawo Własności Intelektualnej w projektach IT
      • Prawo Prywatne Międzynarodowe w sektorze IT
      • Zarządzenie projektami IT -wykład wprowadzający
      • Umowy na wdrożenie systemu informatycznego
      • Usługi IT - wykład wprowadzający
      • Prawne aspekty outsourcingu IT
      • Negocjacje projektów IT
      • E- Sądownictwo
      • Międzynarodowe i europejskie prawo handlu elektronicznego
      • Prawne aspekty świadczenia usług drogą elektroniczną
      • Marketing w Internecie - Wykład wprowadzający
      • Prawne aspekty e-marketingu w Internecie
      • Ochrona danych osobowych
      • Prawo konkurencji a prawo w IT
      • E-Administracja
      • Prawo Zamówień Publicznych w Projektach IT
      • Opodatkowanie kontraktów IT (licencje, usługi IT)
      • Konsultacje i egzamin końcowy

      Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 200 *
      (razem z egzaminami)

      * jedna godzina dydaktyczna= 45 minut

      ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

      Studia trwają dwa semestry.
      Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu.

      • soboty 9.15 - 16.15
      • niedziele 9.15 - 16.15

      TERMINY ZAJĘĆ  

      Planowane terminy zjazdów dla nowej edycji (semestr I):

      • 21-22.10.2017
      • 04-05.11.2017
      • 25-26.11.2017
      • 09-10.12.2017
      • 27-28.01.2018
      • 10-11.02.2018
      • 24-25.02.2018


         Kontakt:
         Edyta Adamowicz-Sikora

         Doradca edukacyjny