Prawo nowoczesnych technologii 

PARTNER KIERUNKU 

Maruta Wachta
Kancelaria radców prawnych; specjalizuje się m.in. w obsłudze prawnej firm IT i projektów informatycznych. Pracuje dla największych firm na polskim rynku, zarówno po stronie zamawiających, jak i po stronie wykonawców, ma bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów publicznych, w tym ministerstw i urzędów centralnych. Obsługiwała największe w Polsce kontrakty wdrożeniowe oraz umowy utrzymaniowe i outsourcingowe. Główną specjalizacją kancelarii jest prawo kontraktów — opracowywanie i opiniowanie umów, negocjacje, uczestnictwo w sporach związanych z ich wykonywaniem. Dysponuje zespołem wyszkolonych negocjatorów łączących wiedzę prawną ze znajomością zasad zarządzania projektami informatycznymi (ukończone szkolenia ITIL, Prince i inne), zawieranych na rynku umów, poziomów SLA, zwyczajów.

Kierownik studiów 

Roman Bieda, radca prawny, rzecznik patentowy 

rbieda@maruta.pl

Radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych Maruta i Wspólnicy spółka jawna. Od ponad 10 lat specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz szeroko rozumianym prawie nowych technologii. Zajmuje się między innymi negocjowaniem umów IT, w szczególności umów licencyjnych, umów wdrożeniowych, umów outsourcingowych, umów serwisowych oraz innych umów dotyczących oprogramowania komputerowego. Zajmuje się także doradztwem prawnym w projektach związanych z handlem elektronicznym, marketingiem internetowym, e-PR, ochroną domen internetowych oraz ochroną danych osobowych. Dysponuje doświadczeniem w obsłudze projektów związanych z transferem technologii oraz ochroną praw własności intelektualnej.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył między innymi Podyplomowe Studium Prawa Konkurencji i Ochrony Konsumenta (Instytut Prawa Własności Intelektualnej UJ) oraz Podyplomowe Studium Prawa Własności Przemysłowej (Uniwersytet Warszawski).
Pracę zawodową łączy z praktyką wykładowcy oraz trenera. Wykłada przedmioty związane z prawem własności intelektualnej w Szkole Głównej Handlowej, Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie,  Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Akademii Leona Koźmińskiego.  Prowadzi zajęcia z zakresu prawa nowych technologii w ramach Executive MBA in IT organizowanych przez Zachodniopomorską Szkołę Biznesu. Prowadzi blog prawniczy www.romanbieda.pl

KORZYŚCI DLA SŁUCHACZY 

Dzięki uczestnictwie w studiach podyplomowych Uczestnicy:

 • poznają zasady sporządzania umów IT, w tym umów na wdrożenie systemu informatycznego, umów outsourcingowych, utrzymaniowych, umów licencji na oprogramowanie itp.
 • poznają praktyczne prawne aspekty udostępnienia oprogramowania w modelu SaaS/IaaS
 • zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie negocjacji umów IT
 • poznają zasady zawierania umów IT w trybie zamówień publicznych
 • zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie sporządzania regulaminów serwisów internetowych oraz ochrony danych osobowych w projektach IT
 • poznają podstawowe zasady zarządzania projektami IT, w tym metodyki projektowe
 • będą mogli uzyskać praktyczną wiedzę z zakresu prawa IT od grona doświadczonych praktyków na co dzień obsługujących skomplikowane i nowatorskie projekty IT

CEL STUDIÓW 

Celem studiów jest zapoznanie uczestników z szeroko rozumianym prawem nowych technologii, w tym

 • zapoznanie uczestników z zasadami sporządzenia i negocjacji umów IT, w tym umów  na wdrożenie systemów informatycznych, umów dotyczących oprogramowania komputerowego, umów outsourcingowych, umów dotyczących utrzymania i serwisu oprogramowania i systemów IT,
 • przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej najnowszych tendencji rynkowych dotyczących umów IT (np. SaaS, IaaS, Cloud Computing itp.)
 • przekazanie praktycznej wiedzy pozwalającej na samodzielna sporządzanie i weryfikację przez uczestników umów licencji, umów o przeniesienie majątkowych praw autorskich, umów na wdrożenie systemów informatycznych, umów utrzymaniowych (serwisowych), regulaminów serwisów internetowych,
 • zapoznanie uczestników z prawnymi aspektami handlu elektronicznego (umowy, aukcje internetowe, ochrona konsumenta, sklepy internetowe), świadczenia usług drogą elektroniczną,  
 • przekazanie wiedzy dotyczącej prawnych aspektów e-marketingu oraz e –promocji,  
 • przekazanie wiedzy dotyczącej ochrony danych osobowych w projektach IT,
 • przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej  postępowań o zamówienia publiczne w zakresie IT (np. zamówienia systemów informatycznych, usług informatycznych).  

Studia prowadzone są przez prawników , na co dzień zajmujących się prawem IT i nastawione są na przekazanie praktycznej wiedzy, niezbędnej w obsłudze prawnej branży IT. Bazują na analizie orzecznictwa oraz konkretnych przypadków z praktyki (case study).  

ADRESACI STUDIÓW 

 • Radcowie prawni i adwokaci.
 • Prawnicy wewnętrzni firm informatycznych.
 • Osoby  negocjujące i zarządzające umowami IT.
 • Dyrektorzy i managerowie IT.
 • Kierownicy projektów informatycznych.

  REKOMENDACJE ABSOLWENTÓW 

  Bardzo polecam studia podyplomowe na Akademii Leona Koźmińskiego kierunek Prawo Nowoczesnych Technologii. Wykłady prowadzone są przez praktyków i fachowców w swoich dziedzinach, co pozwala nabyć umiejętności w zakresie opiniowania i konstruowania umów dotyczących IT oraz innych kwestii związanych np. z handlem elektronicznym. Na studiach wykładają nie tylko prawnicy, ale również osoby innych specjalności, co daje okazję do nabycia wszechstronnej wiedzy dotyczącej problematyki związanej z Prawem Nowoczesnych Technologii. Szczerze polecam, jeśli ktoś myśli o specjalizacji w tym zakresie.

  Ewelina Kamińska,
  adwokat w Kancelarii Mecenat Warszawski

   

  Udział w pierwszej edycji studiów podyplomowych Prawo nowoczesnych technologii okazał się bardzo dobrą inwestycją w mój rozwój zawodowy. Zajęcia były prowadzone na bardzo wysokim poziomie i rzeczywiście dotykały sedna. Za szczególnie cenne uważam praktyczne podejście wykładowców do analizowanych problemów prawnych, koncentrujące się na ocenie ryzyka i omówieniu rozwiązań akceptowalnych biznesowo. Udział w zajęciach jest także dobrą okazją do networkingu. Zdecydowanie polecam każdemu, kto rozważa rozwój swojej specjalizacji w kierunku IT.

  Sławomir Kowalski, adwokat


  Serdecznie polecam podyplomowe studia Prawo Nowoczesnych Technologii. Wielką zaletą tych studiów są świetni prowadzący, łączący wiedzę na akademickim poziomie z praktycznym doświadczeniem. W toku studiów nacisk położony jest nie tylko na stricte prawnicze kwestie, ale przede wszystkim na zrozumienie specyfiki projektów IT, co powoduje, że zyskuje się nie tylko wiedzę ,ale również zrozumienie problemów z jakimi zwracają się klienci. Dodatkowym atutem jest dobra atmosfera i sprawna organizacja uczelni, co powoduje, że z przyjemnością wspominam weekendy spędzone w Akademii Leona Koźmińskiego.

  Anna Kruszewska,
  radca prawny w Hasik i Partnerzy


  Studia z zakresu prawa nowoczesnych technologii dostarczają wiedzy, która w dzisiejszym świecie jest potrzebna nie tylko osobom ściśle działającym w branży komputerowej. Ochrona danych osobowych, hosting, kwalifikacja prawna spammingu, dozwolony użytek, cloud computing to zagadnienia, które są istotne dla każdego kto posługuje się środkami komunikacji elektronicznej. Studia te, były dla mnie interesujące jako dla radcy prawnego świadczącego usługi prawne dla branży infrastrukturalnej w zakresie ochrony środowiska. Zagadnienia nowoczesnych technologii występują we wszystkich innowacyjnych działach gospodarki.


  Edyta Snakowska-Estorninho,
  radca prawny, Dyrektor Działu Prawnego w VEOLIA WATER TECHNOLOGIES


  Udział w trzeciej edycji studiów podyplomowych Prawo nowoczesnych technologii okazał się dobrą decyzją.

  Co wydaje mi się szczególnie cenne, program studiów obejmuje nie tylko specjalistyczne aspekty prawne związane z szeroko pojętymi nowoczesnymi technologiami, ale także liczne zagadnienia pozaprawne, takie jak zarządzanie projektami IT, strategie outsourcingu czy też negocjacje umów IT. Prowadzący to w dużej mierze praktycy posiadający wieloletnie doświadczenie w danej dziedzinie. Słuchacze mogą zakończyć studia, wedle własnego wyboru, standardową pracą opisową na wybrany temat bądź też – co wydaje mi się szczególnie praktyczne – przygotowaniem umowy do kazusu ułożonego przez prowadzących, która to umowa dyskutowana jest następnie z komisją podczas obrony końcowej.

  Polecam te studia w szczególności prawnikom, którzy w praktyce zawodowej mają do czynienia z klientami z branży IT bądź planują obsługę klientów z tej branży.


  Agnieszka Oleszczuk-Sowa
  radca prawny

   

   

  WIODĄCY WYKŁADOWCY 

  • r.pr. Marcin Maruta (Maruta i Wsp.)
  • r.pr Roman Bieda (Maruta i Wsp.) – kierownik studiów
  • r.pr Bartłomiej Wachta (Maruta i Wsp.)
  • r.pr. dr Zbigniew Okoń (dLK Korus Okoń)
  • adw. dr Paweł Litwiński (Barta Litwiński spółka partnerska)
  • adw. dr Tomasz Bagdziński
  • dr Jacek Wójcik  (SGH)
  • r.pr. dr Damian Flisak  (Poczta Polska)
  • r.pr. dr hab. Dariusz Szostek (UO)
  • r.pr. Mirosław Wróblewski (Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich)
  • Tomasz Grzegory (Head of Legal – Eastern Europe at Google)
  • r.pr. Robert Podpłoński
  • doradca podatkowy Władysław Varga (TAX Point)
  • prof. nadzw. ALK dr hab. Przemysław Polański, radca prawny

  WARUNKI UKOŃCZENIA 

  Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie przedmiotów: prawo własności intelektualnej,  ochrona danych osobowych, prawo zamówień publicznych w projektach IT oraz przygotowanie indywidualnej pracy końcowej i jej obrona.


  Kontakt:
  Edyta Adamowicz-Sikora

  Doradca edukacyjny