Kontroler finansowy 

KOORDYNATOR MERYTORYCZNY 

 

dr Paweł Mielcarz 

pmielcarz@kozminski.edu.pl

tel. 501 357 169

CEL STUDIÓW 

Celem studiów jest pokazanie, jak dzięki zastosowaniu narzędzi controllingu można zwiększyć efektywność zarządzania przedsiębiorstwem i usprawnić pracę menedżerów różnych komórek organizacyjnych. Studia są ukierunkowane na prezentację nowoczesnych rozwiązań systemowych oraz pokazanie uczestnikom umiejętności korzystania z zaawansowanych narzędzi analitycznych. Studia są adresowane przede wszystkim do pracowników działów kontrolingu, specjalistów do sprawa planowania i menedżerów, którzy w pracy wykorzystują narzędzia rachunkowości zarządczej.

Zapraszam !

WIODĄCY WYKŁADOWCY

ADRESACI STUDIÓW 

Menedżerowie chcący w swojej pracy wykorzystywać narzędzia rachunkowości zarządczej, obecni i przyszli pracownicy działów controllingu, rachunkowości zarządczej i finansów, specjaliści do spraw planowania i budżetowania.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

Studia kończą się egzaminami obejmującymi wszystkie treści zawarte podczas studiów. Egzaminy odbywają się w dwóch sesjach – zimowej i letniej. Dodatkowo, wymaga na jest aktywność słuchaczy podczas zajęć. Do wszystkich przedmiotów wykładowcy określają zakres materiału stanowiący pracę własną Słuchaczy. W większości przypadków są to dodatkowe analizy przypadku i ćwiczenia stanowiące naturalną kontynuację warsztatów prowadzonych w czasie godzin kontaktowych.

 

Kontakt: 
Grażyna Rozparzyńska-Noga

Menedżer ds. programów edukacyjnych i jakości