HR BUSINESS PARTNER 

KOORDYNATOR MERYTORYCZNY 

Karina Popieluch

kpopieluch@kozminski.edu.pl

 Wykładowca Akademicki, Konsultant, Trener Biznesu, Coach, Asesor. Absolwentka m.in. MBA HR,  Akademii Profesjonalnego Trenera Biznesu oraz studiów   na kierunkach:  Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.
Posiada akredytacje  Asesora oraz psychometryczne: OPQ(SHL), Extended Disc, Facet 5, Profilor.

Jest członkiem Executive Education Advisory Board wspierającej działania Center of Excellence oraz  partnerem merytorycznym i wykładowcą Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Wykłada Lean Management na studiach MBA, jest kierownikiem studiów podyplomowych i wykładowcą na kierunku HR Business Partner, oraz Lean Leader Academy dla sektora usług wykłada również Zarządzanie Zmianą min. na  studiach  MBA oraz podyplomowych Zarządzanie Zasobami Ludzkimi dla Menedżerów Personalnych.

Blisko 15 letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach menedżerskich w obszarze zarządzania produkcją oraz sprzedażą w sektorze B2B  zdobywała współpracując głównie z klientami z branży FMCG, IT oraz finansów.
Przejście z Biznesu do HR traktuje jako naturalną konsekwencję specjalizacji w dziedzinie zarządzania oraz  ekspertyzy w obszarze Lean Management. Zarządzała produkcją oraz sprzedażą, realizowała executive coaching, a jako interim manager projektowała i prowadziła restrukturyzacje, ośrodki AC/DC oraz szereg szkoleń i projektów doradczych.

W latach 2010-2011 odpowiedzialna była  za Performance oraz Talent Management w firmie Kompania Piwowarska S.A.

Kierowała projektami i szkoliła między innymi w takich organizacja jak:

ING Bank, Grupa PZU, T-Mobile, Grupa Allianz, CAPITAL SERVICE, Kompania Piwowarska S.A., CEMEX, Telekomunikacja Polska, VOLVO Maszyny Budowlane, Raiffeisen Bank, STOCK Polska, DPD, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Grupa Advertis, DB Schenker, Swedwood, FM Logistic, Polfa Pabianice, Bank Millenium S.A, Willson&Brown S.K.A., GRUPA  ADAMED,  Sygma Banque.

KORZYŚCI DLA SŁUCHACZY 

Zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających zrozumienie prawideł i zasad rządzących organizacjami kierującymi się orientacją rynkową  przez co umożliwią absolwentowi wzmocnienie jego pozycji na rynku pracy bądź podjęcie pracy na stanowisku  HR Business Partnera w wybranej przez siebie branży.

CEL STUDIÓW 

Celem studiów jest przygotowanie do pracy na stanowisku HR Business Partnera poprzez przekazanie kluczowej wiedzy z obszaru nowoczesnego HR w zakresie realizacji funkcji: partnera strategicznego, animatora zmian, orędownika pracowników oraz eksperta administracyjnego.

Doświadczona kadra profesjonalistów kładąca duży nacisk na praktyczny i warsztatowy charakter wykładów zapewni zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających zrozumienie prawideł i zasad rządzących organizacjami kierującymi się orientacją rynkową  przez co umożliwią absolwentowi wzmocnienie jego pozycji na rynku pracy bądź podjęcie pracy na stanowisku  HR Business Partnera w wybranej przez siebie branży.

ADRESACI STUDIÓW 

Studia adresowane są w szczególności do osób pełniących funkcje kierownicze i specjalistyczne w działach HR (szkoleń i rozwoju, rekrutacji, administracji personalnej), które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności pozwalające efektywnie wspierać biznes, poprzez dostarczenie nowoczesnych i skutecznych rozwiązań systemowych z obszaru HR.

WYKŁADOWCY 

 • Karina Popieluch
 • Mirosław Sosnowski
 • Agnieszka Saternus
 • Irmina Gocan
 • Iwona Bobrowska-Budny
 • Nadia Kirova
 • Magdalena Kuba
 • Piotr Pilch
 • Marta Szlachcic
 • Maciej Borejko
 • Magdalena Strózik-Rytkowska
 • Bartłomiej Sapała
 • Barbara Zych

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

Warunkiem zakończenia studiów jest przygotowanie projektu grupowego w formie pisemnej (projekt doradczy z zakresu wsparcia wybranej zmiany organizacyjnej), a także zaprezentowanie go przed całą grupą w obecności komisji oceniającej oraz zdanie pisemnego egzaminu testowego po każdym z semestrów. 

REKOMENDACJA ABSOLWENTA STUDIÓW  


Miałem przyjemność uczestniczyć w pierwszej edycji studiów podyplowowych HR Business Partner. Podczas studiów zdobyłem bardzo dużo wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, ale także pomogły mi one ustrukturyzować zdobytą już wiedzę podczas pracy na stanowisku HR Business Partnera. Wpłynęły także na moją efektywność w pracy.


Program studiów jest szeroki i doskonale adresuje zakres obowiązków HRBP w organizacji. Pozwala również zrozumieć  wzajemne zależności pomiędzy HR, a biznesem.
Atutem studiów są wykładowcy, którzy posiadają praktyczną wiedzę z zakresu Human Resources. Znają odpowiedzi na trudne, często „nie książkowe” pytania padające od uczestników studiów.


Dla mnie bardzo ważnym elementem studiów była możliwość wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami, którzy w większości są profesjonalistami w obszarze HR. Poznanie i zrozumienie działania pracodawców w różnych branżach i różnej wielkości biznesów zmieniło moje postrzeganie na pracę działu HR.
Kierunek studiów polecam każdemu, kto chciałby przygotować się do roli HRBP lub rozwijać będą już na takim stanowisku. Ze względu uniwersalność i wielowątkowość kierunku, mogę go śmiało polecić także właścicielom małych przedsiębiorstw zatrudniających od kilku do kilkudziesięciu pracowników.

Łukasz Kagankiewicz


Kontakt: 
Aneta Małkowska

Menedżer ds. inicjatyw edukacyjnych