Handel elektroniczny 

PARTNERZY 

    

 e-commerce polska – partner strategiczne, Divante – partner merytoryczny

 

O STUDIACH 

Szanowni Państwo,

Banałem jest stwierdzenie, że handel elektroniczny to przyszłość. Przyszłość dzieje się teraz. Handel elektroniczny, obok marketingu internetowego jest teraźniejszością – to ten obszar działań firm, który traktowany jest coraz częściej nie jako dodatek, eksperyment czy próba, ale jako istotna działalność służąca pozyskiwaniu klientów i kształtowaniu ich lojalności.

Handel elektroniczny  to ogromny potencjał generowania przychodów nie tylko dla firm stricte internetowych, ale dla przedsiębiorstw które traktują kanał elektroniczny jako jedna z dróg sprzedaży produktów czy usług – wszak to właśnie w wielu tzw. biznesach „tradycyjnych” handel elektroniczny dokonuje rewolucji, często przemodelowując strukturę rynków i sposób generowania wartości.

Diabeł tkwi w szczegółach – w e-handlu nie możemy sobie pozwolić na działanie amatorskie, metodę „prób i błędów”  – w końcu chodzi tutaj o klienta, jego decyzje zakupowe oraz konkretne przepływy finansowe.

Przygotowując studia z zakresu handlu elektronicznego przyświecał nam jeden zasadniczy cel – chcemy wyposażyć specjalistów i menedżerów w wiedzę, kompetencje i umiejętności skutecznego oraz efektywnego wdrażania i prowadzenia projektów z obszaru handlu elektronicznego.

Pisząc „chcemy” powołuję się na grupę osób głęboko zaangażowanych w ten projekt – świetnych specjalistów z Akademii Leona Koźmińskiego, firmy Divante oraz tych rekomendowanych przez eCommercePolska.pl. Dużym wsparciem w kreowaniu wartości programu jest również zaangażowanie firmy Gemius.

Polecam uwadze szczegółowe informacje na temat programu które znajdziecie Państwo na tych stronach.

Do zobaczenia na zajęciach!

Prof. Grzegorz Mazurek

CEL STUDIÓW - LICZY SIĘ KNOW-HOW 

Połączenie kompetencji uznanych, posiadających wieloletnie doświadczenie w e-biznesie praktyków z ecommercePolska.pl i Divante, uznanych wykładowców ALK oraz ekspertów z Gemiusa, pozwoliło przygotować program, którego ukończenie gwarantuje biegłe poruszanie się w e-handlu zarówno na poziomie operacyjnym jak i strategicznym. Obok świetnego zespołu prowadzących, unikatową przewagą studiów jest realizacja wielu zajęć w modelu ćwiczeń, warsztatów oraz laboratoriów komputerowych oraz dostarczenie słuchaczom wielu dodatkowych korzyści.

Studia pozwolą na wykształcenie wysoko cenionych na rynku specjalistów posiadających umiejętności niezbędne do prawidłowej i efektywnej pracy, mającej związek z wykorzystaniem Internetu w handlu oraz obejmującą takie obszary jak m.in.:

 • modele wykorzystania Internetu w działalności handlowej,
 • zarządzanie projektami typu e-commerce w Internecie,
 • określanie i pomiar skuteczności i efektywności działań handlowych w Internecie,
 • znajomość aspektów finansowo-prawnych działalności handlowej w Internecie
 • umiejętnego promowania działań handlowych w Internecie
 • zarządzanie procesami, w tym logistyką w e-handlu
 • skutecznym wykorzystaniu social commerce.

ADRESACI STUDIÓW 

Studia przeznaczone są dla:

 • kierowników i dyrektorów działów handlowych,
 • przedsiębiorców chcących wykorzystać Internet jako kanał sprzedaży,
 • specjalistów ds. marketingu i handlu,
 • twórców nowych przedsięwzięć stricte e-biznesowych,
 • wszystkich, którzy zamierzają wykorzystać potencjał Internetu w takich obszarach jak: obsługa klienta, promocja sprzedaży, komunikowanie się z klientem, poszukiwanie innowacyjnych pomysłów na rozwój swojej działalności handlowej, czy szeroko rozumiane wsparcie procesów biznesowych.

Ze względu na rosnące znaczenie Internetu oraz uniwersalność wiedzy przekazywanej w trakcie studiów, zdobyte umiejętności będą też przydatne w dalszej karierze zawodowej, niezależnie od branży, w której w danej chwili pracują słuchacze.

Program >>>Zasady naboru >>>Opłaty >>> Zobacz także >>>


Kontakt: 
Anna Mięgoć

Doradca edukacyjny