Coaching profesjonalny - metody i praktyka 

PROGRAM JEST AKREDYTOWANY PRZEZ IZBĘ COACHINGU  

KOORDYNATOR MERYTORYCZNY 

 

dr Lidia Czarkowska

koordynator merytoryczny

lidia@kozminski.edu.pl

„Coaching nie jest szkoleniem, nie jest nauczaniem, nie jest trenowaniem…
Coaching to sprawianie, aby ludzie rozwijali się poprzez realizację własnych celów."

CEL STUDIÓW 

Celem studiów jest zrozumienie istoty coachingu jako metodologii umożliwiającej rozwój potencjału człowieka oraz poznanie zasad i opanowanie narzędzi stosowanych w rozmaitych typach coachingu. Szczególny nacisk zostanie położony na  doświadczenie procesu coachingu oraz praktyczne przećwiczenie kompetencji coachingowych.

Cele szczegółowe:

 • Zrozumienie istoty coachingu 
 • Poznanie różnych typów coachingu oraz szerokich możliwości jego zastosowań
 • Przyswojenie i przetrenowanie istotnych umiejętności i metod pracy coacha
 • Diagnoza własnych predyspozycji do pełnienia roli coacha
 • Rozwój osobistych kompetencji interpersonalnych związanych z pracą coacha
 • Nabycie praktycznych umiejętności w stosowaniu narzędzi coachingu

Program nauczania daje możliwość rozwijania jedenastu podstawowych kompetencji coachingowych i umożliwia:

 • Indywidualne doświadczenie procesu coachingu, 
 • Przyswojenie postawy coachingowej respektującej fundamentalne założenia dotyczące ludzkiej natury funkcjonujące w coachingu, 
 • Poznanie rozmaitych modeli sesji coachingowych,
 • Przećwiczenie i opanowanie w praktyce metod, technik i narzędzi coachingu, 
 • Zapoznanie z zasadami i etycznymi standardami profesji - kodes etytczny ICF (International Coach Federation). 

ADRESACI STUDIÓW 

 • Profesjonalni doradcy zawodowi, specjaliści w zakresie rozwoju zawodowego
 • Dyrektorzy, kierownicy i profesjonaliści zatrudnieni w działach HR
 • Psychologowie i Terapeuci
 • Trenerzy i konsultanci
 • Osoby pracujące w roli coacha, pragnące podnosić własne kompetencje

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

Opracowanie indywidualnego projektu coachingowego (case study) oraz egzamin praktyczny w postaci przeprowadzenia pokazowej sesji coachingowej.


Kontakt:
Monika Żochowska

Doradca edukacyjny

 • +48 (22) 519 23 34