Akademia przywództwa kobiet LiderShe 

OPIEKUN MERYTORYCZNY 

Dr Anna Kieszkowska-Grudny

Doktor nauk medycznych. Współzałożycielka i prezeska Stowarzyszenia LiderShe. Inicjatorka studiów podyplomowych Akademia Przywództwa Kobiet LiderShe. Dyplomowany menedżer ochrony zdrowia i zarządzania ryzykiem w ochronie zdrowia. Absolwentka psychologii klinicznej oraz zarządzania finansami i marketingu (kierunek ten kontynuowała w ramach studiów doktoranckich z ekonomii i zarządzania). Certyfikowany psychoterapeuta, psychoonkolog i coach. Tworzyła i zarządzała pierwszym w Europie Środkowowschodniej prywatnym szpitalem klinicznym. Ekspertka Ministerstwa Rozwoju ds. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Przez ponad 15 lat menedżer w branży farmaceutycznej
i biotechnologicznej na poziomie Polski i Europy Środkowowschodniej. Wykładowca i trener. Autorka ponad 60 publikacji z zakresu medycyny, psychologii i ekonomii. Recenzentka międzynarodowych czasopism naukowych. Jej firma – Minds of Hope – prowadzi konsultacje medyczne, psychologiczne, psychoterapeutyczne, szkolenia, coaching, badania naukowe (realizowane m.in. z Polską Akademią Nauk) oraz doradztwo dot. zarządzania zmianą. Zdobywczyni 2 złotych i 2 srebrnych międzynarodowych medali za innowacje, m.in. autorski program rozwoju osobistego IMPAKTTM, program terapeutyczny oparty na technikach mindfulness oraz za wykorzystanie peptydów w sporcie i dermatologii estetycznej.
Z zamiłowania sternik morski.

CEL STUDIÓW 

Biznes, życie publiczne i społeczne potrzebują kobiet - odważnych, świadomych swojej wartości i kompetentnych. Gotowych do wzięcia na siebie odpowiedzialności za zarządzanie organizacjami (lub pewnymi obszarami ich działalności), czy większymi zespołami. Studia podyplomowe Akademia Przywództwa Kobiet LiderShe to miejsce akceleracji potencjału takich właśnie kobiet.

Celem zajęć, zaprojektowanych przez prestiżową kadrę wykładowców oraz doświadczone kobiety biznesu, jest przygotowanie swoich młodszych zawodowo koleżanek do wyzwań, jakimi są zarządzanie firmą i bycie skutecznym liderem. Wyjątkowość programu zajęć gwarantuje stojąca za nim idea – stworzenie studiów dla kobiet, które mają ambicje wejść na wyższy poziom zawodowych kompetencji, przez kobiety, które już tę drogę pokonały. Innowacyjny program Akademii Przywództwa Kobiet LiderShe przewiduje naukę w oparciu o prawdziwe, osobiste doświadczenia oraz „case studies” przekazywane przez wykładowczynie z doświadczeniem w różnorodnych sektorach gospodarki i biznesu.

Program zakłada wzmocnienie w uczestniczkach motywacji do ubiegania się o najwyższe stanowiska kierownicze, przekazanie im praktycznej wiedzy dotyczącej zarządzania w świecie technologii cyfrowych, zarządzania zmianą, zarządzania kryzysem i konfliktem, rachunkowości zarządczej, podstaw prawa, modeli biznesu i społecznej odpowiedzialności biznesu. Ponadto, unikalny program zajęć przewiduje przekazanie słuchaczkom wiedzy psychologicznej niezbędnej do rozwoju osobistego, komunikowania się z ludźmi oraz zarządzania zespołem, a także rozwinięcie ich umiejętności dotyczących wykorzystywania najnowszych technologii w komunikowaniu się, budowania marki osobistej liderki oraz rozwinięcie kompetencji związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem i zespołem.

KORZYŚCI DLA SŁUCHACZY 

Po ukończeniu studiów uczestniczki będą dysponowały wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi na:

 • zajmowanie wysokich stanowisk managerskich w zarządach i radach nadzorczych dużych firm;
 • nieskrępowaną realizację własnych celów zawodowych;
 • efektywne zarządzanie własną firmą;
 • skuteczną komunikację interpersonalną;
 • realizowanie złożonych przedsięwzięć biznesowych;
 • budowanie i wdrażanie strategii firmy;
 • analizowanie danych niezbędnych do podejmowania strategicznych decyzji;
 • bycie partnerem merytorycznym dla zarządów swoich organizacji i wsparciem dla współpracowników.

ADRESACI STUDIÓW 

Studia podyplomowe Akademia Przywództwa Kobiet LiderShe powstały z myślą o kobietach, które mają ambicje ubiegać się o najwyższe stanowiska kierownicze i odgrywać wiodące role w swoich branżach.

Akademia Przywództwa Kobiet LiderShe, to unikatowy program studiów podyplomowych adresowany do kobiet, którym zależy na rozwoju własnej kariery zawodowej i sięgnięciu po sukces w biznesie. Projekt skierowany jest do kobiet, które mają już za sobą doświadczenie
w zarządzaniu i chcą wejść na wyższy poziom kompetencji, mając przy okazji unikalną możliwość budowania networkingu w środowisku kobiet o podobnych doświadczeniach. Jak również do kobiet, które już dziś odgrywają wiodącą rolę w polskim biznesie, pragnących uzupełnić swoją wiedzę i kompetencje o umiejętności niezbędne do dalszego rozwoju kariery zawodowej.

Jeśli masz ambicję, by wejść na wyższy poziom zawodowy, zarządzać organizacją lub dużym zespołem, posiąść potrzebną do tego wiedzę, rozwinąć siebie i swoje talenty przywódcze, poznać kobiety, które myślą tak jak Ty – podejmij wyzwanie i dołącz do Akademii Przywództwa Kobiet LiderShe!

WIODĄCY WYKŁADOWCY  

 • Edwin Bendyk
 • Beata Mońka
 • dr Rebecca Homkes
 • dr Anna Kieszkowska-Grudny
 • Bugusława Matuszewska
 • Iwona Murphy
 • Katarzyna Rozenfeld
 • Joanna Smolińska
 • dr Anna Syrek-Kosowska
 • Bartosz Węglarczyk
 • Martyna Wojciechowska

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

Przygotowanie projektu w formie pisemnej. Tematyka projektu powinna dotyczyć jednego
z zagadnień blokowych omawianych w trakcie Studiów, np. personal branding, komunikacja, zarządzanie konfliktem, budowanie psychologicznych kompetencji przywódcy, itp. Przygotowanie projektu oraz praca na zajęciach będzie weryfikować zarówno posiadaną wiedzę i umiejętności, jak też kompetencje społeczne słuchaczek.


Kontakt:
Edyta Adamowicz-Sikora

Doradca edukacyjny