Prowadzenie i monitorowanie badań klinicznych 

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW 

  • Zajęcia integracyjne
  • Wprowadzenie do badań klinicznych
  • Rola i obowiązki w badaniach klinicznych
  • Podstawy farmakologii klinicznej
  • Jakość w badaniach klinicznych
  • Dokumentacja w badaniach klinicznych
  • Bazy danych w badaniach klinicznych
  • Wizyty monitorujące - wprowadzenie i warsztaty
  • Praca nad projektem
  • Egzamin praktyczny


  Całkowita liczba godzin dydaktycznych razem z zajęciami integracyjnymi i zaliczeniami: 198* (razem z zaliczeniami).

  jedna godzina dydaktyczna = 45 min. 

  ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

  Studia trwają dwa semestry.
  Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu:

  • sobota – 8.45–17.30
  • niedziela - 8.45–15.45 

  TERMINY ZJAZDÓW 

  Terminy zjadów w I semestrze:

  • 29-30.10.2016
  • 26-27.11.2016
  • 10-11.12.2016
  • 21-22.01.2017
  • 04-05.02.2017
  • 25-26.02.2017


    Kontakt:
    Małgorzata Cybulska


    Godziny otwarcia biura w wakacje
    (od 18 lipca do 29 sierpnia 2016 r)

    • Poniedziałek, 9.00-18.00
    • Wtorek, 9.00-16.30
    • Środa, 9.00-16.30
    • Czwartek, 9.00-16.30
    • Piątek, 9.00-16.30
    • Sobota, niedziela – biuro nieczynne


    Od wtorku do piątku, w godz. 16.30-18.00 dokumenty na studia podyplomowe można składać w biurze rekrutacji pokój D/128.