Prowadzenie i monitorowanie badań klinicznych 

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW 

 • Wprowadzenie do badań klinicznych
 • Rola i obowiązki w badaniach klinicznych
 • Podstawy farmakologii klinicznej
 • Jakość w badaniach klinicznych
 • Dokumentacja w badaniach klinicznych
 • Bazy danych w badaniach klinicznych
 • Wizyty monitorujące- wprowadzenie i warsztaty
 • Praca nad projektem
 • Egzamin praktyczny

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 194* (razem z zaliczeniami).

jedna godzina dydaktyczna = 45 min. 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

Studia trwają dwa semestry.
Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu:

 • sobota – 8.45–17.30
 • niedziela - 8.45–15.45 

TERMINY ZJAZDÓW 

Planowane terminy zjazdów w pierwszym semestrze studiów:

 • 19-20.03.2016
 • 02-03.04.2016
 • 23-24.04.2016
 • 28-29.05.2016
 • 11-12.06.2016
 • 25-26.06.2016


   Kontakt:
   Małgorzata Cybulska