Prowadzenie i monitorowanie badań klinicznych 

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW 

 • Wprowadzenie do badań klinicznych
 • Rola i obowiązki w badaniach klinicznych
 • Podstawy farmakologii klinicznej
 • Jakość w badaniach klinicznych
 • Dokumentacja w badaniach klinicznych
 • Bazy danych w badaniach klinicznych
 • Wizyty monitorujące- wprowadzenie i warsztaty
 • Praca nad projektem
 • Egzamin praktyczny

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 192 *(razem z zaliczeniami).

jedna godzina dydaktyczna = 45 min. 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

Studia trwają dwa semestry.
Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu:

 • sobota – 8.45–17.30
 • niedziela - 8.45–15.45 

TERMINY ZJAZDÓW 

Planowane terminy zjazdów w pierwszym semestrze studiów:

 • 07-08.03.2015
 • 25-26.04.2015
 • 16-17.05.2015
 • 06-07.06.2015
 • 04-05.07.2015
 • 12-13.09.2015
 • 26-27.09.2015


  Kontakt:
  Małgorzata Cybulska