Studia III stopnia (doktoranckie) i prawnicze seminarium doktoranckie 


Kontakt:

Rafał Dobosz
Kierownik Biura ds. Studiów  Doktoranckich

 

Godziny pracy Biura:

Poniedziałek - nieczynne

Wtorek - Piątek - 09.00 - 16.00

Soboty zjazdowe - 08.30 - 17.30

Soboty pozostałe - 09.00 - 14.00

Niedziela - nieczynne

21.02 - 02.03.2015 - nieczynne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KADRA NAUKOWA 

Wykładowcami w Studium Doktoranckim i promotorami prac doktorskich w Akademii Leona Koźmińskiego są wybitni naukowcy, autorzy powszechnie cenionych monografii i ogólnopolskich podręczników akademickich.

Kadra naukowa oraz aktualni opiekunowie naukowi i promotorzy:

 • prof. Witold T. Bielecki - badania operacyjne 
 • prof. Krystyna Cholewicka-Goździk - przedsiębiorczość
 • Prof. Jerzy Cieślik - przedsiębiorczość
 • prof. Lechosław Garbarski - marketing (ekonomia i organizacja obrotu towarowego i usług) 
 • prof. Wojciech Gasparski - etyka biznesu; projektowanie organizacyjne; prakseologia; metodologia; CSR
 • prof. Dariusz Jemielniak - zarządzanie 
 • prof. Eugeniusz Kąciak - przedsiębiorczość
 • prof. Izabela Koładkiewiecz - firmy rodzinne, nadzór korporacyjny
 • prof. Andrzej K. Koźmiński - zarządzanie 
 • prof. Dominika Latusek-Jurczak - teoria organizacji
 • prof. Anna Lewicka-Strzałecka - Etyka biznesu
 • prof. Sławomir Magala - zarządzanie międzykulturowe
 • prof. Grzegorz Mazurek - wirtualizacja marketingu
 • prof. Jan Myszewski - zarządzanie jakością
 • prof. Krzysztof Obłój - zarządzanie strategiczne
 • prof. Anna Olejniczuk-Merta - marketing
 • prof. Bolesław Rok - etyka biznesu, CSR
 • prof. Robert Rządca - zarządzanie strategiczne
 • prof. Jolanta Szaban – zarządzanie zasobami ludzkimi 
 • prof. Czesław Szmidt – zarządzanie zasobami ludzkimi 
 • prof. Teresa Taranko - marketing