Kontakt: 

Kontakt: 
Rafał Dobosz
Sekretarz organizacyjny

Konferencja doktorantów 

 

Akademia Leona Koźmińskiego organizuje w dniach 08 - 9 grudnia b.r. konferencję naukową doktorantów, poświęconą aktualnym problemom zarządzania i ekonomii.

 

                Pragniemy stworzyć w ten sposób okazję do zaprezentowania przez możliwie wielu naszych doktorantów wyników prowadzonych przez nich prac naukowych. Chcemy zaprosić również doktorantów z kilku innych środowisk. Konferencja ta będzie jednym z istotnych elementów obchodów 25-lecia istnienia naszej Uczelni.

 

 

Przewidujemy wydanie książki zawierającej zakwalifikowane teksty w wydawnictwie „Poltext” (uzyskają one 4 punkty z tytułu publikacji naukowej). Prezentowane materiały mogą mieć zarówno charakter teoretyczny jak i badawczy, powinny jednak dotyczyć problematyki przygotowanego doktoratu. Objętość tekstu wraz z bibliografią powinna zawierać się w granicach od 12 do 15 stron (minimum 20.000, maksimum 25.000 znaków, ze spacjami). Wszystkie teksty będą recenzowane. Na konferencję powinny zostać również przygotowane prezentacje w formie slajdów. Konferencja odbędzie się w siedzibie Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Posiadamy uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinach nauk o zarządzaniu oraz ekonomii, a także uprawnienia doktorskie w dyscyplinie finanse. Prowadzimy studia doktoranckie we wszystkich tych dyscyplinach.

W związku z tym głównymi obszarami tematycznymi konferencji,  będą:

- organizacja,

- kierowanie ludźmi,

- zarządzanie strategiczne,

- marketing,

- zarządzanie zasobami ludzkimi,

- nowoczesne technologie w zarządzaniu,

- ekonomia,

- finanse.

 

 Konferencja jest dofinansowana z dotacji ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Komitet naukowy 

Terminy 

Opłaty 

Plan konferencji 

Zasady przygotowywania tekstów