Limity przyjęć 

Opieka zdrowotna i ubezpieczenia 

  • Opieka zdrowotna

Każdy student, który nie ukończył 26 lat, ma prawo korzystać z opieki medycznej w ramach NFZ (jest ubezpieczony przy rodzicach). Zakres tego ubezpieczenia obejmuje opiekę medyczną lekarza "pierwszego kontaktu" w przychodni rejonowej lub innej, działającej w ramach NFZ, np. Akademickiej Służby Zdrowia. Osoby, które nie mogą być ubezpieczone przy rodzicach, ubezpiecza ALK.

Ponadto, niezależnie od lekarza pierwszego kontaktu, studenci studiów stacjonarnych mają możliwość korzystania z usług medycznych w klinice LUX-MED. Za opiekę medyczną w tych placówkach studenci nie ponoszą odpłatności.  Dokumentem uprawniającym do korzystania z usług medycznych jest aktualna legitymacja studencka. ALK pokrywa koszty wizyt u lekarza internisty oraz koszt badań laboratoryjnych wg skierowania otrzymanego od internisty LUX-MED-u. Koszt wizyt u innych specjalistów nie jest refundowany. Po okazaniu legitymacji studenci mogą korzystać z 10% zniżki.

Studenci ALK mogą korzystać z kliniki LUX-MED w następujących placówkach:

  • ul. Racławicka 132 B (całodobowa), tel. 22/627-00-10
  • ul. Puławska 15, tel. 22/521-51-99
  • ul. Szernera 3, tel. 22/811-29-19
  • ul. Kopernika 30, tel. 22/826-12-36
  • ul. Chmielna 85/87, tel. 22/581-02-20
  • Ubezpieczenie

Akademia Leona Koźmińskiego nie prowadzi programu ubezpieczeń NNW. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków studentów jest ubezpieczeniem indywidualnym i dobrowolnym, zawartym bezpośrednio przez studenta z zakładem ubezpieczeń – bez jakiegokolwiek pośrednictwa uczelni.

Akademia Leona Koźmińskiego jest natomiast objęta ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, związanej z posiadanym mieniem i prowadzoną działalnością ,za szkody rzeczowe  i osobowe na podstawie POLISY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Nr H300217351124.