Executive MBA (w języku polskim i angielskim) 

DYREKTOR PROGRAMU 

 prof. Witold Bielecki 

witoldb@kozminski.edu.pl

Rektor Akademii Leona Koźmińskiego. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, doktor habilitowany Nauk Organizacji i Zarządzania. Kierownik Katedry Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki. Od lat łączy karierę naukową z pracą w biznesie. Zasiadał w radach nadzorczych takich spółek jak: EnergoPlazma. S. A., Bank BGZ, PZU, ZBM Investor S.A., PTR Development S.A.

Autor 3 książek  (Informatyzacja zarządzania, Przedsiębiorczość w wirtualnym środowisku, Narzędziowe wspomaganie zarządzania), ponad 80 artykułów w czasopismach naukowych polskich i zagranicznych, współautor dwóch komputerowych symulacyjnych gier menedżerskich (MANAGER i ADMINIST) i pakietu multimedialnego dla treningu przedsiębiorców. W ramach studiów Executive MBA prowadzi zajęcia z systemów wspomagania decyzji w zarządzaniu.

CO WYRÓŻNIA NASZ PROGRAM  

  


Program posiada trzy najważniejsze akredytacje przyznawane uczelniom biznesowym - EQUIS, AMBA i AACSB.

Są to tak zwane trzy korony, o których zdobycie ubiegają się najlepsze szkoły biznesu. Na świecie jest tylko 58 uczelni, które posiadają wszystkie trzy akredytacje, spośród ok. 11 000. Takie wyróżnienie zobowiązuje i nakłada na nas obowiązek ciągłego doskonalenia się. Dzięki temu pracodawcy zatrudniający absolwentów uczelni, która otrzymała tej klasy akredytacje, mają pewność, że kandydaci posiadają gruntowną wiedzę i umiejętności pozwalające skutecznie realizować powierzone zadania.

KORZYŚCI Z UKOŃCZENIA STUDIÓW MBA 

 • zdobycie pakietu wiedzy dotyczącego aktualnych problemów gospodarczych w skali globalnej
 • uzyskanie przekrojowej wiedzy na temat wszystkich istotnych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstw (strategia w tym międzynarodowa, finanse, marketing, zachowania organizacyjne)
 • pozyskanie wiedzy na temat najnowszych rozwiązań i metodyk funkcjonujących w zarządzaniu organizacjami
 • zdobycie umiejętności tworzenia i kierowania zespołami projektowymi (w tym wdrażania trudnych projektów w organizacjach o różnych kulturach)
 • nabycie umiejętności opracowania i wdrażania strategii według najpopularniejszych i najnowszych metodyk
 • zdobycie umiejętności operowania uniwersalnym językiem menedżerskim, pozwalającym na swobodną komunikację z przedstawicielami wszystkich działów w firmie
 • rozwój umiejętności przywódczych, negocjacyjnych oraz umiejętności wprowadzania i zarządzania zmianą
 • zdobycie wiedzy w zakresie współpracy w środowisku międzykulturowym.

CEL STUDIÓW 

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom nowoczesnej wiedzy z szeroko rozumianej dziedziny zarządzania, która stanowi podstawę do rozwoju praktycznych umiejętności menedżerskich: analizy i opracowania metod rozwiązywania problemów firmy, formułowania strategii rozwojowych, sprawnego podejmowania decyzji, skutecznego negocjowania, komunikowania się oraz współdziałania z innymi. Program studiów umożliwia zapoznanie słuchaczy z ogólnymi warunkami gospodarczymi, kulturowymi, społecznymi oraz politycznymi związanymi z gospodarką regionalną i globalną, w których funkcjonują menedżer i jego firma.

Absolwenci otrzymują dyplom uznawany i ceniony w środowisku kadry kierowniczej i przedsiębiorców, potwierdzający posiadanie wysokich kwalifikacji menedżerskich, sprzyjający dalszej karierze zawodowej.

ADRESACI PROGRAMU 

 • osoby z doświadczeniem menedżerskim na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla
 • właściciele średnich i dużych firm prywatnych
 • osoby aspirujące do najwyższych stanowisk kierowniczych

WARUNKI UKOŃCZENIA  

Studia kończą się napisaniem projektu doradczego dotyczącego rozwiązania konkretnego problemu menedżerskiego. Praca dyplomowa przygotowywana jest w grupach 3-4 osobowych i podlega obronie przed komisją egzaminacyjną. Dodatkowym warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów realizowanych podczas czterech semestrów zajęć. 

ZOBACZ JAK WYGLĄDA OBRONA PROJEKTU DORADCZEGO 

ZOBACZ, JAK WYGLĄDA GRADUACJA MBA (copy 1) 


Kontakt: 
Aneta Małkowska

Menedżer ds. inicjatyw edukacyjnych