Executive MBA (w języku polskim i angielskim) 

DYREKTOR PROGRAMU 

 prof. Witold Bielecki 

witoldb@kozminski.edu.pl

Rektor Akademii Leona Koźmińskiego. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, doktor habilitowany Nauk Organizacji i Zarządzania. Kierownik Katedry Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki. Od lat łączy karierę naukową z pracą w biznesie. Zasiadał w radach nadzorczych takich spółek jak: EnergoPlazma. S. A., Bank BGZ, PZU, ZBM Investor S.A., PTR Development S.A.

Autor 3 książek  (Informatyzacja zarządzania, Przedsiębiorczość w wirtualnym środowisku, Narzędziowe wspomaganie zarządzania), ponad 80 artykułów w czasopismach naukowych polskich i zagranicznych, współautor dwóch komputerowych symulacyjnych gier menedżerskich (MANAGER i ADMINIST) i pakietu multimedialnego dla treningu przedsiębiorców. W ramach studiów Executive MBA prowadzi zajęcia z systemów wspomagania decyzji w zarządzaniu.

CO WYRÓŻNIA NASZ PROGRAM  

 

  

*Sesja połączona z Company visit – wizytą oraz poznaniem strategii i działań operacyjnych dwóch firm. W 2017 roku zwiedzaliśmy zakłady BMW Motorcycles  i Hub: raum


Program posiada trzy najważniejsze akredytacje przyznawane uczelniom biznesowym - EQUIS, AMBA i AACSB.

Są to tak zwane trzy korony, o których zdobycie ubiegają się najlepsze szkoły biznesu. Na świecie jest tylko 58 uczelni, które posiadają wszystkie trzy akredytacje, spośród ok. 11 000. Takie wyróżnienie zobowiązuje i nakłada na nas obowiązek ciągłego doskonalenia się. Dzięki temu pracodawcy zatrudniający absolwentów uczelni, która otrzymała tej klasy akredytacje, mają pewność, że kandydaci posiadają gruntowną wiedzę i umiejętności pozwalające skutecznie realizować powierzone zadania.

KORZYŚCI Z UKOŃCZENIA STUDIÓW MBA 

 • zdobycie pakietu wiedzy dotyczącego aktualnych problemów gospodarczych w skali globalnej
 • uzyskanie przekrojowej wiedzy na temat wszystkich istotnych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstw (strategia w tym międzynarodowa, finanse, marketing, zachowania organizacyjne)
 • pozyskanie wiedzy na temat najnowszych rozwiązań i metodyk funkcjonujących w zarządzaniu organizacjami
 • zdobycie umiejętności tworzenia i kierowania zespołami projektowymi (w tym wdrażania trudnych projektów w organizacjach o różnych kulturach)
 • nabycie umiejętności opracowania i wdrażania strategii według najpopularniejszych i najnowszych metodyk
 • zdobycie umiejętności operowania uniwersalnym językiem menedżerskim, pozwalającym na swobodną komunikację z przedstawicielami wszystkich działów w firmie
 • rozwój umiejętności przywódczych, negocjacyjnych oraz umiejętności wprowadzania i zarządzania zmianą
 • zdobycie wiedzy w zakresie współpracy w środowisku międzykulturowym.

CEL STUDIÓW 

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom nowoczesnej wiedzy z szeroko rozumianej dziedziny zarządzania, która stanowi podstawę do rozwoju praktycznych umiejętności menedżerskich: analizy i opracowania metod rozwiązywania problemów firmy, formułowania strategii rozwojowych, sprawnego podejmowania decyzji, skutecznego negocjowania, komunikowania się oraz współdziałania z innymi. Program studiów umożliwia zapoznanie słuchaczy z ogólnymi warunkami gospodarczymi, kulturowymi, społecznymi oraz politycznymi związanymi z gospodarką regionalną i globalną, w których funkcjonują menedżer i jego firma.

Absolwenci otrzymują dyplom uznawany i ceniony w środowisku kadry kierowniczej i przedsiębiorców, potwierdzający posiadanie wysokich kwalifikacji menedżerskich, sprzyjający dalszej karierze zawodowej.

ADRESACI PROGRAMU 

 • osoby z doświadczeniem menedżerskim na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla
 • właściciele średnich i dużych firm prywatnych
 • osoby aspirujące do najwyższych stanowisk kierowniczych

WARUNKI UKOŃCZENIA  

Studia kończą się napisaniem projektu doradczego dotyczącego rozwiązania konkretnego problemu menedżerskiego. Praca dyplomowa przygotowywana jest w grupach 3-4 osobowych i podlega obronie przed komisją egzaminacyjną. Dodatkowym warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów realizowanych podczas czterech semestrów zajęć. 

DYPLOMY I CERTYFIKATY 

Absolwenci studiów Executive MBA otrzymują:

- świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

- dyplom MBA Akademii Leona Koźmińskiego zawierający 3 najważniejsze akredytacje: AMBA, EQUIS, AACSB

- certyfikat ESCP Europe Business School ukończenia tygodniowego programy - International Management and  Entrepreneurship  

ZOBACZ JAK WYGLĄDA OBRONA PROJEKTU DORADCZEGO 

UROCZYSTA GRADUACJA 


Kontakt: 
Aneta Małkowska

Menedżer ds. inicjatyw edukacyjnych

Kontakt: 
Małgorzata Oświata

Menedżer ds. Marketingu i Rozwoju