Krótkie wyjazdy zagraniczne 

Poza wyjazdami w ramach wymiany, studenci mogą uczestniczyć w dodatkowych przedsięwzięciach międzynarodowych w ramach partnerstwa pomiędzy uczelniami z całego świata. Zachęcamy studentów do takiej aktywności, ponieważ jest to doskonała okazja do zdobycia dodatkowych punktów ECTS, jednoczesnego poszerzenia horyzontów i nawiązania kontaktów.

Poniżej znajdą Państwo aktualną ofertę krótkich programów, kursów oraz szkół międzynarodowych organizowanych przez partnerów ALK.

Georgetown University Summer Workshop - program globalny

Letnie Warsztaty na Georgetown University

14-28 lipca 2018

Pomoc zmarginalizowanym społecznościom Jak innowacja może pomóc zwiększyć dostęp do ochrony zdrowia i edukacji oraz wspierać integrację gospodarczą?

Studenci zainteresowani uczestnictwem w dwutygodniowych multidyscyplinarnych warsztatach, na których omówione zostaną kluczowe czynniki integracji społecznej i gospodarczej mogą już wysyłać swoje zgłoszenia do Georgetown University, który zawarł porozumienie o współpracy w zakresie Gospodarki Społecznej z Banco Santander.  Studenci będą mieli wyjątkową okazję, żeby wysłuchać liderów reprezentujących różne sektory, w tym akademicki, polityczny, non-profit oraz sektor przedsiębiorstw prywatnych, a tym samym, różne perspektywy.  Będą także mogli poznać najnowsze technologiczne rozwiązania w zakresie handlu oraz polityki, których celem jest zwiększenie dostępu do edukacji, służby zdrowia oraz umożliwienie uczestnictwa w gospodarczych aspektach życia społecznego.

 

Dwa główne pola tematyczne seminarium:

1) Jak rewolucja cyfrowa wpływa na zwiększenie dostępu wykluczonych społeczności do różnych możliwości,

2) Rola przedsiębiorstw społecznych w zamykaniu luk, których nie mogą wypełnić firmy z sektora publicznego i prywatnego 

Poza tradycyjnymi wykładami studenci będą mogli także uczestniczyć w interaktywnych i praktycznych zajęciach pokazujących rzeczywiste zastosowanie innowacji.  Spotykając się z naukowcami, praktykami, finansistami oraz twórcami polityk, będą mogli dowiedzieć się więcej na temat stosowanych polityk i praktyk.  Uzupełnieniem nauki będą zajęcia kulturowe, które pozwolą uczestnikom poznać Washington D.C.

 

Każdy z uniwersytetów może nominować dwóch (2) kandydatów.  Kandydaci muszą spełnić następujące kryteria:

·         Być studentami lub absolwentami: nauk społecznych, historii, prawa, studiów biznesowych, technologicznych, inżynierii, informatyki, nauk biomedycznych oraz fizycznych;

·         Znać język angielski w mowie i piśmie na poziomie zaawansowanym (proficiency)

·         W momencie rozpoczęcia warsztatów mieć ukończone 21 lat

·         Spełniać warunki niezbędne do otrzymania wizy turystycznej do Stanów Zjednoczonych

 

Wszelkie koszty warsztatów, w tym koszt zakwaterowania i wyżywienia, pokrywają współpracujące w ramach podpisanego porozumienia Georgetown University oraz Grupa Santander. Student, natomiast, pokrywa koszty przelotu oraz transportu do Georgetown University, a także ubezpieczenia medycznego, którego posiadanie jest obowiązkowe.  Ponadto współpracujące ze sobą uniwersytet i Grupa Santander pomogą studentom w kwestiach logistycznych oraz podczas ubiegania się o wizę i ubezpieczenie medyczne. 

 

Zgłoszenie musi zawierać następujące elementy:

1)      Curriculum Vitae kandydata ze wskazanym aktualnym adresem e-mail oraz poziomem znajomości języka angielskiego,

Opis przebiegu studiów, w tym poprzednich oraz aktualnego etapu wraz z przewidywaną datą ukończenia,

 

2)      Rozprawkę (w języku angielskim) zawierającą do 500 słów na jeden z następujących tematów:

Przed każdą ze społeczności stoją wyzwania dotyczące włączenia społecznego zmarginalizowanych grup,  które mają ograniczony dostęp do służby zdrowia, oświaty oraz gospodarczych aspektów życia społecznego.  Opisz, jakie wyzwanie dotyczące włączenia społecznego dostrzegasz i omów, w jaki sposób należy je podjąć.

 

3)      List polecający w języku angielskim napisany przez jednego z wykładowców, na którego zajęcia uczęszczał kandydat. 

 

Powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF na adres:

socialeconomy@georgetown.edu do 23 lutego 2018r. do godziny 17:00 czasu wschodniego. 

 

Finaliści mogą zostać poproszeni o udział w rozmowie z członkami Komitetu Sterującego Georgetown University Santander przez Skype, która odbędzie się w ostatnich dwóch tygodniach marca.  Komitet wyłoni 24 studentów, którzy wezmą udział w warsztatach. Uczestnicy zostaną poinformowani o decyzji 1 kwietnia 2018 r. drogą mailową.

LUISS Summer Programs + Rotman Trading Competition

Dear Students,

Rotman European Trading Competition: http://retc.luiss.it/ and http://retc.luiss.it/teams/

Fee Amount: EUR 500 per team (four students plus an optional faculty advisor).

Accommodation costs for RETC 2018, including seven meals (Thursday Dinner, Friday Breakfast/Lunch/Dinner, Saturday Breakfast/Lunch/Dinner), will be fully covered by LUISS. Meals will be served at the university canteen (“mensa”). The Gala Dinner will be held at Villa Blanc.


The registration does also include the free-of-charge sharing of electric cars and assisted-pedal bikes. Please see http://retc.luiss.it/vehicle-sharing/.

Registration fee: by the May 20th, 2018 deadline will result in your school’s spot being released.

Summer School Lisbon 2018 - ISCTE Business School, Portugal

Dear Students,

We are happy to announce the 14th edition of the Summer School Lisbon at ISCTE Business School, Lisbon, Portugal.

The Summer School Lisbon 2018 gives students the opportunity to choose between 19 high-quality academic courses allowing them to enhance their skills and knowledge whilst experiencing first hand Portuguese culture, history and language.

The students can also participate in a large variety of extra-curricular activities, including visits in and outside Lisbon, which will make this an unforgettable and enriching experience.

 

Summer School Lisbon 2018 Courses

(3-week and 6 ECTS credits, except where indicated)

June

- Corporate Governance | 3ECTS

- International Organizations | 3 ECTS

Mid-June

- Trends in Digital Marketing

- Entrepreneurial Finance

- Persuasion, Choices and Consumer Behaviour

- Corporate Negotiation and Influence

- Métodos Analíticos no Turismo e na Hospitalidade (taught in PT)

July

- Leadership and Strategic Knowledge

- International Financial Management

- International Tourism and Hospitality Marketing

- Brand Management and Marketing Communications

- Gestão de Marca e Comunicação em Marketing (taught in PT)

Mid-July

- Globalisation and International Business

- Innovation and Creativity in Marketing

- Economic Diplomacy

- Cross Cultural Communication and Negotiation

- Entrepreneurial Marketing

1st to 21st July | Prague

Out of Lisbon

- Management and International Markets

 

Each programme consists of a course worth 6 ECTS (except the two courses mentioned above in June) and have a duration of three weeks.

 

For more detailed information about the programmes, please visit our website http://ibs.iscte-iul.pt/en//?pt=summer-school

We hope our programme is of interest to your students. Attached you can find a poster you can use for information purposes.

In case of any questions or doubts, please feel free to contact us at: short-term.ibs@iscte-iul.pt

IE Graduate Summer School 2018 - IE Business School

Dear Students,

I am pleased to inform you that next July 2018 we will celebrate the fifth edition of the IE Graduate Summer School Program here in Madrid, and as a partner university, we would like to offer your students access to 2 special direct scholarships that cover 40% of the tuition fees.

The IE Graduate Summer School is an intense three-week program taught in English that grants undergraduate students and recent graduates the opportunity to follow courses across a wide range of disciplines taught by top quality faculty of our master programs.

 

During the first week, students will attend workshops to help boost important soft skills such as leadership, public speaking, personal branding or team building. The goal is for them to learn how to work in and manage multicultural teams, become more creative problem solvers and decision makers, and communicate more effectively on a corporate and personal level. The second and third week are designed to give students a well-rounded view of the different areas that make up modern organizations. Students will be able to choose from the following tracks: Entrepreneurship, International Finance, World Politics and Political Risk, Global Legal Professionals and their Challenges, Innovation & Technology, Marketing & Communication.

 

Students will have the opportunity to take part in extracurricular activities to explore more about Spanish culture, as well as visits to companies and law firms. After class and everyday students can take optional Spanish or Chinese classes for one hour a day.

 

The application is free and, by indicating that they are students of an IE Partner University, the scholarship will directly apply. Please be aware that this policy applies on a first-come, first-served basis.

We would love to welcome some of your students this summer and would deeply appreciate if you could inform them of this opportunity. We have marketing materials such as brochures and posters that we could send you to share with your student body. Please let me know to what address I should have them sent in case you are interested.

 

For more information on the program, please visit our website:

www.ie.edu/graduate-summer-school

Summer school at AACSB accredited business school in Croatia

Dear Students,  

Our summer program hosts students from all over the world who are interested in spending three weeks learning and experiencing academic excellence in beautiful Croatia. Last summer we had more than 100 students from 20 countries. 

Apart from the in-class academic program, ZSEM’s international summer school offers a variety of company visits and educational and fun field trips to Croatian coast. A rich social program is also provided through the extensive ZSEM summer buddy program.

 3-week Summer School  (June 25  - July 13) 

·1 or 2 bachelor or master courses ( 16 courses offered)

· Free additional course Croatian Studies

· 9 -15 ECTS

· Tuition Fee: 999 EUR (early bird fee), 1,400 EUR (regular fee)

· Includes weekend excursion to the Croatian coast & organized social activities, full-day excursion to inland Croatia, visits to cultural and business institutions, all study materials, Moodle e-learning access

2-week Finance & Leadership Summer School in Luxembourg (July 16 – July 27, 2018)

· 2 courses Introduction to Corporate Finance and Leading Entrepreneurial Venture

· 12 ECTS

· Tuition Fee: 2800 EUR

· Includes accommodation with breakfast, cultural activities in Luxembourg sightseeing and visit of the north of the country, company visits to PWC, EIB and Cargolux, Big Farewell Dinner, all study materials

2-week ZSEM Football Academy (July 09 - July 20, 2018)

· Sports Management course (5 ECTS) - Understand the business of football covering scouting techniques, football operations, team management, talent evaluation and the tools modern general managers use to get a competitive edge

· Experience the European football in Croatia through professional training at one of the TOP 3 football academies in the world

· Visit Croatian coast – the city of Zadar, Europe’s best destination in 2016

· Tuition Fee: 1500 EUR

Summer Program 2018 - "Liberal Order in Crisis", European University Viadrina

Dear Students,

We would like to remind you that the European University Viadrina in Frankfurt (Oder), Germany is going to host its well-known summer program again in 2018.

After recent elections and political developments in Europe, the US and South America we decided this year to host a program regarding

The Liberal Order in Crisis: Authoritarian, Radical, and Populist Challenges to Democracy in Europe,

Because the current European order seems to be under siege. Its historically established normative foundations are challenged by various radical parties and movements. Some even fear that the historical lesson-learned that peace in Europe and beyond presupposes deep political and legal integration among the EU’s member states is giving way to the lure of nationalism and parochialism. How significant are these processes in Europe of today? Are we observing processes that are similar in kind to populist authoritarianism in the US, Russia and Turkey?

Courses offered:      

 • Comparative Analysis of Recent Challenges in Europe
 • The Radical Right in Europe: A New Wave of Regime Change?
 • The Fall of European Orders from the Roman Empire Until Today
 • Comparative Constitutional Populism         
 • Concepts of Populism and Radicalism

Due to the very positive feedback from previous participants coming from Finland, Singapore, the US and South America we are glad to announce an additional program with a number of business courses.

 • European Economics
 • Corporate Finance
 • Intercultural Management Training
 • Latin-American Case Studies
 • International Marketing

Quick facts:

Where?    European University Viadrina (Frankfurt/Oder, Germany)

When?      May 30  - July 13, 2018 (6 weeks)

Who?        undergraduate students in European Studies, Global Studies, History, Social Studies, Cultural Studies, Business Administration & Economics

Deadline for the online application at the Viadrina: March 13, 2018

The participation fee of 1970,00€ includes accommodation in single self-study bedrooms, 2 courses, lunch on weekdays, cultural visits, social events, access to university facilities (library, computer and study rooms), public transportation within Frankfurt (Oder), official certificate & transcript of records, transactions costs and taxes.

* Tuition fee (400,00€) waived for students from partner institutions

* Students can choose from 10 courses, which are held in English, syllabi available on our website, each worth 6 ECTS.

 

More information on our website: www.europa-uni.de/summer-program18

BI Summer Programme 2018 - New MSc Course in Digital Transformation

Dear Students,

We are excited to announce that we are launching an additional course as part of our summer School.

Some facts about the new course:
Course title: Digital Transformation - Applying Social Network Analysis
Course load/ Credits: 6 ECTS
Course dates: 25th June – 6th July 2018
Application deadline: 1 April 2018

Read the course outline here!

Included in the International Summer Programme:
• Significant exposure to Norwegian companies through guest lectures and company visits
• Lectures by highly qualified BI faculty members
• Social and cultural activities which add to an unforgettable summer – including sightseeing, hiking, BBQs, Norwegian traditions and more

Further information and online application: www.bi.edu/summer

Students from partner universities receive a 30% tuition fee reduction. We do not accept nominations from partner universities for this programme, hence we do not provide a tuition waiver.

We would be very grateful if you could make this information available to your students and staff.
If you should have any additional queries, please feel free to contact Ouafa Abarkach at summer@bi.no.

2018 Konkuk University International Summer Program

Dear Students,

Konkuk University would like to announce 2018 International Summer Program (ISP), which is a two-to-four-week-long program that offers a great opportunity for students wishing to learn about Korea and experience its culture. By limiting the number of participants, we are able to provide tailored support to our students, including airport pick-up, dormitory check-in, and optional daily extracurricular activities in addition to the small classes. I have attached the 2018 International Summer Program brochure for your review and more information will be available on the program’s website: summer.konkuk.ac.kr starting from early February. Highlights of the program include:

 

 • Option to choose from two sessions Session I during July 2-27 and Session II during July 2-13
 • Course or seminar offerings in Korean language, history, culture, and business
 • Guaranteed on-campus housing
 • Field trips and various cultural programs
 • Support from 11 Konkuk Student Buddies

 

Session I Academic track is a four-week-long summer program designed for international students wishing to learn about Korea academically. During the program, students also can participate in three field trips in and out of Seoul and there is no extra charge for the field trips.

Session II Cultural track is a two-week-long Korean language and cultural program. Not only Korean language classes but special academic seminars, exciting cultural excursions and a field trip are included in this intensive program.

The application period is from February 1 to May 15. We look forward to having opportunities to see your excellent students here in this summer of 2018!

Should you or your students have any questions, please feel free to contact us at intl_programs@konkuk.ac.kr.

Applications open for NTU Global Summer School 2018 9 July – 3 August

Dear Students,


Thank you for your interest in our Global Summer School (GSS). We hope you found the information we sent last year useful. Here we have provided some more detailed information for you to share with your students.

What is in it for your students?

Our third annual Global Summer School is looking to be the biggest yet, with more courses and a more exciting social programme in place.

The two to four week credit bearing courses include creative art, design, and architecture courses, practical social sciences and journalism courses, and courses concentrating on business and law. After the programme your students will receive a transcript and a certificate of participation.

Students are encouraged to combine two two-week courses so they can make the most of their programme and stay with us for four weeks, enabling them to experience the best of NTU, Nottingham and the UK.

We're appointing our own Student Buddies, who will be in touch with your students even before they arrive. They will offer friendship and support throughout the programme and some of them will even study on the same courses. The Buddies are invaluable in making sure the summer school students settle in and get to know the University and the city.

We've built in social activities and a trip to at least one other UK city, so students have plenty of opportunities to meet other students from around the world, explore the surroundings and make the most of their time with us.

Prices start from £975 for a two-week course tuition and the deadline to apply is now on 18 June 2018 to allow students more time to decide. We also offer 10% tuition fee discount to your students until the application deadline.

Additional discounts and package deals are available for groups of 6 or more students. 

Please share this information with the students who may be interested and feel free to visit our website or email globalsummer@ntu.ac.uk any time for more information about the programme and packages.

We look forward to welcoming your students to Nottingham Trent University in the summer!

SMU Global Summer Programme 2018

Dear Partner,

Greetings from Singapore Management University (SMU) International Office!

We would like to invite your students to participate in the SMU Global Summer Programme (GSP) 2018 which will be held from 2 to 27 July 2018 (four weeks). We sincerely hope to deepen our relationship with your university through strengthening student mobility between our universities. One possible avenue to do so would be through our summer programmes.

SMU Global Summer Programme 2018 – Asian Insights

·         Since GSP’s inception in 2015, we have received positive feedback for its courses and suite of activities ranging from company visits, ‘wine and cheese’ talks, networking sessions with industry leaders and social/cultural activities. The programme has grown to over 170 students from 33 nationalities in its third run in 2017. Moving forward, the 2018 programme will offer your students new insights and perspectives on trends and developments in Asia.

·         For more details, please refer to our website www.smu.edu.sg/SummerProgramme.

Applications

·         The application period for the programme is from now until 30 March 2018.

Courses

·         Students may apply for one or two courses.

·         For each course, there will be three lessons per week for a total of four weeks.

 

#

Course Title

1

Asian Family Businesses

2

Asia Pacific Business

3

Capital Markets in China

4

Economics of Ageing in Asia

5

Global Mega Trends: Opportunities & Challenges in Asia

6

Innovations for Asia’s Smart Cities

7

Managing Customer Relations with Analytics: Asian Insights

8

People/Places/Practices - The Changing Art World in Asia

9

Religions in Asia

10

Smart Healthcare in Asia

11

Social Innovation and Entrepreneurship in Asia

12

The Law and Information Technology in Asia

 

GSP 2018 Course Fees

·         As your university is a valued partner of SMU, we would like to offer the following two tiers of special rates for your students.

 

 

Administrative Matters

·         We hope you could share our attached brochure with all your students. An email template is also attached for your consideration and use, to reach out to your students.

·         Additionally, we have also attached a one-page GSP 2018 information sheet, in the event that you need to print this out for publicity purposes.

·         Should you have any queries about the programme or require hardcopies of the GSP brochure, please contact Mr LIM Tau Wee at twlim@smu.edu.sg or Mr WAN Xiang Un at xuwan@smu.edu.sg.

·         We welcome your students to contact us at smusummer@smu.edu.sg.

TBS Summer School Programs 2018

Dear Students, 

To start off the year, we are delighted to be sending you information regarding the Toulouse Business School Summer School Programs 2018!

 

TBS will be offering four different Summer School programs in 2018 :

 • Single Summer School – TBS Toulouse campus – 7th – 27th June 2018
 • Single Summer School – TBS Barcelona campus – 2nd – 20th July 2018
 • Joint Summer School – TBS Toulouse & Barcelona campuses – 7th June – 20th July 2018
 • Joint Summer School – TBS Toulouse & University of Ljubljana – 7th June – 20th July 2018

 

TBS’s Summer School programs allow students to earn credits towards their degree through a wide choice of subjects at undergraduate and master levels, whilst discovering Europe and having a unique international and cultural experience.

 

The modules we’re offering in Toulouse in 2018 are:

UNDERGRADUATE LEVEL:

· Strategic Marketing - Luxury Marketing & Branding Trends in France and Europe

· International Marketing : Focus on Europe & France

· International Banking & Finance

· Managing Innovation, A European Approach

· Cross-Cultural Management & Leadership in International Business

· International Human Resource Management

· Business Strategy in Europe

· Big Data & Marketing Analytics

MASTER LEVEL:

· Digital Marketing Integrating Social Media: The Case of France

· Corporate Finance

· Corporate Leadership & Governance

· European and International Business Strategies

 

A wide selection of social and cultural activities is organized for students to discover the region, get to know each other, and enjoy themselves.

Applications open on Monday 22nd January!

Tuition Fees are from 1200€ for the Single Toulouse Summer School and 2100€ for the Joint Summer Schools.

 

Early Bird Registration Deadline: 25 March 2018

Final Registration Deadline: 20 April 20178

 

For more detailed information about the program, visit our website:  http://www.tbs-education.fr/en/Summer-school and see here to watch our new promotional video: https://www.youtube.com/watch?v=LC2ZQISo-eo.  

University of Mannheim Summer School 2018

Dear Students,
 
It is our pleasure to inform you that the University of Mannheim’s new summer school website is now online. It is been optimized for smartphones, and the new texts are short and vivid. The site also features new photos as well as statements from former participants. But most importantly it contains all information on our program offer in 2018!

Our Summer School  combines “Campus, Companies, and Culture” in a unique way and will take place from 24 June until 17 July 2018. This is an outstanding opportunity for your graduate and advanced undergraduate students to gain an international learning experience at the Business School of the University of Mannheim – Germany’s best-ranked business school.

 

Students may choose from three independent modules which take place one after another. Each module deals with one specific business topic:

 1. Understanding the German Economy (24 June - 03 July 2018)
 2. Global Marketing (01 - 10 July 2018)
 3. Digital Entrepreneurship (08 - 17 July 2018)

Lectures are combined with company visits and discussions with experienced practitioners. Cultural activities and the interaction with participants from diverse backgrounds complete the learning experience and contribute to the participants’ personal development.

 

Online application will be open from February 1 until April 15.
 
We would be very grateful if you could inform your students about this opportunity and refer them to our website for further information

¡Vive Mexico Spanish Program in Merida 2018!

Dear Students,

We would like to invite you to take part in ¡Vive Mexico Spanish Program 2018! for international students. This program will be held in Merida, Yucatan during Summer 2018, from July 2 to July 20.

The 3 weeks Spanish program provides more than 45 hours of interactive classroom experience with a certified Spanish coach and more than 50 hours of cultural activities inside and outside the classroom. Throughout the program students will learn about Mexico's culture, food, symbols and traditions.

The price of the program is 1.500 USD. We have a preferential price of 1.400 USD for students from our Partner Universities.

 

The program includes:

 * Spanish Course

 * Cultural activities in Merida

 * Special Trips

 * Residence

 * Airport reception Service

 * Transfers

 * 2 meals per day

 

It does not include:

 * Flights

 * International Insurance

 * Dinner

 * Personal expenses

http://www.ebc.mx/spanishprogram

 

2 SUMMER PROGRAMMES IN JUNE 2018 at Rennes School of Business - France

Dear Students,

Greetings from Rennes School of Business and Happy New Year 2018!

We are glad to introduce our two Summer Programmes taking place in June 2018.

- International Strategic Management : May 31st – June 8th

- Corporate Social Responsibility : June 12th – June 22nd

These Programmes offer 10 days intensive academic and professional courses taught in English by a team of multicultural professors from Rennes School of Business.

They are a unique opportunity for both final year undergraduate and postgraduate students from around the world to improve their knowledge and expertise in International Strategic Management and/ or Corporate Social Responsibility. They also offer a chance to make new friends and contacts around the world.

Assessment will take place throughout the course and successful students will be awarded 6 ECTS (3 US credits) per programme.

All information are on our website: https://www.rennes-sb.com/programmes/summer-programmes/ (The brochure will be available in the coming weeks.)

Tuition fees can be waived in the framework of our exchange agreement if there is an imbalance (if Rennes School of Business has sent more student to your institution than you). The ratio is : 3 students in Summer programme equal 1 semester slot (exchange) in the partnership agreements with our partner universities. All other costs – accommodation, meals, transportation and cultural visits are at the student’s expense.

Since the first Summer Programme in 2009, more than 310 students from different international universities have already participated: Argentina, Australia, Brazil, Canada, China, Colombia, Denmark, Dominican Republic, Egypt, Finland, Germany, India, Ireland, Japan, Kuweit, Lithuania, Mexico, Russia, South Africa, Taiwan, Thailand, UAE, UK, USA, …

Summer course "The European system of human righhts protection", 9 - 20 July 2018

Dear Students,

The Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder), Germany conducts the 20th Summer Course "The European System of Human Rights Protection", 9 - 20 July 2018, at the Faculty of Law.

This Summer Course, held in English, will deal in detail specifically with the European system of human rights protection. Although there are numerous summer courses and other special study programs within Europe on human rights protection, this course provides an integrated treatment of the various European systems and of specifically European issues of human rights protection.

The other participants are the Universities of Poznan (Poland), Wales Aberystwyth and Lancaster (United Kingdom), Rotterdam and Utrecht (Netherlands), Barcelona (Spain), Ljubljana and Maribor (Slovenia), Salzburg (Austria), Malta, and the German Red Cross.


We will provide 10 ECTS (European Credit Transfer System) Points for the participation at our Summer Course.

The total fee for the program is 490 EURO. This charge includes:
- full tuition costs;
- accommodation for full period of the program;
- all meals (breakfast, lunch, dinner).

Students can apply for a scholarship, which will be offered by the German Academic Exchange Service (DAAD).

For more information on the Summer Course and on the application procedure please visit our homepage:

http://www.rewi.europa-uni.de/hrcourse

If you any questions, please contact us: jursok@europa-uni.de  

Corvinus Summer School 2018 - Society, Economics and Business - A Central and Eastern European Perspective - 2-13 July 2018

Dear Students,

The Corvinus Summer School 2018 - Society, Economics and Business - A Central and Eastern European Perspective has been announced.

The program includes 4 optional courses:

 • Global Economy and Trade in Central and Eastern Europe
 • Doing Business in Central and Eastern Europe
 • Regional Development in Central and Eastern Europe
 • Public and Private Management Challenges in practical approach

Please note that students coming from Corvinus partner schools have a special discount.

The Extra Early-bird registration deadline is 31st January 2018.

It would be much appreciated, if you could share this information with your students and place it on your university web / facebook page.

For further information, please visit: http://www.uni-corvinus.hu/summerschool

Kedge International Summer Schools and Short Term Programmes

Dear Students,

Kedge Business School would like to invite you to take part in International Summer School 2018.  I’d also welcome you to take a look at our Kedge Summer School Website, which of course has all the relevant info, and  Kedge International Summer School Video to any who may be interested.

More information: brochure, presentation

Premium Summer School - Kedge Ferrandi Paris

Dear Students,

Please find attached the presentation and e brochure for our Premium Summer Programme in partnership with FERRANDI Paris.

This premium programme will be limited to only 24 students and is catered to more experienced (Master and above) students on fee paying basis, whereas the other programmes I detailed in my earlier message are all open on tuition-free exchange.

Solvay Summer School 2018

Dear Students,

 

Have you ever wondered what it is like to attend a summer school? The new edition of the Solvay Summer School is here! It will be held from August 17th until August 26th 2018. It is an amazing opportunity for students to learn about Entrepreneurship, Economics & Finance, Business Law and to discover the beautiful city of Brussels! 

 

The program allows students from all around the world to discover the heart of Europe, Brussels, while building up an international network. Aside from the learning experience, it is important to mention that the Solvay Summer School is organized by students for students.

 

Need more information? Check our website, Facebook page or our brand new brochure

Interested? Apply now to enjoy the early bird discount of up to €90 off and, if you are a member of partner university, you can benefit from an other €65 discount. https://solvay.us11.list-manage.com/track/click?u=1c8ca06cea48ab57e1ced9a6a&id=4c4732d2d8&e=490eff3ce5

International Summer Program, Merida Mexico 2018 @EBC

Dear Students,

 

Escuela Bancaria y Comercial in Mexico is pleased to announce its first international Summer Program in Merida, Yucatan. This fun and formative program is designed for students who want to have a multicultural experience combined with an intense academic Spanish language program.

In this 3-week program students will learn the language through Mexico’s traditions, cuisine, history and culture. With over 40 hours of in-class lectures at our new EBC Merida Campus students will learn the foundations of this romance language. The rest of the time, students will experience dozens of cultural activities that blend Mayan culture, unimaginable nature and multicultural student life.

 

When: July 2 to July 20, 2018

Where:  EBC Merida Campus, Merida City, Yucatan Peninsula.

 

The program includes:

- Spanish course

- Cultural activities in Merida

- Day Trips in the Yucatan Peninsula

- Accommodation

- Airport pickup service

- 2 meals per day (Monday to Friday)

- Welcome Kit

- Farewell party

Not Included:

- Airline tickets

- International Medical Insurance

- Dinners

- Personal expenses

 

Tuition:

· Regular Price: $1,500

· Partner University: $1,400

 

We believe this new program will spark a new desire for new and rich learning experiences in Mexico. We hope you can share this great opportunity with your students interested and they can apply before May 26, 2018.  

 

Do not forget to visit the program’s website:

ebc.mx/spanishprogram

5 Weeks Summer Study in Hong Kong - HKBU Summer Programme 2018

Dear Students,

Greetings from Hong Kong Baptist University!

Following previous years’ success, we are going to organize our English-taught, credit-bearing HKBU Summer Programme 2018.  The programme will run for a five-week period from 3 July to 3 August.

 

Altogether, more than 30 courses will be offered in the areas of Business, Communication, Economics, English, Film, Finance, History, Journalism, Marketing, Religion, Science and Sociology.  Prospective summer exchange students can enjoy a wide selection of courses offered and should have an easy time finding courses that they would like to study.

Since this is a summer exchange programme, we will be interested in having students enrolled as exchange students.  That means we will waive the tuition charges for the enrolled students, but will use the exchange numbers to offset the number of students that we will send out from HKBU as exchange students during the regular semester of studies.  The formula we will use is that if two students that you will send in the summer to study on our campus for two courses for a total of six credit hours each, that will be counted as equivalent to providing space for an HKBU student to be sent back for a whole semester of study at your institution later.  This summer exchange programme model will be a relatively low-cost alternative for students who are otherwise not available to join the regular exchange programme for various reasons.

Another nice feature about this programme is that we will have business visits and cultural activities built into the programme.  Not only will students take regular credit-bearing courses on our campus, they can learn about the culture and business aspects of what Hong Kong can offer.  And, the highlight of these activities is the chance to visit Macao scheduled midway through the one-month long programme.

An integrated classroom will maximize the opportunities for students to learn cross-culturally.  Local students, Mainland students and international students will enroll and be integrated in these summer classrooms.  Students in the programme will have the opportunity to learn different perspectives on the subject matter from one another inside these classrooms.  Mixed groups of students will also be staying in on-campus residence halls to facilitate more interaction.

I invite you to check out this summer exchange programme.  Application is due on 9 April 2018 (Monday).  As this will be part of our exchange programme arrangement, no tuition fees will be charged and so the costs for students to join this programme are substantially reduced.  Since the numbers will be charged towards the exchange balance, we will only accept interested students’ applications through your office with proper endorsement on their applications from your office.

This URL also provides all the details online https://intl.hkbu.edu.hk/summer-programmes/hkbu-summer-programme.  Meanwhile, if I can help answer any questions that you may have regarding this programme, please do not hesitate to contact us at summerprog@hkbu.edu.hk.

 

IESEG Summer programs in Paris - Applications open

Dear Students,

Greetings from Paris and IESEG School of Management!

I am pleased to inform you that applications are now open for both of the IESEG Summer programs. After a very successful edition in July 2017 with 120 participants from 26 countries, we are now looking forward for an even more exciting Summer 2018!

You will find below an information on the two summer opportunities which we will be offering in July 2018:

1)      IESEG International Summer Academy (July 1-27) focuses on Global Business and Management and awards up to 12 ECTS. Students from all over the world with very diverse academic backgrounds enjoy every year IESEG’s academic excellence and French “art de vivre”. I am happy to confirm that your students will automatically benefit a 10% partner discount on the total program fee. Therefore the total program fee would be only 2871 euros (instead of 3190 euros) for the full program of 5 courses (72 contact hours, 8 ECTS) , an intensive French language course (30 contact hours, 4 ECTS), accommodation in single room, extracurricular activities etc. And 2385 euros (instead of 2650 euros) for students who do not want to sign up for the French language course.

 

2)      International Fashion Business Summer Program (July 1-15) provides students with basic knowledge in all of the key areas associated with the fashion business including brand development and positioning, digital marketing, retail, advertising, and consumer behavior. The fee for this program is 2160 euros (instead of 2400) including courses, company visits and activities, as well as accommodation in single room and a public transportation pass.

Please note that in case you send 10 or more students we remove the administrative fee for each student and we offer the accommodation during one week for a coordinator from your university.

Nottingham Trent University Global Summer School 2018

Dear Students,

We would like to share some information with you about our 2018 Global Summer School (9th July - 3rd August), which is perfect for students who want to experience the best of teaching, international student experience, and the UK.

 

What does it include?
 

- a variety of 2 – 4 week credit bearing courses offering innovative ways of learning;

 

- a fun social programme and sightseeing activities in Nottingham and visits to other UK cities;

- optional accommodation designed especially for international students; and support of NTU Student Buddies and a dedicated coordinator.

Prices start from £990 for a two-week course tuition and the deadline to apply is 1 May 2018.

Discounts and package deals are available for groups of 6 or more students. 

Please share this information with the students who may be interested and feel free to visit our website or email globalsummer@ntu.ac.uk any time for more information about the programme and packages.

JUFE's 2018 International Summer School

2018International Summer School


Jiangxi University of Finance and Economics


- Time
From June 10th(Sunday) to June 23th(Saturday), 2018


- Quotas
At most 3 students for each partner university


- Expenses
1. JUFE funds this program. Each student only needs to pay 1,500RMB to cover off-campus expenses such as visiting tickets, off-campus meals, and hotel accommodation.
2. The round trip tickets between Nanchang city and home country should be bornebystudents.
- Members
10 students from JUFE;30 students from partner universities of JUFE


- ApplicationDeadline
Please hand in the APPLICATION FORM before March30th, 2018 

Contact Us
Coordinator: Jane HU, Office of International Cooperation and Exchange, JUFE
Tel:+8679183816369/ +8679183807960 Fax:+8679183807960
Email:studyatjufe2@qq.co