Rankingi 

RANKINGI "FINANCIAL TIMES" 

POCZWÓRNY SUKCES AKADEMII LEONA KOŹMIŃSKIEGO

Od roku 2009 nasza uczelnia znajduje się w prestiżowych rankingach edukacyjnych dziennika "Financial Times". Według klasyfikacji "FT" Akademia Leona Koźmińskiego jest najlepszą uczelnią biznesową w Europie Środkowo-Wschodniej. 

European Business Schools Ranking 2016 - uczelnie z Europy Środkowo-Wschodniej:

  • Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa - 45 miejsce
  • St. Petersburg State University Graduate School of Management - 64 miejsce
  • Corvinus University, Budapeszt - 82 miejsce
  • SGH, Warszawa - 83 miejsce
  • University of Economics, Praga - 88 miejsce

Więcej informacji

Również w zestawieniu najlepszych na świecie programów magisterskich z zarządzania, a także z finansów plasujemy się najwyżej ze wszystkich uczelni w naszym regionie. 

Global Masters in Management Ranking 2016 - uczelnie z Europy Środkowej:

  • Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa - 42 miejsce
  • Corvinus University, Budapeszt - 70 miejsce
  • SGH, Warszawa - 73 miejsce
  • University of Economics, Praga - 81 miejsce

Więcej informacji

W rankingu Global Masters in Finance 2016 Akademia Leona Koźmińskiego zajęła 18. miejsce na świecie - ALK znalazła się w rankingu jako jedyna uczelnia z Polski.

Więcej informacji

Ponadto program Executive MBA Akademii Koźmińskiego w latach 2009-2010 i 2012-2016 - jako jedynej uczelni z Polski - znalazł się wśród 100 najlepszych na świecie. W 2016 r. w rankingu Global EMBA znalazł się na 72 miejscu.

Więcej informacji

Główne kryteria rankingowe to: odsetek zagranicznych wykładowców, odsetek kadry ze stopniem doktora oraz zarobki absolwentów i wzrost ich płac w trzy lata po ukończeniu studiów. 

Pozycja ALK w rankingach "Financial Times"

RANKING "PERSPEKTYW" - UCZELNIE AKADEMICKIE 

1 MIEJSCE OD 17 LAT
W roku 2016 Akademia Leona Koźmińskiego po raz siedemnasty zajęła PIERWSZE MIEJSCE wśród niepublicznych uczelni magisterskich w rankingu edukacyjnym magazynu edukacyjnego „Perspektywy”. Do 2013 r. partnerem rankingu był dziennik "Rzeczpospolita", który zastąpiła obecnie "Gazeta Prawna".

O zwycięstwie zdecydowały przede wszystkim posiadane akredytacje, własna baza dydaktyczna oraz umiędzynarodowienie. ALK jest najbardziej umiędzynarodowioną uczelnią w Polsce.

Więcej informacji

RANKING TYGODNIKA "WPROST" - PRESTIŻ WŚRÓD PRACODAWCÓW 

1 MIEJSCE W  NAJSTARSZYM RANKINGU W POLSCE
W rankingu szkół wyższych, przygotowywanym przez tygodnik „Wprost”, Akademia Leona Koźmińskiego od roku 1998 do 2011 zajmowała PIERWSZE MIEJSCE wśród uczelni niepublicznych. Kryteriami oceny była jakość kształcenia, perspektywy rozwoju kariery zawodowej absolwentów i osiągnięcia kadry dydaktycznej.

Od roku 2013 redakcja "Wprost" przyjęła nowe zasady przygotowywania rankingu. Powstaje on na podstawie ankiet rozsyłanych do 500 największych firm w Polsce. Pracodawcy odpowiadają na pytanie, absolwentów których uczelni zatrudniają lub najchętniej by zatrudnili. ALK w 2015 r. po raz trzeci zajęła w tym zestawieniu wśród uczelni niepublicznych 1 miejsce.

Więcej informacji

"Wprost" pyta także pracodawców o najlepsze programy MBA. W zestawieniu z 2015 r. zwyciężył program Executive MBA Akademii Leona Koźmińskiego.

Więcej informacji

AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO W RANKINGACH KRAJOWYCH