Pracownicy 

Poszukujemy pracownika naukowego 

Poszukujemy pracownika administracyjnego ➔

ADIUNKT do Katedry Finansów 

Nr ref.: BSP/6/18

Wymagania wobec Kandydata:
•    znajomość języka angielskiego na poziomie C1/C2, określonym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego,
•    udokumentowane doświadczenie w pracy naukowej,
•    opublikowane prace naukowe w krajowych i międzynarodowych czasopismach naukowych,
•    motywacja do prowadzenia pracy naukowej i dalszego rozwoju naukowego,
•    gotowość do podejmowania zadań organizacyjnych,
•    doświadczenie w środowisku międzynarodowym,
•    samodzielność myślenia, kreatywność, chęć podejmowania wyzwań naukowych i organizacyjnych,
•    udokumentowane doświadczenie dydaktyczne,
•    dodatkowym atutem w zatrudnieniu będzie doświadczenie zawodowe w pracy doradczej lub na stanowiskach związanych z finansami przedsiębiorstw.

Zadania wykonywane na stanowisku:
•    prowadzenie zajęć dydaktycznych, zgodnie z wymiarem godzin dydaktycznych przypisanych do danego stanowiska w roku akademickim, w tym prowadzenie zajęć w języku angielskim,
•    prowadzenie prac badawczych w ustalonym z Kierownikiem Katedry obszarze naukowym,
•    wykonywanie zadań administracyjnych określonych przez Kierownika Katedry.

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego, wykazu publikacji z obszaru zainteresowań badawczych, odpisu dyplomu, opisu planów badawczych na najbliższe trzy lata, certyfikatu językowego lub zaświadczenia o znajomości języka angielskiego,  załączonego formularza aplikacyjnego  ( do pobrania ze strony:
www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Dokumenty/Pracownicy/Druki_do_zatrudnienia/FORMULARZ_APLIKACYJNY.doc )

do dnia 10.06. 2018 roku:
Biuro Spraw Pracowniczych
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
kadry_rekrutacja@kozminski.edu.pl

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie http://www.kozminski.edu.pl/index.php?id=12534

W tytule należy podać nr ref.: BSP/17/18. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Dokumenty, nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.

ASYSTENT/ADIUNKT do Katedry Teorii, Filozofii i Historii Prawa 

nr ref.: BSP/16/18

Wymagania wobec Kandydata:
•    tytuł zawodowy magistra nauk prawych,
•    tytuł zawodowy co najmniej licencjata z filozofii,
•    ukończona aplikacja i zdany prawniczy egzamin zawodowy,
•    dla adiunkta: stopień naukowy doktora nauk prawnych (praca doktorska z zakresu teorii i filozofii prawa),
•    zainteresowania naukowe w zakresie  teorii i filozofii prawa, w tym zwłaszcza:  metodologii nauk prawnych,
•    silna motywacja do prowadzenia pracy naukowo-badawczej,
•    dorobek naukowy z zakresu teorii i filozofii prawa,
•    zainteresowanie pracą naukową prowadzoną w ramach działalności naukowo-badawczej  Katedry oraz uzyskaniem w przyszłości stopnia naukowego doktora habilitowanego,
•    doświadczenie w pracy naukowo-dydaktycznej,
•    znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie C1, określonym zgodnie
z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego; kompetencje językowe umożliwiające prowadzenie zajęć dla studentów w języku angielskim,
•    komunikatywność, odporność na stres, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole.

Zadania wykonywane na stanowisku:
•    praca w pełnym wymiarze godzin przewidzianych dla stanowiska,
•    prowadzenie prac naukowo - badawczych w ustalonym z Kierownikiem Katedry obszarze naukowym,
•    uczestniczenie we wskazanych przez Kierownika Katedry zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez pracowników Katedry,
•    wykonywanie zadań administracyjnych określonych przez Kierownika Katedry.

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego, wykazu dorobku naukowego, odpisu dyplomu, pisemnej koncepcji badań naukowych z jasnym określeniem problematyki badawczej, certyfikatu językowego lub zaświadczenia o znajomości języka angielskiego, załączonego formularza aplikacyjnego (do pobrania ze strony:
www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Dokumenty/Pracownicy/Druki_do_zatrudnienia/FORMULARZ_APLIKACYJNY.doc ) do dnia 10 czerwca 2018 r., na adres:
Biuro Spraw Pracowniczych
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
kadry_rekrutacja@kozminski.edu.pl

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie http://www.kozminski.edu.pl/index.php?id=12534Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Dokumenty, nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.

KOZMINSKI UNIVERSITY is currently in the process of filling four OPEN RANK positions in the MINDS (Management In Networked and Digital Societies) Department 

The four positions we are seeking to fill are in the fields of:
-    Big Data and AI in Management,
-    Business IT,
-    Data Science and Digital Sociology,
-    HR and Cross-Cultural Management (with data science research experience).

The candidates should specify if they are applying for a position of:

-    research and teaching assistant (asystent),
-    assistant professor (adiunkt),
-    associate professor (profesor nadzwyczajny), or
-    full professor (profesor zwyczajny).

About you:
A successful candidate should have a strong academic record matching the position they are applying for. In the case of an associate and full professor ranks, a strong publication record in the JCR-listed journals and the leading academic publishers, as well as proven successful grant applications track are expected.
Fluency in Polish is not a requirement, but in the long run can be useful. If you do not speak Polish, we would certainly hope that you will be willing to learn it. Other things we value and may prioritize include:
-    extended experience from abroad,
-    experience in teaching,
-    combined educational background from different fields,
-    strong academic orientation,
-    good presentation and teaching skills,
-    documented academic interests related to computational social sciences,
-    fluency in programming languages and/or data scraping and mining tools,
-    fluency in data analysis and modeling software.

We do not restrict the background of candidates to a particular field, as we believe that good research can be inspired and developed from different angles. However, we understand that the position may appeal particularly to people doing research in management, management science, data science, digital sociology, econometrics, computer science, information science, or digital humanities.
For these positions we are seeking people apt in quantitative and big data approaches, although we are not excluding candidates with a strong qualitative background.

Specific requirements:

1. For the position in Big Data and AI in Management:
Fluency in more than one programming language, good command of the Big Data architecture and cloud computing, an ability to model data structure, no-SQL and SQL data analysis.
Courses to teach: Python, Big Data and algorithms, Machine learning.

2. For the position in Business IT:
IT projects management experience, command of the Big Data architecture and cloud computing, good command of business IT problems, good understanding of open-source business environment.
Courses to teach: Business IT, Network society, Management in e-economy, Open collaboration, AI in business, Open-source management

3. For the position in Data Science and Digital Sociology:
Good command of model data structuring, experience in social network analysis. Additionally desirable: an ability to write own bots and scrapers, good command of open source solutions, financial data mining experience.
Courses to teach: Data processing in the cloud, Methods of data visualization and reporting, using MO and Tableau, Financial data mining, Internet data scraping, Social Network Analysis.

This position is going to be filled in collaboration with the Finance Department and some interest in the topics related to financial analysis may be of additional value.

4. For the position in HR and Cross-Cultural Management (with a desired data science research experience):

Good command of cross-cultural issues and organizational culture. Experience in data science or in digital sociology desirable.
Courses to teach: industrial relations and HR Management, Introduction to International Management, Cross-Cultural Management.

About the department:

MINDS Department is a highly informal, relatively young team of researchers. We follow participative decision-making principles and, if invited for an interview, you can expect being interviewed and evaluated by all members of the team, irrespective of the rank you are applying for.
We put great emphasis on internationalization and high academic standards. Over the last five years, MINDS Department faculty have gone on one-year research stays to Harvard University, Massachusetts Institute of Technology, Cornell University, University of California Berkeley, or New York University, among others. We regularly publish in JCR-listed journals, and publish books in the leading academic presses (e.g. Stanford University Press, MIT Press, Palgrave, Edward Elgar, Ashgate, Routledge).
Some of us are social movements activists (and e.g. serve on the Board of Trustees of Wikimedia Foundation or are engaged in the city movements), some are involved in the start-up culture (mentoring, seed funds, developing own businesses, etc.), and we generally value bringing a diverse experience to the table.

We believe that research should be stellar solid and of high quality, but that it also should be fun. We offer flexibility, a lot of independence, and a friendly working culture.
MINDS Department is closely linked with NeRDS (New Research on Digital Societies) group, which participates in the international Network of Centers.

About the university:
Kozminski University (KU) is a non-public, non-profit business school. Since 1998, KU has consistently been ranked as the best non-public business school in Poland’s annual rankings of private schools of management. KU’s continuous self-improvement and its striving for internationalization have earned the school three accreditations: EQUIS (since 1999), AMBA (since 2008), AASCB (since 2012). On top of that, KU is also accredited by the Central and East European Management Development Association (CEEMAN) since 2001. UN Principles for Responsible Management Education adopted by KU in 2008, as the first university from the region of Central and Eastern Europe, are the guiding rules for the positioning as regional leader in the field of education. The high quality of education offered by KU is also demonstrated by the position of the university in rankings published by the Financial Times: 35th place in the Global Masters in Management ranking (2014), and 41st place in the European Business School ranking (2014).

About the next steps:
Questions related to the advertised position can be directed to Dariusz Jemielniak (darekj@kozminski.edu.pl), who will be also more than eager to talk about the potential research collaboration.
The offered position requires beginning of work in October 2018. The applications should be submitted by June 1, 2018.
The prospective candidates are requested to submit their CV, motivation letter (explaining how they fit the call) and a full list of their publications and other academic works, accompanied by a copy of up to 3 most important publications (research/teaching assistants and assistant professor rank) and up to 5 most important publications (associate and full professor rank) to kadry@kozminski.edu.pl, as well as in a physical copy, accompanied by an official copy of their diploma and an application form (accessible  on a web page:
www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Dokumenty/Pracownicy/Druki_do_zatrudnienia/APLICATION_FORM.doc )
 to:
Biuro Spraw Pracowniczych
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa, POLAND

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie http://www.kozminski.edu.pl/index.php?id=12534We will only contact selected candidates. Application documents not collected within 3 months after their submission will be disposed of.


ASYSTENT do Katedry Zarządzania  

Nr ref.: BSP/8/18


Wymagania wobec Kandydata:
•    tytuł magistra, studenci ostatniego roku studiów magisterskich, którzy uzyskają tytuł zawodowy magistra do września 2018 roku, mogą także aplikować,
•    zainteresowania naukowe w obszarze zarządzania i teorii organizacji,
•    motywacja do prowadzenia pracy naukowej prowadzącej do przygotowania pracy doktorskiej,
•    chęć włączenia się w prace zespołu Katedry Zarządzania,
•    znajomość języka angielskiego na poziomie C2, określonym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

W celu uzyskania dodatkowych informacji związanych z zamieszczonym ogłoszeniem  proszę kontaktować się z dr Kają Prystupa-Rządcą z Katedry Zarządzania: kmprystupa@kozminski.edu.pl.


Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego, wykazu dorobku naukowego, oraz odpisu dyplomu, opisu planów badawczych na najbliższe trzy lata, certyfikatu językowego lub zaświadczenia o znajomości języka angielskiego,  załączonego formularza aplikacyjnego  ( do pobrania ze strony:
www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Dokumenty/Pracownicy/Druki_do_zatrudnienia/FORMULARZ_APLIKACYJNY.doc )


do dnia 10 czerwca 2018 roku na adres:

Biuro Spraw Pracowniczych
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
kadry_rekrutacja@kozminski.edu.pl

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie http://www.kozminski.edu.pl/index.php?id=12534Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Dokumenty, nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.


ASYSTENT i ADIUNKT w Zakładzie Ekonomicznych Analiz Empirycznych kierowanym przez prof. Anetę Hryckiewicz 

Nr. ref.: BSP/10/18


Wymagania:
•    tytuł zawodowy magistra z zakresu zastosowania metod ilościowych w bankowości
i ekonomii (studenci ostatniego roku studiów magisterskich mogą także aplikować, jeżeli uzyskają tytuł magistra przed podjęciem zatrudnienia), stopień naukowy doktora na stanowisko adiunkta z kierunku „Ekonometrii finansowej” lub „Bankowości”,
•    umiejętność modelowania struktur danych oraz zainteresowania naukowe w zakresie  systemów finansowych i/lub sektora bankowego,  
•    opublikowane prace naukowe w krajowych i międzynarodowych czasopismach naukowych, w tym na stanowisko adiunkta przynajmniej jedna publikacja w czasopiśmie z listy A z IF – warunek konieczny,
•    udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie C1/C2, określonym zgodnie  z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego,
•    mile widziana biegła znajomość metod statystycznych i ekonometrycznych, znajomość analiz szeregów czasowych, programów ekonometrycznych (preferowany: Stata, Statistica, R), znajomość programów do tworzenia baz danych, np. „Oracle” oraz umiejętność wizualizacji danych,
•    udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć praktycznych przy wykorzystaniu odpowiednich systemów informatycznych,
•    orientacja na pracę naukową i publikacje, umiejętność pracy w zespole, samodzielność w realizacji zadań.

Zadania wykonywane na stanowisku:
•    prowadzenie zajęć dydaktycznych, zgodnie z wymiarem godzin dydaktycznych przypisanych do danego stanowiska w roku akademickim, w tym prowadzenie zajęć w języku angielskim,
•    prowadzenie prac badawczych w ustalonym z Kierownikiem Zakładu obszarze naukowym,
•    wykonywanie zadań administracyjnych określonych przez Kierownika Zakładu.

Osoby zainteresowane ofertą i spełniające powyższe wymagania prosimy o przesłanie:  CV, listu motywacyjnego, odpisu dyplomu, spisu publikacji, certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego, formularza aplikacyjnego  (do pobrania ze strony:
www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Dokumenty/Pracownicy/Druki_do_zatrudnienia/FORMULARZ_APLIKACYJNY.doc )

do dnia 30 maja 2018 roku na adres:
Biuro Spraw Pracowniczych
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
kadry_rekrutacja@kozminski.edu.pl

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie http://www.kozminski.edu.pl/index.php?id=12534W tytule należy podać nr ref.: BSP/10/18. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Dokumenty nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.

PROFESOR NADZWYCZAJNY/ PROFESOR ZWYCZAJNY do Katedry Rachunkowości 

Nr. ref.: BSP/4/18

Wymagania wobec Kandydata:
•    posiadanie tytułu doktora habilitowanego lub stopnia naukowego profesora w danej dyscyplinie naukowej,
•    udokumentowany dorobek naukowy wskazujący na prowadzenie badań na poziomie międzynarodowym,
•    udokumentowany udział w krajowych oraz międzynarodowych projektach badawczych/zespołach badawczych oraz gotowość do prowadzenia projektów badawczych finansowanych ze środków zewnętrznych krajowych i zagranicznych,
•    doświadczenie oraz gotowość do prowadzeniu seminariów magisterskich oraz doktorskich,
•    doświadczenie w zarządzaniu zespołami badawczymi,
•    doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć w języku polskim oraz angielskim
z obszaru rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej.
 
Zadania wykonywane na stanowisku:
•    praca w pełnym wymiarze godzin przewidzianych dla stanowiska, w tym prowadzenie zajęć
w języku angielskim,
•    aktywna praca w zespole w ramach działań podejmowanych przez pracowników Katedry,
•    prowadzenie prac badawczych w ustalonym z Kierownikiem Katedry obszarze naukowym,
•    wykonywanie zadań administracyjnych określonych przez Kierownika Katedry.

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego, wykazu dorobku naukowego, oraz odpisu dyplomu, pisemnej koncepcji badań naukowych z jasnym określeniem problematyki badawczej, certyfikatu językowego lub zaświadczenia o znajomości języka angielskiego, załączonego formularza aplikacyjnego  ( do pobrania ze strony ) do dnia 30 maja  2018 roku, na adres:

Biuro Spraw Pracowniczych
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
kadry_rekrutacja@kozminski.edu.pl

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie http://www.kozminski.edu.pl/index.php?id=12534

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Dokumenty, nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

ADIUNKT do Katedry Rachunkowości 

Nr ref.: BSP/3/18

Wymagania wobec Kandydata:
•    posiadanie stopnia naukowego doktora,
•    zainteresowanie pracą naukową prowadzoną w ramach działalności naukowej Katedry Rachunkowości oraz uzyskaniem w przyszłości stopnia naukowego doktora habilitowanego,
•    doświadczenie w projektach badawczych oraz w zarządzaniu zespołami badawczymi,
•    gotowość do aplikowania o środki finansowe pozwalające na prowadzenie badań naukowych oraz do prowadzenia projektów badawczych finansowanych ze środków krajowych
i zagranicznych,
•    doświadczenie pracownika naukowo-dydaktycznego,
•    zainteresowanie działalnością dydaktyczną i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w tym obszarze,
•    znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie C1, określonym zgodnie
z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego,
•    komunikatywność, odporność na stres, dyspozycyjność, samodzielność myślenia.

Zadania wykonywane na stanowisku:
•    praca w pełnym wymiarze godzin przewidzianych dla stanowiska, w tym prowadzenie zajęć
w języku angielskim,
•    prowadzenie prac badawczych w ustalonym z Kierownikiem Katedry obszarze naukowym,
•    aplikowanie o środki krajowe lub zagraniczne umożliwiające prowadzenie badań naukowych,
•    uczestniczenie we wskazanych przez Kierownika Katedry zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez pracowników Katedry,
•    wykonywanie zadań administracyjnych określonych przez Kierownika Katedry.

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego, wykazu dorobku naukowego, odpisu dyplomu, pisemnej koncepcji badań naukowych z jasnym określeniem problematyki badawczej, certyfikatu językowego lub zaświadczenia o znajomości języka angielskiego, załączonego formularza aplikacyjnego (do pobrania ze strony:
www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Dokumenty/Pracownicy/Druki_do_zatrudnienia/FORMULARZ_APLIKACYJNY.doc ) do dnia 30 maja 2018 r., na adres:


Biuro Spraw Pracowniczych
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
kadry_rekrutacja@kozminski.edu.pl

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie http://www.kozminski.edu.pl/index.php?id=12534Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Dokumenty, nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.

ASYSTENT do Katedry Rachunkowości 

Nr ref.: BSP/2/18

Wymagania wobec Kandydata:
•    tytuł magistra, studenci ostatniego roku studiów magisterskich, którzy uzyskają tytuł zawodowy  magistra do końca lipca 2018 roku, mogą także aplikować,
•    zainteresowanie pracą naukową prowadzoną w ramach działalności naukowej Katedry Rachunkowości oraz uzyskanie w przyszłości stopnia naukowego doktora,
•    umiejętności dydaktyczne oraz zainteresowanie działalnością dydaktyczną i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w tym obszarze,
•    znajomość języka angielskiego na poziomie C1, określonym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

Zadania wykonywane na stanowisku:
•    praca w pełnym wymiarze godzin przewidzianych dla stanowiska, w tym prowadzenie zajęć
w języku angielskim,
•    uczestniczenie we wskazanych przez Kierownika Katedry zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez pracowników Katedry,
•    przygotowanie propozycji materiałów dydaktycznych, które w przyszłości będą mogły być wykorzystane w procesie nauczania,
•    aktywna praca w zespole pracowników Katedry, w ramach działań podejmowanych przez pracowników Katedry, związanych z poszerzaniem, modyfikowaniem i tworzeniem materiałów dydaktycznych, w tym podręczników akademickich,
•    prowadzenie prac badawczych w ustalonym z Kierownikiem Katedry obszarze naukowym; zdefiniowanie obszaru badań do doktoratu w pierwszym roku pracy; złożenie wniosku o grant promotorski do NCN oraz otwarcie przewodu doktorskiego, nie później niż w drugim roku pracy,
•    wykonywanie zadań administracyjnych określonych przez Kierownika Katedry.

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego, wykazu publikacji, odpisu dyplomu, opisu koncepcji własnych planów badawczych, certyfikatu językowego lub zaświadczenia o znajomości języka angielskiego oraz załączonego formularza aplikacyjnego (do pobrania ze strony:
www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Dokumenty/Pracownicy/Druki_do_zatrudnienia/FORMULARZ_APLIKACYJNY.doc ) do dnia 30 maja 2018 roku, na adres:

Biuro Spraw Pracowniczych
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
kadry_rekrutacja@kozminski.edu.pl

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie http://www.kozminski.edu.pl/index.php?id=12534Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Dokumenty, nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.