Pracownicy 

ASYSTENT-STAŻYSTA do Katedry Marketingu 

Kandydat/tka powinien/na być studentem ostatniego roku studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w ALK w roku akademickim 2017/2018.

Od kandydatów oczekujemy:

•    dobrych wyników w nauce,
•    umiejętności organizacyjnych,
•    zdolności analitycznych (pomoc w projektach badawczych – przeszukiwania danych, etc.),
•    bardzo dobrej znajomości języka angielskiego,
•    umiejętności biegłej obsługi komputera (w tym m.in. arkusza kalkulacyjnego Excel),
•    biegłego poruszania się w sieci, znajomości narzędzi social media.

Oferujemy:

•    możliwość zdobycia doświadczenia oraz poznania specyfiki pracy badawczej,
•    udział w ciekawych projektach,
•    elastyczne godziny pracy.


Współpraca obejmuje okres od  1 października  2017 do 30 lipca 2018 r.  W czasie stażu będzie wypłacane wynagrodzenie zgodnie ze Statutem ALK.

Osoby zainteresowane ofertą  prosimy o przesłanie aplikacji (CV oraz list motywacyjny)
z podaniem nazwy stanowiska: asystent-stażysta do dnia 25 września 2017 r.  na adres:

Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
kadry_rekrutacja@kozminski.edu.pl

Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U.  z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z e zm.).

Asystent - stażysta do Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi 

Kandydat/kandydatka powinien/na być studentem ostatniego roku studiów II stopnia  lub jednolitych studiów magisterskich w ALK, w roku akademickim 2017/2018.

Od kandydatów oczekujemy:


•    dobrych wyników w nauce,
•    umiejętności organizacyjnych,
•    dobrej znajomości języka angielskiego,
•    umiejętności biegłej obsługi komputera.


Oferujemy:

•    możliwość zdobycia doświadczenia w prestiżowej Uczelni,
•    udział w ciekawych projektach,
•    elastyczne godziny pracy.


Do zadań asystenta - stażysty będzie należała współpraca z Katedrą Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Współpraca obejmuje okres od 1 października 2017 do 31 lipca 2018. 

 

W czasie stażu będzie wypłacane atrakcyjne wynagrodzenie.

 

Osoby spełniające powyższe oczekiwania prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego  do dnia 02 października  2017 roku na adres:


Biuro Spraw Pracowniczych
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
kadry_rekrutacja@kozminski.edu.pl


W tytule korespondencji prosimy podać: „Asystent-stażysta w Katedrze ZZL“

Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U.  z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z e zm.).