Pracownicy 

PROFESOR NADZWYCZAJNY do Katedry Prawa Karnego 

Nr ref.: BSP/31/17


Wymagania wobec Kandydata:
•    posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu naukowego profesora,
•    udokumentowany dorobek naukowy wskazujący na prowadzenie badań na poziomie międzynarodowym,
•    udokumentowany wykaz publikacji w renomowanych czasopismach naukowych,
•    doświadczenie dydaktyczne,
•    znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie C2, określonym zgodnie
z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

Od kandydatów oczekujemy:
•    publikacji w czołowych międzynarodowych czasopismach naukowych,
•    prowadzenia prac badawczych,
•    udziału w nauczaniu na studiach magisterskich i doktoranckich,
•    dyspozycyjności i zaangażowania w prace Katedry,
•    wykonywania zadań administracyjnych określonych przez Kierownika Katedry.

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego, wykazu dorobku naukowego, wykazu publikacji naukowych, odpisu dyplomu, pisemnej koncepcji badań naukowych z jasnym określeniem problematyki badawczej, certyfikatu językowego lub zaświadczenia o znajomości języka angielskiego, załączonego formularza aplikacyjnego  ( do pobrania ze strony:
www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Dokumenty/Pracownicy/Druki_do_zatrudnienia/FORMULARZ_APLIKACYJNY.doc )
do dnia 31 grudnia 2017 roku:


Biuro Spraw Pracowniczych
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
kadry_rekrutacja@kozminski.edu.pl


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Dokumenty, nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.

ASYSTENT/ADIUNKT do Katedry Strategii kierowanej przez prof. Krzysztofa Obłój 

Nr ref.: BSP/1/17


W związku z rozwojem naszej katedry poszukujemy kandydatów pragnących rozwijać się naukowo i dydaktycznie. Szukamy osoby z pasją, gotowej do szlifowania swoich umiejętności dydaktycznych,  badawczych i publikacyjnych w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych. Mile widziane jest doświadczenie w prowadzeniu zajęć po polsku i angielsku, ale co ważniejsze - zaangażowanie i pomysły w zakresie innowacji dydaktycznych. Jeśli potrafisz zainteresować studentów nieszablonowymi rozwiązaniami – właśnie Ciebie potrzebujemy!

 

Dlaczego warto się do nas zgłosić?

Po pierwsze, w naszej Katedrze panuje bardzo dobra atmosfera, więc poczujesz się komfortowo. Po drugie, już od pierwszych chwil wrzucimy Cię na głęboką wodę - będziesz mógł się realizować w projektach badawczych i prowadzeniu zajęć. Po trzecie, w Akademii Leona Koźmińskiego nie będziesz martwił się o warunki pracy akademickiej – uczelnia oferuje pomoc w zakresie badań, zagranicznych wyjazdów konferencyjnych i publikacji.

 

Dlatego zapraszamy do aplikowania jeśli:

•    Posiadasz stopień naukowy magistra w dziedzinie zarządzania, ekonomii, socjologii lub psychologii – na stanowisko Asystenta lub doktora -  na stanowisko Adiunkta,
•    Znasz biegle język angielski na poziomie C2 (co umożliwi Ci prowadzenie wykładów,w tym języku). Jeśli znasz dodatkowo jeszcze jeden język obcy, tym lepiej!
•    Jesteś zmotywowany(a) do prowadzenia pracy naukowo-badawczej,
•    Gotowy(a) do pracy w zespole naukowym w Katedrze Strategii i publikacji w obszarze zarządzania międzynarodowego, strategii i przedsiębiorczości,
•    Masz sprecyzowany obszar badawczy w kierunku pisania pracy doktorskiej lub habilitacyjnej.

Zadania realizowane na stanowisku:

•    prowadzenie zajęć dydaktycznych, zgodnie z wymiarem godzin dydaktycznych przypisanych do danego stanowiska w roku akademickim, w tym prowadzenie zajęć w języku angielskim,
•    prowadzenie prac badawczych w ustalonym z Kierownikiem Katedry obszarze naukowym,
•    wykonywanie zadań administracyjnych określonych przez Kierownika Katedry.

Jeśli czujesz, że jesteś stworzony do pracy akademickiej, będzie Ci u nas jak w domu. Czekamy na zgłoszenia od osób spełniających wymagania zawierające CV, list motywacyjny, wykaz dorobku naukowego, w tym publikacje, certyfikaty językowe, kopię dyplomu na adres: katedra.strategii@kozminski.edu.pl.


Ewentualne pytania związane z ogłoszeniem prosimy kierować do dr Szymona Wiercińskiego z Katedry Strategii, na adres: szymon.wiercinski@kozminski.edu.pl.

Oferta pracy dotyczy okresu od lutego 2018 roku. Czekamy na Twoje zgłoszenie do dnia 31 grudnia 2017 roku. Jeśli marzy Ci się praca w prężnie działającej uczelni i katedrze - Nie zwlekaj!


Następujące dokumenty: CV, list motywacyjny, pisemną koncepcję badań naukowych, listę publikacji, odpis dyplomu, certyfikat językowy lub zaświadczenie o znajomości języka angielskiego, załączony formularz aplikacyjny (do pobrania ze strony: www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Dokumenty/Pracownicy/Druki_do_zatrudnienia/FORMULARZ_APLIKACYJNY.doc ) prosimy przesłać również do:

Biura Spraw Pracowniczych
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Dokumenty nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.