Akredytacje i wyróżnienia 

Brak wyników do pokazania

AKREDYTACJA CEEMAN 

Akredytacja International Quality, oceniająca profesjonalizm instytucji, została przyznana naszej uczelni przez Central and East European Management Development Association w roku 2001. Głównym celem CEEMAN jest podwyższanie jakości edukacji w zakresie zarządzania w Europie Centralnej i Wschodniej.

Akademia Leona Koźmińskiego przeszła pomyślnie proces reakredytacji w 2007 i w 2013 r.

Więcej informacji: www.ceeman.org