Prawnicze seminarium doktorskie - plan interaktywnych zajęć dla I roku 

Kontakt:
 

mgr Ewa Wiśniewska
Kierownik Dziekanatu Kolegium Prawa

  

dr Mateusz Woiński
Zastępca Dyrektora Kolegium Prawa

 

 

 

 

Godziny pracy:

 

Poniedziałek-Piątek - 08:00-16:00 

Soboty - 08:00-14:00 w dniach:
14.10.2017
18.11.2017
16.12.2017
20.01.2018
17.02.2018
17.03.2018
21.04.2018
19.05.2018

W dniu 8.09.2017 Dziekanat czynny w godz. 8:00-15:00 

Dziekanat Kolegium Prawa
pokój B 3
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brak wyników do pokazania

PLAN ZAJĘĆ W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

 

 

 

 Terminy zajęć dla I roku - semestr zimowy w roku akademickim 2017/2018

14.10.2017 sala A-26

 • 10:00-11:00 - Spotkanie z Prorektorem ds. studiów prawniczych oraz z opiekunami seminarium
 • 11:15-12:45 - Wykład inauguracyjny - Spójność prawa unijnego w post-lizbońskiej Unii Europejskiej - prof. dr hab. Jan Barcz
 • 13:15-14:45 - Procedura uzyskania stopnia naukowego doktora - prof. dr hab. Marek Kuryłowicz
 • 15:00-16:30 - Przygotowanie rozprawy doktorskiej - w poszukiwaniu dobrej praktyki - prof. ALK dr hab. Waldemar Hoff

 

18.11.2017 sala A-26

 • 10:00-11:30 - Prawa autorskie w pracy naukowej prawnika - dr Adam Andrzejewski
 • 11:45-14:15 - Zasady sporządzania przypisów i bibliografii załącznikowej. Standardy publikacji naukowych w naukach prawnych - dr Mateusz Woiński
 • 14:45-17:45 - Cel, założenia, przedmiot, problemy, metody i techniki badawcze w naukach prawnych. Uwagi praktyczne dla przygotowujących rozprawy doktorskie - prof. dr hab. Jolanta Jabłońska-Bonca

 

16.12.2017 sala A-26

 • 10:00-11:30 - Pozyskiwanie funduszy i grantów na badania naukowe; kwerendy biblioteczne - mgr Agnieszka Sławska - Dyrektor BODN 
 • 12:00-13:30 - Problemy prawa publicznego - prawo finansowe i podatkowe - prof. ALK dr hab. Artur Mudrecki
 • 13:45-15:15 - Wykorzystanie orzecznictwa sądowego w pracy naukowej - dr Jan Chmielewski

 

20.01.2018 sala A-26

 • 10:00-11:30 - Systemy informacji prawnej (naukowe i prawnicze bazy danych) - dr Małgorzata Skórzewska-Amberg sala A/138
 • 12:00-13:30 - Wykorzystanie dorobku psychologii w naukach prawnych - dr Krzysztof Przybyszewski
 • 14:00-17:30 - Prawo krajowe w systemie prawa międzynarodowego i ponadnarodowego - prof. ALK dr hab. Jerzy Kranz

 

Terminy zajęć dla I roku - semestr letni w roku akademickim 2017/2018

17.02.2018 sala .....

 •  

17.03.2018 sala .... 

 •  

 

21.04.2018 sala ......

 •  

 

19.05.2018 sala .....

 •